Huszonhét éves probléma rendeződik

Tisztelt Lakosság!

A tegnapi napon – hosszas előkészítés után – egy huszonhét éves probléma megoldása indult el. A két temetőnk közötti parkoló, valamint az onnan Zsibak felé vezető erdei út  – a privatizáció során – magántulajdonba került. A tulajdonos jogszerűen tilthatta volna meg a parkoló és az út használatát, így a katolikus temető egyáltalán nem lett volna a ravatalozó felől megközelíthető, hasonlóan a református temető hátsó bejáratához. Mise vagy temetőjárás során nem lehetett volna ott parkolni 30-40 autónak. Csak és kizárólag a tulajdonos(ok) emberségén múlt, hogy a közösség használhatta az utat-parkolót.

De tulajdonosok változhatnak, új érdekek merülhetnek fel, így a helyzet megoldása elengedhetetlen volt. Egészen pontosan huszonhét éve volt elengedhetetlen. A kérdésnek gyakorlatilag évente rugaszkodott neki az éppen aktuális vezetés, egyre csökkenő lendülettel.

A tegnapi napon aláírt szerződésben megvásároltuk a parkolót és az utat magába foglaló osztatlan közös tulajdonú erdőterület megfelelő tulajdoni hányadát. Ez csak az első – elengedhetetlen és legfontosabb – lépése a folyamatnak. Földmérő felmérésével készült térkép alapján, használati megosztási megállapodást kötünk a többi résztulajdonossal, majd azután kezdeményezzük az erdőfelügyelőségnél valamint a földhivatalnál azokat az eljárásokat, amelyek alapján hivatalosan is „parkolóvá” illetve „úttá” válhatnak a kérdéses területek.

Ez jelentéktelen problémának tűnhet néhány lakos szemében, de amennyiben lezárásra került volna a parkoló, és a ravatalozónál feljebb senki sem hajthatott volna gépkocsival, akkor sokaknak nem tűnt volna jelentéktelennek a kérdés.

Így leírva egyszerű a kérdés. Több mint egy év munka van benne. Hál’ Istennek sikerült eddig eljutni, de még hosszú utat kell bejárni, mielőtt befejeződik a folyamat.

Székely József

polgármester