Általános iskolai beiratkozás a 2024/2025. tanévre

KÖZLEMÉNY
a 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
A 2024/2025. tanévre történő általános iskolai beiratkozás folyamata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet alapján történik.
A tanév rendjéről szóló 30/2023. (VIII. 22.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás időpontjai:
2024. április 18-19. (csütörtök-péntek).
A Balassagyarmati Tankerületi Központ által fenntartott iskolákban mindkét napon
8.00 órától 19.00 óráig tart a beiratkozás.
A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A 20/2012. ( VIIl.31.) EMMI rendelet 22.§ (2) bekezdése szerint amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az ügyintézés meggyorsítása érdekében idén is előzetes online adatszolgáltatásra van lehetőség 2024. március 27-től a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén.
A személyes ügyintézésről az érintett iskola ad tájékoztatást.
A beiratkozásról a Balassagyarmati Tankerületi Központ részletes szülői tájékoztatót tesz közzé a https://kk.gov.hu/hirek-balassagyarmati oldalon, illetve elérhető lesz a fenntartásában működő általános iskolák honlapján is.
A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/korzet weboldalon, illetve a Balassagyarmati Tankerületi Központ honlapján lehet megtekinteni.