Szent Flórián napján

Május negyedike, Szent Flórián napja.

Flórián keresztény hitű, római kori vértanú volt. Diocletianus császár, isz. 303-ban feléledő keresztényüldözésének áldozata. A mai Ausztria területén élt és az ottani légióban szolgált, majd hitét felvállalva fogságba esett és 304. május 4-én az Enns folyó hídjáról taszították le halálos ítéletként.

A hagyomány szerint ifjúkorában imádságára kialudtak egy égő ház lángjai, ennek hatására a 15. század végén már inkább elsősorban a tűzzel hozták kapcsolatba. A kéményseprők és a tűzoltók védőszentje.

A Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület megemlékezést tartott a jeles nap alkalmából a szertár melletti kopjafánál.

Illyés Gyula: Gyermekkorom lángjai
(részlet)
„Mert, ha a tüzet több láng együttesének fogjuk föl – minek nevezzük vajon a tűzvészt, a tűzvészeket, melyek nemcsak falvakat, hanem egész városokat is elemésztéssel fenyegettek? A múlt század közepétől az én gyermekkorom idejéig a fehér civilizáció egyik legörvendetesebb – leghasznosabb s egyben legboldogítóbb, mert legszínesebb-hangosabb társadalmi alkotása az önkéntes tűzoltók feledhetetlen és sajnálatosan mégis feledésre kárhoztatott intézménye volt. A helységek férfilakóinak legjobbjai látták el magukat áldozatosan egyenruhaszerűen hasonló nadrággal, kabáttal, vastag talpú csizmával, fémsisakkal, arasznyi széles, vaskapcsok-terhelte bőrövvel, a kapcsokra akasztható baltával, illetve tomahawkkal, parázskaparóval, nyakukban kötélköteggel. Ekként fölszerelve vonultak szombatonként gyakorlatra, vasárnap pedig díszszemlére Európa minden tartományának, így Tolna vármegyének is minden falujában, katonásan négyes sorokba rendeződve, elől parancsnokukkal s a kisded tisztikarral, középen az ember- vagy állatvonta, a ragyogóra fényesített-festett vízfecskendővel, hátul a nagydobbal és a fúvós zenekar réztrombitáival s töröksípjaival, mert a tűzoltáshoz, sejthető milyen társitás folytán, a trombitazene is szervesen hozzátartozott.”

A megemlékezést követően koszorút helyeztek el a kopjafánál Diósjenő Község Önkormányzata munkatársai, a Diósjenői Polgárőr Egyesület vezetősége és a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület bajtársai.

Üde színfoltja volt az eseménynek, hogy az ünnepély végén Márton, a hivatali macska is „tiszteletét” tette az egybegyűltek körében, a tűzoltó autóban üdvözölhette megmentőjét, Varga Ferencet, „Piktort”.