Beszámoló a költségvetésünk első negyedéves számairól

Tisztelt lakosság, kedves Barátaink!

Ezúton tesszük közzé az Önkormányzat és intézményeinek a fő költségvetési számait, 2021 év első negyedévének vonatkozásában.

Az Önkormányzat,  éves  bevételeinek  56,09%-át realizálta az első negyedévben, míg éves kiadásainak 21,87%-a teljesült.

A Polgármesteri Hivatal éves bevételeinek  28,55%-a teljesült, kiadásainak 25,43%-os teljesülése mellett.

Az Aranydió Óvoda éves bevételeinek 25,8%-a teljesült, a kiadásainak 21,76%-os teljesülése mellett.

Fenti számokból egyértelmű, hogy Önkormányzatunk és intézményeink felelősen és szorosan gazdálkodnak, pénzügyeinket folyamatosan kontroll alatt tartjuk, bevételeink teljesülése és összege stabil fedezetet nyújt a kiadásainkhoz. Naprakészen rendezzük kötelezettségeinket, erős tartalékokat képeztünk, és vállalásunkat betartva, rendszeresen nyilvánosságra hozzuk a költségvetés állását, hogy az erre fogékony érdeklődőket megbízható információkkal lássuk el.

A Hivatal és az Aranydió Óvoda tevékenységének finanszírozására időben biztosítjuk a szükséges pénzügyi fedezetet.

A Kormány határozata alapján, folyó hónap 15-től engedélyezett Képviselő Testületi ülések megtartása. Azonnal éltünk a lehetőséggel, és az első lehetséges alkalommal megtartottuk a Bizottsági üléseket, amelyek a jövő heti Képviselő-testületi ülés megtartásának kötelező előzményei.

A Képviselő-testület és a Hivatal működése normál üzemmódra állt a veszélyhelyzet elmúltával.

Székely József Ede

polgármester