Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról

Értesítem, hogy Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2020. március 13-án, pénteken 16 órakor rendes ülést tart, amelyre ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye: Diósjenő Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirendi javaslat

  1. Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

1.1. Polgármesteri beszámoló az előző ülést követően megtett intézkedésekről, szóbeli előterjesztés

  1. Munkaterv szerinti napirendek

2.1.  Javaslat a 2020. évi költségvetési rendelet megalkotására (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

2.2.   A 2020/2021-es nevelési évre vonatkozó óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása Előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

  1. Aktuális napirendek

3.1  Javaslat az iskola-, óvodakezdési támogatás megállapításáról szóló rendelet megalkotására (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.2.  Javaslat a gyermek születéséhez kapcsolódó támogatásról szóló rendelet megalkotására (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző).

3.3.  A köztisztviselők teljesítménykövetelményének alapját képező 2020.évi célok meghatározása (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.4.  Könyvvizsgálói jelentés elfogadása (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.5   Könyvvizsgálói jelentéssel kapcsolatos intézkedési terve elfogadása (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.6.  Állandó bizottságok I. félévi munkaterveinek elfogadása ( előterjesztők: Blaskóné Csontos Mária, Németh Krisztina és Kalocsai Attila bizottsági elnökök)

3.7.  Központi Címregiszter elkészítésének megrendelése (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.8.  Moór Mátyás építész megbízása helyi építésügyi feladatok ellátására (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.9.  Pályaszerkezeti anyag rostálásával kapcsolatos feladatok (előterjesztő: Székely József Ede polgármester, szóbeli előterjesztés)

3.10.  Jenői Napló nyomdai munkáira vonatkozó megbízási szerződés kötése (előterjesztő: Székely József Ede polgármester, szóbeli előterjesztés)

3.11.  Fogorvosi szék beszerzése (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.12. Leltározásra vonatkozó megbízási szerződés megkötése ( Előterjesztő: Székely József polgármester

3.13. Strand és bölcsőde tervezési munkálataira vonatkozó árajánlatok elfogadása, megbízási szerződés megkötése

3.14.  Rendelkezés képviselői tiszteletdíjakról (előterjesztő: Székely józsef Ede polgármester

3.15.  Valyó Milán kérelme méhlegelő létesítésének engedélyezésére (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.16.  Megbízás nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elszállítására (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.17.  Kisprojekt Alap pályázat társfinanszírozásához történő hozzájárulás (előterjesztő: Székely József Ede polgármester, szóbeli előterjesztés)

3.18.  2020.évi igazgatási szünet elrendelése a Polgármesteri Hivatalban (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

3.19.  Munkaterv módosítása (előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)

  1.  Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok
  2. Egyebek
  3.  ZÁRT ÜLÉS (megbízási szerződés felmondása)

Diósjenő, 2020. március 10. 

Székely József Ede
polgármester