Iskola- és óvodakezdési támogatás a 2021-2022-es tanévre

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Szülők!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az iskola-, óvodakezdési támogatás (Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 13.) sz. önkormányzati rendelete)

benyújtásának határideje

  • ÓVODÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓ, KÖZÉPFOKÚ NEVELÉSI OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK VONATKOZÁSÁBAN MINDEN ÉV AUGUSZTUS 15 NAPJA;

  • FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK VONATKOZÁSÁBAN MINDEN ÉV SZEPTEMBER 15 NAPJA

  • A kérelmeket Diósjenői Polgármesteri Hivatalban – 2643 Diósjenő, Szabadság út 31. – ügyfélfogadási időben lehet benyújtani;

  • vagy a hiánytalanul kitöltött és a kötelező mellékleteket csatolva a birtokvedelem@diosjeno.hu e-mail címre megküldeni.

  • Ügyfélfogadási idő: hétfő: 800 – 12 00, 13 00 – 15 30; szerda: 800 – 12 00, 13 00 – 15 30

  • A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető, vagy a honlapról letölthető.

A benyújtás feltétele:

  • speciális-; közép-; és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében és azon gyermekek esetében, akik nem a Diósjenői Általános Iskolában tanulnak iskolalátogatási igazolás csatolása kötelező!

  • a kérelem benyújtását megelőzően kérelmező legalább fél éve bejelentett lakóhellyel rendelkezzen Diósjenőn;

  • a támogatásban érintett gyermek legalább egyik szülője vagy közeli hozzátartozója, illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a gyermekkel azonos Diósjenői bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, és életvitelszerűen a településen éljen.

  • a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs lehetőség.

Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.

Diósjenő, 2021. augusztus 01.

Dr. Nagy Anna megbízásából és nevében:

/: Bondorné Piller Kinga s.k. :/

igazgatási e.a.