Kommunális hulladék – kukáztunk

Kukáztunk!

A mai napon végigkísértük a kommunális hulladékgyűjtő autót a község területén. Itt szeretném megköszönni Glöckl Ferenc alpolgármester segítségét aki az iskolai tanévnyitó idejére valamint az utolsó másfél órára (amikor Balla Mihály országgyűlési képviselőnkkel találkoztam) felváltott.

A korábbi hetekben mindkét oldal elmondta a maga verzióját a történtekről, mindenki a maga szempontjait tartva kizárólagos valóságnak.

A helyzet áttekintéséhez tudni kell, hogy egy szélesebb régió önkormányzatai által létrehozott társulás tagjai vagyunk, amely társulást a továbbiakban nevezzünk szolgáltatónak. A szolgáltatóval 2017 januárjában kötött szerződést az Önkormányzat, ami a későbbiekben két alkalommal módosításra került. A szerződést rövidesen feltöltjük a honlapra, tanulmányozás végett. Az olvasára leginkább érdemes részek a mellékletek. A szerződés mellékleteiben szabályozásra került a kukákba rakható hulladékfajták milyensége, erre most külön nem térek ki.

Jelen összefoglalóban az elmúlt egy hét történései szerepelnek. A múlt szerdán a vasúton túli utcákból, illetve a Kossuth utca bizonyos szakaszairól egyáltalán nem szállították el a hulladékot.  A szolgáltató logisztikai vezetőjével tárgyalva, beszereztem tőlük az itinert amely alapján a hulladék begyűjtése történik. Elvben. Néhány hete a szolgáltató alvállalkozót váltott, amely a problémák egyértelmű fokozódásával járt. Kisebb (időnként nagyobb) problémák mindig voltak, pontosan emlékezem olyan falugyűlésekre amelyeken ez téma volt , igencsak borsos hangulat közepette. Az új alvállalkozó nem a régi itiner szerint végezte a hulladékbegyűjtést, helyismeret híján bizonyos részek kimaradtak.

A mai begyűjtés kezdete reggel 7 óra, vége du 16 óra. Minden utca sorra került, ezt teljes bizonyossággal tudom, hiszen én vagy az alpolgármester mindenütt ott voltunk. A zöldhulladék kivételével minden hulladék elszállításra került, hogy teljesen tiszta lap nyíljon. A múlt héten el nem szállított utcákat-útszakaszokat BELE NEM SZÁMÍTVA, 116 helyen volt túltöltve az edényzet. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy vagy további nem szabvány zsákban került kihelyezésre az edényzetben el nem férő hulladék (az edényzet tetejére), vagy edényzet sem volt, csak ilyen-olyan zsákok voltak a padkára téve. Továbbá 27 helyen volt csempe, sitt, pala, züldhulladék, döglött tyúk stb a kukákban. A szerződés és a mellékletei szerint ezekről a helyekről a szolgáltató megtagadhatta volna a hulladék elszállítását. Nem tette, mert belátta, hogy az elmúlt hetekben számos esetben mulasztott.

Öt esetben fordult elő a mai napon, hogy takarásban lévő kuka, vagy pusztán figyelemhiány miatt elmaradt volna az ürítés, de a begyűjtést mindenütt követve mindenhová visszahívtuk az alvállalkozót.

A szeles időben több helyen is felborultak a kukák, illetve az ürítés során nejlonzacskók, egyéb, könnyebb hulladékok keltek szárnyra. Ezeket a begyűjtést végző szakemberek igyekeztek mindenhol elkapni, de arra nem volt módjuk, hogy minden egyes zacskót percekig kergessenek az erős szélben, mert tartani kellett az ütemtervet. Ilyen időjárásban a legnagyobb igyekezet ellenére is előfordulhat szélhordta szemét a kerítések tövében. Kérjük, szedjék össze alkalmasint.

Most tiszta lap van, személyesen győződtünk meg arról, hogy a mai napon mindenhonnan elszállították a kirakott hulladékot. A kezemben lévő térképen, minden utca befilcezésre került. Azért fogalmazok így, mert számos helyen láttam,a kerítés mögül ki nem rakott edényzetet.

A szabályosan kihelyezett zöldhulladék begyűjtésére szeptember 8-án kerül sor.

A panaszt tévők nagyobb részének igaza volt. Volt közöttük viszont olyan, akinek – meggyőződtem róla – nincs kiragasztva a befizetést igazoló matrica a kukájára. A díjat be nem fizetők aránya sajnos jelentős. Erről – GDPR (adatvédelmi) okokból – nem kaphattunk információt, a szolgáltató dolgozik a megoldáson.

A tehergépkocsi vezetőjénél van okoseszköz, amelyen GPS nyomkövető jelöli be a térképen, hogy merre járt. Elvben nem fordulhatna elő, hogy kimaradnak teljes szakaszok. Mégis előfordul.

Arra tettem javaslatot a szolgáltatónál (és az alvállalkozónál) hogy a tehergépkocsi vezetője kapjon egy nyomtatott térképet, amelyen filccel jelölheti hogy merre jártak.

Figyelemmel kísérjük a továbbiakat, de hangsúlyozom, a leghatékonyabb, ha a szolgáltatónál tesznek észrevételt-panaszt a jogosultak, amelyet másolatban nekünk is küldjenek meg, hogy tudomással bírjunk az esetekről.

A veszélyhelyzetben minden edényt üríteni kellett a szolgáltatónak, mert törvény kötelezte erre. Arról viszont, a továbbiakban ki-ki maga tehet, ha túltölti az edényt, sittet helyez el benne, nem ragasztja ki a matricát vagy nem helyezi ki az edényt, mert ezekben az esetekben a szolgáltató a későbbiekben nem viszi el a hulladékot.

Még egyszer hangsúlyozom, a panaszok többsége helytálló volt. Olyan bejegyzést viszont nem tudtak mutatni facebook elérhetőséggel rendelkező kollégáim, amelyben valaki azt írta volna le, hogy nem ürítették ki a kukáját, és ez bizony jogos, mert ő sittet helyezett el benne, pedig ilyen is szép számmal volt. A mai napon összességében mintegy 120 helyen megtagadhatta volna a szolgáltató az elszállítást.

Nem tette, mert korábban számos esetben mulasztott.

Tiszta lap van.

Székely József Ede

polgármester.