ÓVODAKEZDÉS 2020/2021 tanévben

ÓVODAKEZDÉS 2020/2021 tanévben

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma intézkedési tervet adott ki, minden köznevelési intézmény részére, ezért a járványügyi készenlét idején alkalmazandó eljárásrend figyelembe vételével indítjuk új tanévünket.

A fertőzésveszély hatékony csökkentése érdekében:

Intézményünkben alapos, mindenre kiterjedő folyamatos fertőtlenítő takarítást végzünk.

  • Az intézménybe belépni maszk használatával lehet.
  • Óvodás gyermeket egy felnőtt hozzátartozó hozhat, vihet. A megfelelő védőtávolságot be kell tartani.
  • Az intézménybe érkezéskor minden belépő fertőtlenítse a kezét (a gyerekek esetében inkább javasolt a szappanos kézmosás).
  • Az intézmény bejáratánál vírusölő hatású kézfertőtlenítőt biztosítunk, melyet kötelező használni!

Intézményünket kizárólag egészséges, tüneteket nem mutató gyermek látogathatja.

Az intézmény működtetésében csak egészséges és tünetmentes dolgozó vehet részt.

Amennyiben gyermeküknél tüneteket észlelnek, a Nemzeti Népegészségügyi Központ aktuális eljárásrendje alapján gondoskodjanak orvosi vizsgálatról. A szülő köteles az intézményt haladéktalanul értesíteni, ha a gyermeknél koronavírus-gyanú vagy igazolt fertőzés van.

Az óvodai élet során kiemelt figyelmet fordítunk az alapvető higiénés szabályok betartására.

Az egyes tevékenységeket megelőzően, és azokat követően szappanos kézmosással vagy alkoholos kézfertőtlenítéssel biztosítjuk a személyes tisztaságot.

A személyi higiéné alapvető szabályairól a gyermekek folyamatosan tájékoztatást kapnak – megfelelő részletességgel – az adott korosztálynak megfelelően. A gyermekeknek tanítjuk, illetve felhívjuk figyelmüket az úgynevezett köhögési etikettre: papír zsebkendő használata köhögéskor, tüsszentéskor, majd a használt zsebkendő szemetes kukába dobása és alapos kézmosás. A köhögéssel, tüsszentéssel a különböző felületekre került vírus inaktiválása érdekében fokozottan ügyelünk az intézmény tisztaságára, a napi többszöri fertőtlenítő takarítás elvégzésére. A fertőtlenítő takarítás során kiemelt figyelmet fordítunk arra, hogy a kézzel gyakran érintett felületek vírusölő hatású szerrel fertőtlenítésre kerüljenek.

Amennyiben egy gyermeknél, pedagógusnál, vagy egyéb dolgozónál fertőzés tüneteit észleljük, haladéktalanul elkülönítjük, egyúttal értesítjük az orvost, aki az érvényes eljárásrend szerint dönt a további teendőkről. Gyermek esetén a szülő/gondviselő értesítéséről is gondoskodunk, akinek felhívjuk a figyelmét arra, hogy feltétlenül keressék meg a gyermek háziorvosát/házi gyermekorvosát. Azt követően, az orvos utasításainak alapján járjanak el.

Köszönöm megértésüket:

Bacskay Sándorné

 Intézményvezető