Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról

In Hírek, Közérdekű, Önkormányzati hírek

Értesítem, hogy Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 13-án, pénteken 16 órakor rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Diósjenő Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirendi javaslat

  1. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

1.1. Polgármesteri beszámoló az előző ülést követően megtett intézkedésekről, szóbeli előterjesztés

  1. Munkaterv szerinti napirendek

2.1.  Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotására (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

2.2.   A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

  1. Aktuális napirendek

3.1  Javaslat az iskola-, óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet megalkotására (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.2.  Javaslat a gyermek születéséhez kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző).

3.3.  A köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező 2020.évi célok meghatározása (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.4.  Könyvvizsgálói jelentés elfogadása (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.5   Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos intézkedési terve elfogadása (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.6.  Állandó bizottságok I. félévi munkaterveinek elfogadása ( előterjesztők: Blaskóné Csontos Mária, Németh Krisztina és Kalocsai Attila bizottsági elnökök)

3.7.  Központi Címregiszter elkészítésének megrendelése (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.8.  Moór Mátyás építész megbízása helyi építésügyi feladatok ellátására (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.9.  Pályaszerkezeti anyag rostálásával kapcsolatos feladatok (előterjesztő: Székely József Ede polgármester, szóbeli előterjesztés)

3.10.  Jenői Napló nyomdai munkáira vonatkozó megbízási szerződés kötése (előterjesztő: Székely József Ede polgármester, szóbeli előterjesztés)

3.11.  Fogorvosi szék beszerzése (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.12. Leltározásra vonatkozó megbízási szerződés megkötése ( Előterjesztő: Székely József polgármester

3.13. Strand és bölcsőde tervezési munkálataira vonatkozó árajánlatok elfogadása, megbízási szerződés megkötése

3.14.  Rendelkezés képviselői tiszteletdíjakról (előterjesztő: Székely józsef Ede polgármester

3.15.  Valyó Milán kérelme méhlegelő létesítésének engedélyezésére (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.16.  Megbízás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.17.  Kisprojekt Alap pályázat társfinanszírozásához történő hozzájárulás (előterjesztő: Székely József Ede polgármester, szóbeli előterjesztés)

3.18.  2020.évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.19.  Munkaterv módosítása (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

  1.  Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
  2. Egyebek
  3.  ZÁRT ÜLÉS (megbízási szerződés felmondása)

Diósjenő, 2020. március 10. 

Székely József Ede
polgármester

Olvasson tovább!

Bajban ismerszik meg a jóbarát

Néhány hete, a viharos időjárás nagy pusztítást okozott Nógrádon. A kidőlt fák összehasításához kért segítséget Varga Richárd polgármester úr. A

Tovább olvasom...

Boci szelet ebédre

A mai ebéd második fogása is a község konyháján készül, ami ilyen lett: Tartani lehet tőle, hogy túl sok lesz

Tovább olvasom...

Mobile Sliding Menu