Felhívás ebösszeírásra

Felhívás Ebösszeírásra

2023.

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ávt. 42/B. (1) bekezdésének rendelkezése szerint az eb tartási helye szerint illetékes Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel– három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.

A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtatók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek joginak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatinak hatékony ellátása céljából.

Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzat az ebek nyilvántartásának felülvizsgálatát és ennek keretében az ebek összesírását megkezdte.

Az ebösszeírás céljából kérem Önöket, hogy az ebtulajdonosok és ebtartók az állat oltási könyvének segítségével szolgáltassanak adatot. Amennyiben Ön vagy Önök nem ebtulajdonosok vagy ebtartók, a nyilatkozat erre vonatkozó részét töltsék ki.

Az adatlapok a község honlapjáról letölthetők vagy a Polgármesteri Hivatalban személyesen is átvehetők. A Kitöltött adatlapokat visszajuttathatják a Polgármesteri Hivatalba személyesen, postai úton – 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.- vagy ügyfélkapun keresztül.

Az adatlapok visszaküldési határideje: 2023. június 30.

Felhívom az Ebtulajdonosok és az Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az állatvédelmi bírság összegéről az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezik.

Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a 4 hónaposnál idősebb eb nincs transzporterrel (mikrochippel) ellátva, ezen kötelezettségnek haladéktalanul tegyenek eleget, mert ennek elmulasztása is állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget és a benyújtott adatlapok vadóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat ill. az elhullást írásban bejelenteni a fent említett módok egyikén.

Együttműködésüket köszönöm!

 

Hugyecz Renáta

aljegyző