PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica 2021.

 

Diósjenő Község Önkormányzata ez évben is csatlakozott a felsőoktatási hallgatók, felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok támogatására létrehozott

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi fordulójához.

 

Az „A” típusú pályázatra azok a Diósjenő területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek, akik felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú illetve felsőoktatási szakképzésben folytatnak tanulmányokat.

Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2020. szeptemberében felsőoktatási tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is, pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázat időpontjában szünetel.

Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2020/2021. tanév második félévére a beiratkozott hallgatók aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezzenek.

Az „A” típusú pályázati kiírás Word dokumentumként letölthető

Az „A” típusú pályázati kiírás pdf formátumban letölthető

 

A „B” típusú pályázatra azok a Diósjenőn állandó lakóhellyel rendelkezőhátrányos szociális helyzetű a 2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, illetve felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvétel még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 32010/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt fenni. a „B” típusú pályázatra jelentkezők közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjtámogatásban, akik a 2021. évi általános felvételi eljárásban először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe, és tanulmányaikat a 2021/2022. tanévben ténylegesen megkezdik.

A „B” típusú pályázati kiírás Word dokumentumként letölthető

A „B” típusú pályázati kiírás pdf formátumban letölthető

 

A pályázat rögzítésének és az Önkormányzathoz történő papíralapú benyújtásának határideje:

2020. november 5.

 

A pályázat benyújtásához a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (EPER-Bursa rendszer) egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: http://bursa.emet.hu/palybelep.aspx

Azok a pályázók, akik a korábbi pályázati évben regisztráltak a rendszerben, már nem regisztrálhatnak újra, Ők a meglévő felhasználónévvel és jelszóval léphetnek be az EPER-Bursa rendszerbe.

 

A személyes és pályázati adatok ellenőrzését, feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva a Diósjenői Polgármesteri Hivatal ügyintézőjéhez (2643 Diósjenő, Szabadság út 31.), ügyfélfogadási időben (hétfő: 8 00 – 12 00 – 13 00 -15 30;  szerda: 8 00 – 12 00 – 13 00 -15 30)

egy példányban a kötelező mellékletekkel együtt kell benyújtani.

 

A pályázati űrlap csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó melléketekkel együtt érvényes.

 

Az „A” és „B” típusú pályázati kiírás jelen pályázati felhívás mellékletét képezi.

 

Diósjenő Község Önkormányzata

 

A pályázati felhívás Word formátumban letölthető

A pályázati felhívás pdf formátumban letölthető