Nagy Gedeon tér

Örömmel jelentjük be, hogy jövő héten a talajtükör kiemelésével kezdődik a Nagy Gedeon tér építése!

Nagy Gedeon köztiszteletben álló református lelkészcsalád tagjaként látta meg a napvilágot. Petőfi barátja volt, részt vett a ’48-as szabadságharcban. A kiegyezést követően, kiemelkedő közéleti tevékenysége jutalmául, Ferenc József császár kitüntette a valamikori ellenfelet.
A Diófa Szövetség elkötelezett abban, hogy a község saját történelmi hagyományait ápolva, a helyi közéletben jelentős szerepet vállaló személyekről nevezzünk el közterületeket.
A református templom és a valamikori református tanítói lakás előtti tér – a templom előtti töredezett járdaszakaszt is beleértve – térkövezve lesz. Az első világháborús emlékmű, valamint az ’56-os emlékmű környezete is a térrel azonos kőburkolatot kap.
A templom Dózsa György utcai frontján – a járda és az úttest közötti – mintegy 340 négyzetméter felület gyeprácssal lesz burkolva, rendezett parkoló felületet nyújtva az istentiszteletek látogatóinak.
A tér burkolatában, egyetemes keresztény szimbólummal, egy hallal jelöljük azt a helyet, ahonnan (évszázadokon keresztül) a református felekezetű elhunytak utolsó útjukra indultak!
A következő feladat, rendbe tenni a valamikori Hangya Szövetkezet által épített épület és a Surányi park közötti teret. A Diófa Szövetség adta Önkormányzat és a Magyar Közút Nógrád Vármegyei Igazgatósága között létrejött megállapodás alapján, a tér tulajdonjoga rövidesen községünkre száll. A felújítást követően -régi adósságot leróva- megemlékezünk arról, hogy a honfoglalás idején a Jenő törzs kapta szálláshelynek a község területét. Ideje, hogy közterület nevében is megjelenjen ez. Névpályázat során dönt a lakosság a tér elnevezéséről!
Diósjenőn élni jó!
Diófa Szövetség.