EFOP-1.5.3-16-2017-00124 pályázat – Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikrotérségében élőknek!

Kedvezményezett neve: Nógrád Község Önkormányzata által vezetett konzorcium

Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00124

Projekt címe: Egyenlő esélyt Nyugat-Nógrád mikrotérségében élőknek!

Támogatás összege: 250 000 000 forint

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 03.

 

A projekt célja

Nógrád, Szendehely, Berkenye, Diósjenő és Tolmács helyi viszonyainak megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programban lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása. A fejlesztések a helyi szükségleteken és igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.

A célok elérése érdekében régiós szinten mind a munkaerő kereslet bővítésére, mind a munkaerő kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésére szükség van. A kereslet élénkítése elsősorban a gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés eszközeivel érhető el, míg a munkaerő aktiválása és foglalkoztathatóságának javítása a foglalkoztatáspolitika egyik legfőbb feladata.

Specifikus célok:

  • A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése.
  • A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása. A munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.
  • A munkaerő versenyképességének javítása.
  • A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása.
  • A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
  • A szociális gazdaság fejlesztése

Projektünk harmonizál az „együttműködő társadalom” prioritási tengellyel, és a következő tematikus célok valósulnak meg:

  • Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása, valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
  • A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági integrációja
  • A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása, beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
  • A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris gazdaság előmozdítása

Hozzájárulás a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához