Ebösszeírás

Felhívás
Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ávt. 42/B. (1) bekezdésének rendelkezése szerint az eb tartási helye szerint illetékes Önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel három évente legalább egy alkalommal ebösszeírást végez.
A települési önkormányzat az ebösszeírás alapján az ebtatók által szolgáltatott adatokról helyi elektronikus nyilvántartást köteles vezetni az állat tulajdonosa, tartója és más személyek joginak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint az ebrendészeti és állatvédelmi feladatinak hatékony ellátása céljából.

Felhívom a Tisztelt lakosság figyelmét, hogy az Önkormányzat az ebek nyilvántartásának felülvizsgálatát és ennek keretében a leadott 2023. évi ebösszeíró adatlapok feldolgozását megkezdte.
Az adatlapok visszaküldési határideje: 2023. június 30.-án lejárt.

Tájékoztatom a Tisztelt lakosságot, hogy 2023. szeptember 01.-től hatósági ellenőrzés keretében kerül sor, az ebtartók ellenőrzésére. Az ellenőrzés a 2020. évi ebösszeírás és a 2023. évi ebösszeírás adatainak egybevetésével történik.

Felhívom az Ebtulajdonosok és az Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. Az állatvédelmi bírság összegéről az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet rendelkezik.
Felhívom továbbá a figyelmet arra, hogy amennyiben a 4 hónaposnál idősebb eb nincs mikrochippel ellátva, ezen kötelezettségnek haladéktalanul tegyenek eleget, mert ennek elmulasztása is állatvédelmi bírságot vonhat maga után.

Az adatszolgáltatási kötelezettséget és a benyújtott adatlapok vadóságtartalmát a Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrizhetik. Annak érdekében, hogy a nyilvántartás aktuális információkat tartalmazzon, az ebtulajdonosok és ebtartók az ebösszeírást követően is köteles az adatokban bekövetkező változásokat ill. az elhullást írásban bejelenteni a fent említett módok egyikén.

Együttműködésüket köszönöm!