Kötelező ebösszeírás Diósjenőn

KÖTELEZŐ EBÖSSZEÍRÁS DIÓSJENŐN!

Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy Diósjenő Község Önkormányzata az
állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ (1) és
(5) bekezdésének értelmében ebösszeírást végez.
Felhívjuk a tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy a korábbi ebösszeírás
alkalmával bejelentett ebeket ismételten be kell jelenteni.
Az ebnyilvántartás naprakészsége érdekében az adatokban bekövetkező
változásokat (pl. elhullás, tulajdonoscsere, megváltozott tartási cím) a változás
bekövetkezésétől számított 8 napon belül be kell jelenteni.
Az ebösszeíró adatlapot kutyánként, az állat(ok) oltási könyve alapján kell
kitölteni.
Az ebösszeíró adatlap letölthető Diósjenő Község Önkormányzata weboldaláról
(Bejelentő adatlap és Változásbejelentő adatlap), vagy átvehető személyesen a Polgármesteri Hivatal épületében, ügyfélfogadási időben.
A kitöltött és aláírt ebösszeíró adatlapot személyesen, a Polgármesteri Hivatal épületében (2643 Diósjenő, Szabadság út 31.), ügyfélfogadási időben lehet
leadni, vagy beszkennelve, elektronikus úton a start2@diosjeno.hu email címre
lehet elküldeni.
Az ebösszeíró adatlap leadási határideje: 2020. november 30.
Felhívjuk a tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség
elmulasztása állatvédelmi bírságot von maga után, melynek legkisebb összege –
az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Kormányrendelet alapján –
magánszemélyek esetén 30.000 Ft, jogi személy, illetve gazdálkodó szervezetek
esetén 90.000 Ft.
Az ebösszeírással kapcsolatos kérdéseiket feltehetik a +36-35/525-012-es
telefonszámon (18. mellék), vagy a start2@diosjeno.hu email címen.

Dr. Nagy Anna
jegyző
sk.