Pályázat közterület-felügyelő munkakör betöltésére

Diósjenői Polgármesteri Hivatal
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet
Diósjenői Polgármesteri Hivatal

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:
Nógrád megye, 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Kamera figyelői feladatok ellátása.A közterület-felügyeletről szóló 1999. évi LXIII. törvény 1.§(4) bekezdésében foglalt feladatok, valamint a helyi önkormányzati rendeletekben meghatározott feladatok ellátása. (Gyalogos és gépkocsizó járőrszolgálat ellátása a következők szerint: a közterületek jogszerű használatának az engedélyhez, illetve az útkezelői hozzájáruláshoz kötött tevékenységeknek az ellenőrzése; a közterület rendjére és tisztaságára vonatkozó jogszabályok betartásának ellenőrzése és szankcionálása: a köztisztaságról szóló önkormányzati rendelet végrehajtásának ellenőrzése; a közrend és közbiztonság, valamint a közterület, épített és természeti környezet védelmében való intézkedés.Az állat -egészségügyi és ebrendészeti feladatok ellátásában való közreműködés, behajtási engedélyek ellenőrzése; közterületen tárolt üzemképtelen járművek eltávolításával összefüggő intézkedések.)

Jogállás, illetmény és juttatások:
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései , valamint a(z) A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései az irányadók. az irányadók.

Pályázati feltételek:

• Magyar állampolgárság,
• Cselekvőképesség,
• Büntetlen előélet,
• Középiskola/gimnázium, közszolgálati szakképzettség,
• Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
• B kategóriás jogosítvány,
• Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
• kinevezés feltétele a közterület-felügyelők egészségi, fizikai és pszichikai alkalmassági követelményeiről szóló 78/1999.(Xll.29.) EÜM-BM együttes rendelet szerinti pszichikai és fizikai alkalmasság

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

közterület-felügyelői, rendészeti , rendvédelmi területen szerzett -legalább 1-3 éves szakmai tapasztalat, közigazgatási alapvizsga megléte

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

87/2019.(IV.23.) Korm. rendelet szerinti fényképes, szakmai önéletrajz, iskolai végzettséget, képzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy az igénylésről szóló igazolás, a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető. A pályázat benyújtásának határideje: 2021. július 20.

A pályázatok benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Diósjenői Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (2643 Diósjenő, Szabadság út 31. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: ÁL T/335/2021 , valamint a munkakör megnevezését: közterület-felügyelő.

Elektronikus úton: Dr. Nagy Anna részére a jegyzo@diosjeno.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának határideje: 2021. július 31.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: www.diosjeno.hu – 2021. július 2.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Kinevezés esetén 6 hónapos próbaidő kikötése. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelené nyilvánításának jogát.

A pályázati kiírás innen letölthető