Diósjenő Község Polgármesterének 2/2020(IV.24.)sz. határozata Idősávos vásárlás módosításáról Diósjenő községben

Diósjenő Község Polgármesterének

2/2020(IV.24.)sz. határozata

Idősávos vásárlás módosításáról Diósjenő községben

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 23.§(2) bekezdésben illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§.(1) bekezdés alapján kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)sz. Korm.rendelet 1.§-ra tekintettel továbbá a Kormány 95/2020.(IV.09.) rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

Az 1/2020(IV.17.) sz. polgármesteri határozat II. pontját az alábbiakkal egészítem ki:

Elrendelem, hogy 2020. április 25. napjától a veszélyhelyzet időtartama alatt a hétvégéken miden szombaton és vasárnap az élelmiszer üzletekben reggel 10.00 órától 12.00 óráig a 65 év feletti személyek vásárolhatnak. A 65 év alatti személyek az üzletek nyitva tartásától kezdődően délelőtt  10.00 óráig majd 12.00 órától az üzletek zárásásig  jogosultak vásárolni. 

Az 1//2020. (IV.17.)sz. határozat II. pontjában foglaltak változatlan tartalommal érvényben maradnak.

 A határozat megsértőivel szemben a Kormány  95/2020.(IV.9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 71/2020.(III.27.)Korm. rendeletben meghatározott szankciókat kell alkalmazni.

 

Határidő: Azonnal

Felelős: Székely József Ede polgármester

Székely József Ede sk.

polgármester

Nyomtatható változat