Tájékoztatás iskolai étkezési térítési díjfizetésről

Tájékoztatás iskolai étkezési térítési díjfizetésről

Tájékoztatom az iskolai térítési díjfizetéssel érintett szülőket, hogy 2020.01.01-től új elszámolási és fizetési rendszert vezet be Diósjenő Község Önkormányzata. A változtatást elsősorban a szabályok betartása, másodsorban a pontos elszámolás, harmadsorban pedig a szülők terheinek könnyítése miatt hoztuk.

2019.12.31-ig bezárólag tárgyhónap elején került megállapításra a térítési díj, mely a teljes hónapot lefedte. Csak a hónap letelte után vált egyértelművé, hogy hány adagot vett igénybe a gyermek. Ha kevesebbet, mint a kifizetett étkezés, túlfizetése keletkezett a szülőnek, melyet következő hónapban kompenzáltunk. A térítési díjat csak készpénzben a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehetett kifizetni.

Ezzel szemben a következő változások mellett döntöttünk:

  • 01.01-től tárgyhónapot követő hónapban állapítjuk meg a fizetendő összeget.
  • Minden térítési díjjal érintett gyermek részére az igénybe vett mennyiségről a Polgármesteri Hivatal pénzügyesei kiállítják az átutalási számlát, melyet az iskolában a szülő átvesz.
  • A számlát a rajta szereplő fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.
  • A számla fizetése teljesíthető készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk), mely a számla tartozéka, vagy átutalással a 11741031-15451622 bankszámlaszámra. Átutalásnál kérjük a megjegyzés rovatban a gyermek nevét és a fizetendő hónapot feltüntetni szíveskedjenek.
  • Ha egyik fizetési mód sem megfelelő, akkor természetesen a Polgármesteri Hivatalban is kifizethető a számla készpénzben.
  • Késedelmes fizetés esetén gondoskodunk a számla összegének behajtásáról.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. évi térítési díj hátralékról is számla készül. Az esetleges túlfizetések a január havi számlából jóváírásra kerülnek.

Dr. Nagy Anna s.k.
jegyző