Tájékoztatás szociális tűzifa kérelemmel kapcsolatban

Felhívás!

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az idei év szociális tűzifa egy részét Önkormányzatunk
megkapta, így javasoljuk, hogy akik szeretnének idén is szociális tűzifát igényelni tegyék meg minél
hamarabb. A formanyomtatvány letölthető a honlapunkról (www.diosjeno.hu), vagy ügyfélfogadási
időben személyesen átvehető a Diósjenői Polgármesteri Hivatalban.

A szociális célú tűzifatámogatás kérelmének leadási határideje 2023. október 31.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a támogatás kerete véges, így amennyiben mind a 98 m3
mennyiségű szociális tűzifa elfogy, nem áll módunkban további kérelmeket befogadni, illetve újabb
szociális tűzifatámogatást megállapítani.
Megértésüket köszönjük!

(Ügyfélfogadási idő: Hétfőn és szerdán 8 órától 12 óráig, majd 13 órától 16 óráig)

Kik igényelhetnek szociális célú tűzifatámogatást?

– Diósjenő Község Önkormányzat 6/2020. (V.14.) rendeletének 4. § szerint:
„Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő Diósjenői lakos
jogosult, aki
– egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 300%-át (2023. évben 85.500 Ft).
– családban élő esetén a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (2023. évben 71.250
Ft).”

Ki dönt a szociális célú tűzifatámogatást igényléséről, és kik vannak előnyben?

– Diósjenő Község Önkormányzat 6/2023. (V.14.) rendeletének 5. § szerint:
„(1) A rendeletben meghatározott szociális célú tűzifa támogatásról Diósjenő község
Szociális és Kulturális Bizottsága dönt.
(2) A bizottság az egy főre eső jövedelem, az ingatlanban lakók száma, és az ismert
körülmények alapján differenciálhat.
(3) A jogosultak közül előnyt élvez, aki háztartásában 3 vagy több kiskorú gyermek
neveléséről gondoskodik, és a tűzifa vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud
gondoskodni, és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét.”

Egy lakcímről több igénylés is beadható?

– Diósjenő Község Önkormányzat 6/2023. (V.14.) rendeletének 6. § (1) bekezdése szerint:
„A tűzifa támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg,
függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról
több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem beérkezésének sorrendjében történik.”

Mire használható fel a szociális célú tűzifatámogatás?

– Diósjenő Község Önkormányzat 6/2023. (V.14.) rendeletének 6. § (2) bekezdése szerint:

„A tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját
használatra használhatja fel.”

Mikor történik a szociális célú tűzifa kiszállítása?

– Diósjenő Község Önkormányzat 6/2023. (V.14.) rendeletének 6. § (4) bekezdése szerint:
„A döntést követően legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig a polgármester
gondoskodik a tűzifa kiszállításáról, vagy rendelkezésre állást követően haladéktalanul.”

Mit kell mellékelni a kitöltött formanyomtatvány mellé?

1. Minden esetben jövedelem igazolásra van szükség (Egyedülálló és családban élő esetén is, ha
kérelmező családban él, a családtagok jövedelem igazolását is mellékelni szükséges).
A jövedelem igazolás lehet 3 hónapnál nem régebbi bankszámlakivonat, munkáltatói igazolás,
rokkantsági/öregségi nyugdíj és ápolási díj esetében határozat, más egyéb szociális segély esetén
szintén határozat, a foglalkoztatási osztálytól kapott támogatás esetén, pedig hatósági bizonyítvány.
2. Munkanélküliség esetén hatósági bizonyítvány/igazolás arról, hogy a kérelmező, vagy
családtagja regisztrált álláskereső.

A kérelemhez szükséges nyomtatvány INNEN LETÖLTHETŐ