Változik a gépjárműadó beszedése

Tisztelt gépjármű-tulajdonosok, üzembentartók!

2021-től kezdődő adókötelezettséggel kapcsolatos ügyekben a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) jár el, a 2021-től kezdődő időszakra járó adót a NAV számlájára kell megfizetni, a hatóság 2021-ben kiadandó határozata szerint. Ezzel kapcsolatos ügyintézés is átkerül az állami adóhatóság hatáskörébe.

Diósjenő Község Önkormányzatának hatásköre 2020.12.31. napjáig terjed. E napig esedékes gépjárműadót Önkormányzatunk gépjárműadó számlájára kell megfizetni.

2020.12.31-ig a gépjárműadó számlaszáma: 11741031-15451622-08970000

A 2021.01.01-től esedékes gépjárműadókat erre a számlaszámra kell megfizetni: 50464362-10001239

 

Dr. Nagy Anna

jegyző sk.

A gépjárműadó első részletének befizetésére a fizetési határidő jövőre az eddigi március 15. helyett április 15. lesz – közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV). A második részletet szeptember 15-ig kell befizetni a gépjárműadó-bevételi NAV-számlára. A mentességet, a szüneteltetést, és az adókedvezményt is az adóhatósághoz kell bejelenteni interneten, vagy nyomtatványon. A fizetendő adóról, az aktuális fizetési határidőkről és az új gépjárműadó-bevételi számláról jövőre mindenkit értesítenek, 2022-től viszont csak változás esetén, például akkor, ha módosul a gépjárműadó összege. A NAV szerint az állampolgároknak nem okoz több kötelezettséget, hogy a gépjárműadó adóztatási feladatait 2021-től az adóhatóság veszi át. A gépjárműadó alóli mentességet és szüneteltetést az önkormányzatok adatszolgáltatása alapján a NAV hivatalból, automatikusan veszi figyelembe az adó kivetésénél. A 2020 végéig keletkezett, megváltozott vagy megszűnt adókötelezettségek ügyében továbbra is az önkormányzati adóhatóságokhoz lehet fordulni.