Általános iskolai beiratkozás a 2023/2024-es tanévre

KÖZLEMÉNY
a 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozásról
A 2023/2024. tanévre történő általános iskolai beiratkozás folyamata a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény és a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. EMMI rendelet alapján történik.
A tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet alapján a személyes beiratkozás időpontjai:

2023. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig
2023. április 21. (péntek) 8.00 órától 19.00 óráig

A korábbi éveknek megfelelően a szülő/törvényes képviselő csak egy általános iskolába nyújthatja be gyermeke jelentkezését. A 20/2012. ( VIII.31.) EMMI rendelet 22. § (2) bekezdése szerint amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.
A személyes megjelenés a beiratkozás folyamata során kötelező, de az ügyintézés meggyorsítása érdekében idén is előzetes online adatszolgáltatásra van lehetőség 2023. április 5-től a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén.
A személyes ügyintézésről az érintett iskola ad tájékoztatást.

A beiratkozásról a Balassagyarmati Tankerületi Központ részletes szülői tájékoztatót tesz közzé a https://kk.gov.hu/hirek-balassagyarmati oldalon, illetve elérhető lesz a fenntartásában működő általános iskolák honlapján is.
A körzetes iskolák listáját a https://kir2korzet3h.kir.hu/Pub/index illetve a https://kk.gov.hu/download/7/3e/03000/BgyTK_Korzetek_23_24.pdf oldalon lehet megtekinteni.