Lakossági felhívás

In Egészségügy, Egyéb kategória, Hírek, Kiemelt, Közérdekű, Önkormányzati hírek

FELHÍVÁS

Tisztelt Lakosság!

 

Tisztelettel kérjük az ingatlantulajdonosokat, földtulajdonosokat, hogy mihamarabb tegyenek eleget az előírt kötelezettségnek, szem előtt tartva az allergiások fokozott védelmét is.

 

A közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el a köztisztaság fenntartása körében, az ingatlan tulajdonosa, kezelője, tartós használója, illetőleg haszonélvezője (a továbbiakban együtt: tulajdonos), másnak a használatában lévő ingatlanok (ingatlanrészek, helyiségek) tisztán tartása tekintetében pedig a használó, illetőleg – a bérleti jogviszonyból származó kötelezettsége szerint – a bérlő (a továbbiakban együtt: használó), aki Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről, a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 8/2016. (XII.30.) rendelet előírásait megszegi.

  1. az ingatlana előtti járda, (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg, ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), gondozásáról, tisztántartásáról, szemét- és gyommentesítéséről (különös tekintettel a pollen allergiát okozó növényekről) nem gondoskodik
  2. járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyásának biztosításáról nem gondoskodik A műtárgynak megfelelő átmérőben, amely nem lehet aránytalanul kisebb, mint a lejtéshez szükséges meder mélység.
  3. belterületi útszakasznak az út tengelyéig történő tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok elszállítását elmulasztja.
  4. telekingatlan tisztántartásáról és gyommentesítéséről nem gondoskodik, illetve azzal a szomszédos ingatlanok tulajdonosait károsítja
  5. a járdán felburjánzó gaz kiirtásáról, valamint a telekingatlanról a járdára és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről és annak elszállításáról nem gondoskodik.

 

Kérem a Tisztelt Lakosságot és a Földhasználók közösségét, hogy fokozottan figyeljenek a parlagfű elleni folyamatos védekezésre!

 

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik megfelelően karbantartják ingatlanjaikat, elősegítve ezáltal az allergiások végelmét!

 

 

Megértésüket Köszönjük!

 

Olvasson tovább!

Bajban ismerszik meg a jóbarát

Néhány hete, a viharos időjárás nagy pusztítást okozott Nógrádon. A kidőlt fák összehasításához kért segítséget Varga Richárd polgármester úr. A

Tovább olvasom...

Boci szelet ebédre

A mai ebéd második fogása is a község konyháján készül, ami ilyen lett: Tartani lehet tőle, hogy túl sok lesz

Tovább olvasom...

Mobile Sliding Menu