Közlemény kutak dolgában!

Tisztelt Lakosság, kedves Barátaink!

A Vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (Vgtv.) legutóbbi módosítása eloszlatta az eddig fennálló kétségeket!

2024. január 1. előtt(!) akár háztartási vízigényre, akár mezőgazdasági célra engedély nélkül létesített, 50 m-nél nem mélyebb kút esetében nem kell sem vízjogi engedély, sem bejelentés. A fenti feltétel érvényes úgy a kockázatos, mint a kockázatmentes területen létesített kútra. (Kockázatos területek térképe elérhető: http://geoportal.vizugy.hu/vizkeszletvedelem/).

2024. január 1. után(!)a fúrni tervezett 50 m-nél nem mélyebb háztartási kútra is a fenti feltétel áll, ha az kockázatmentes, vagyis nem rózsaszínű területre eső helyrajzi számú ingatlanon készül. Kockázatos területen is fúrható háztartási kút, ha azt előzőleg bejelentik a települési jegyzőhöz! Max. 50 méteres mezőgazdasági kútnál kockázatmentes helyen(!) elég ugyan az előzetes bejelentés, de a Nemzeti Földügyi Központhoz, amely jóváhagyás esetén digitális vízmérőt tesz a kútra. Ilyen kút kockázatos helyen, vagy 50 m-nél mélyebb kút bárhol, csak vízjogi engedéllyel létesíthető!

Összefoglalva: a 2024. január 1. határnap előtt engedély nélkül létesített háztartási és kis talpmélységű mezőgazdasági kutak a törvény erejénél fogva válnak szabályossá, ezekben az esetekben a lakosságnak NINCS TENNIVALÓJA!

Székely József

polgármester