Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2020. február
28-án, pénteken 16 órakor rendes ülést tart

Az ülés helye: Diósjenő Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirendi javaslat

1./ Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Polgármesteri beszámoló az előző ülést követően megtett intézkedésekről. szóbeli előterjesztés

2./ Munkaterv szerinti napirendek

2.1. Javaslat az aranydió Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (előterjesztő: 

Bacskay Sándorné intézményvezető)

2.2. Javaslat az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (előterjesztő: Bacskay Sándorné intézményvezető)

2.3. Könyvvizsgálói jelentés megvitatása (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

2.4. Beszámoló a március 15-i ünnepség előkészületeiről ( szóbeli előterjesztés, előterjesztő: Glöckl Ferenc alpolgármester)

3./ Aktuális napirendek

3.1. Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti Működési Szabályzatáról 

szóló, többször módosított 2/2018.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (előterjesztő: dr. Nagy Anna jegyző)

3.2. Diósjenő 0131/34 hrsz-ú ingatlan megvásárlása sportpálya létesítése céljából (előterjesztő: dr. Nagy Anna jegyző)

3.3. Petőfi utca rekonstrukciójára beérkezett kivitelezői pályázatok elbírálása (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.4 Megbízás az orvosi rendelő további kivitelezésével kapcsolatos jogi alternatívák feltárására (előterjesztő: dr. Nagy Anna jegyző) 

4./ Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5./ Egyebek

A Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Szociális Bizottság elővéleményezi az alábbi napirendi javaslatokat:

  • 2.4;  
  • 3.1; 3.2.

Diósjenő, 2020. február 24. napja

Székely József Ede s.k. polgármester