Az év végén lejár a kútamnesztia

A háztartásokban található ásott-, vagy fúrt kutak üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljárásához szükséges formanyomtatvány ITT TÖLTHETŐ LE.

 

Nem minden esetben kell szakember a telken lévő kút engedélyeztetéséhez.

 

Folyamatosan csökken a Világ ivóvíz készlete. Éppen ezért az Európai Unió szükségesnek látta a vízkészletek felmérését, annak őrzését. Magyarország kormánya is elkezdte a hazai vízkészletek felmérését és hosszútávú kezelhetőségének vizsgálatát. Az Európai Unió előírja, hogy a vízkivételi rendszerek/pontok listába kerüljenek, ismert legyen, hogy mely vízkészletek hány ponton vannak terhelve. Enélkül nem lehet tervezni a vízgazdálkodást, tehát a kút bejelentés előírása egy természetes igény.

Az 1995. évi LVII. törvény VIII. fejezet 29. § írja elő, hogy a kutakra vízjogi engedélyt kell kérni.

 

  1. év végén lejár a kútamnesztia a korábban engedély nélkül létesített, az első vízzáró réteget el nem érő mezőgazdasági öntözési célú kutakra. Akinek a telkén van fúrt kút, aminél nem tisztázott, hogy van-e engedélye, a tulajdonos a helyi jegyzőtől, vagy ha gazdasági célú kútról van szó, a területileg illetékes katasztrófavédelmi igazgatóságtól kérhet tájékoztatást.

Az engedélyeztetés határideje 2023. december 31.

 

A rendelet különbséget tesz fúrt- és ásott kút között. Ásott kutakra jellemző, hogy betongyűrűvel, téglával vagy terméskővel kirakott, jellemzően 70cm-nél nagyobb átmérőjű.

Fúrt kutakra jellemző, hogy PVC csővel vagy acél csővel kibélelt min. 30mm, max. 400mm átmérőjű.

 

Akinek a telkén fúrt kút található, az engedélyeztetéshez minden esetben szükség van szakemberre a fennmaradási kérelem kiállításához, a szakvélemény költsége az illetékes szolgáltatók ártáblázatai alapján 50 ezertől akár 150 ezer forintig terjedhet.

 

Mi a helyzet az ásott kutakkal?

Ásott kút engedélyeztetésénél nem szükséges szakember, de csak akkor, ha a kút az alábbi féltételeknek maradéktalanul megfelel:

 

  • a kút helye nem érint vízbázisvédelmi védőterületet (A helyi önkormányzatnál tudja megtudakolni, illetve a területileg illetékes Vízügyi Igazgatóságnál vagy a területileg illetékes Katasztrófavédelmi Igazgatóságnál.);
  • a kút nem érint karszt- vagy rétegvizet (Az ásott kutak talajvizet csapolnak, így értelemszerűen nem érintenek karszt vagy rétegvizet. Fúrt kutak esetében átlagosan Magyarországon kb. 30m-ig lehet talajvizes a kút.);
  • 500 m3/év vízigénybevétel alatti;
  • a kút épülettel rendelkező ingatlanon van;
  • magánszemély a kérelmező;
  • a vízkivétel házi ivóvízigény és a háztartási, nem pedig gazdasági igények kielégítését szolgálja.

 

A fentiek teljesülése esetén a helyi önkormányzat jegyzőjétől bármely magánszemély kérhet formanyomtatványt, amit maga is kitölthet. Ha a kút nem teljesíti valamelyik feltételt, szükséges a szakember.

Az ásott kút műszaki adatainak megállapításához (a talpmémélység és a nyugalmi vízszint méréséhez) egy kellő hosszúságú spárga és annak a végére kötött nehezék is elegendő.

 

További, részletes információk, magyarázatok: https://kutengedelyezes.hu/furt-es-asott-kutak-bejelenteserol/

 

 

Aki a határidőig nem kér fennmaradási engedélyt az engedély nélkül vagy attól eltérően létesült kútra, annak 2024. január 1-jétől vízgazdálkodási bírságot kell fizetnie. A bírság az engedély nélkül létrehozott építmény értékének 80 százalékáig, engedély nélküli vízi munka vagy vízhasználat esetén egymillió forintig terjedhet. A természetes személyre kiszabott bírság összege nem haladhatja meg a 300 ezer forintot.

 

A kútbejelentés, illetve az engedélyezési eljárás mentes az illeték- és díjfizetési kötelezettség alól. Az eljárás során felmerülő egyéb költségek, valamint a dokumentáció készítés költségei a kérelmezőt terhelik.