Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2020. január 22-én 18 órai kezdettel a Polgármesteri hivatal nagytermében
tartandó rendes ülésre

Napirend előtt:

 • Polgármester beszámolója: határozatok végrehajtása és egyebek
  • Iskola villámvédelmi szakvéleményének ismertetése
  • Tájékoztató a brikettáló üzem beruházási ütemtervéről
 • Jegyző beszámolója: határozatok végrehajtása és egyebek
 • Alpolgármester beszámolója
 • Bizottsági elnökök beszámolója ( Szociális, Környezetvédelmi)

Szociális Bizottság:

  • Beszámoló a 2019. évi szociális keret felhasználásáról
  • évi szociális kiadások tervezése

Környezetvédelmi Bizottság.

  • Környezet- és Állatvédelmi Bizottság 2020.évi költségvetésének tervezése
  • Diósjenő kül- és belterületén feltérképezett illegális szemétlerakó helyek

 Napirendi pontok:

 1. Kámory Lajos és Végh Károly festmények avató ünnepsége – ünnepi napirendi pont
  ( Szóbeli előterjesztés, előterjesztő: Székely József Ede polgármester)
 1. „Végh Károly kitüntetés” alapítása, a kitüntetés adományozása feltételeinek meghatározása
  (Előterjesztő: Székely József Ede polgármester)
 1. Roma Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő megállapodás jóváhagyása
  (Előterjesztő: Székely József Ede polgármester)
 1. Együttműködési megállapodás jóváhagyása a Nostra Kft-vel
  (Előterjesztő: Székely József Ede polgármester)
 1. Jenői Napló éves költségvetése, kiadásai
  (Előterjesztő : Székely József Ede polgármester)
 1. Beszerzési Bíráló Bizottság felállítása
  (Előterjesztő : Székely József Ede polgármester)
 1. Közbeszerzési terv megalkotása, jóváhagyása
  Előterjesztő : Székely József Ede polgármester
 1. Brikettáló üzem közbeszerzési szakértőjének, tervezőjének, műszaki ellenőrének kiválasztása
  (Szóbeli előterjesztés, előterjesztő : Székely József Ede polgármester)
 1. További kavicsszállítás pénzügyi fedezetének jóváhagyása
  (Előterjesztő : Székely József Ede polgármester)
 1. Petőfi Sándor utcai útépítés árajánlatainak értékelése, kivitelező kiválasztása
  (Szóbeli előterjesztés, előterjesztő : Székely József Ede polgármester)
 1. Éves rendezvényterv
  (Szóbeli előterjesztés, előterjesztő : Glöckl Ferenc alpolgármester, rendezvényterv korábban csatolva)
 1. Féléves munkaterv jóváhagyása
  (Előterjesztő : Székely József Ede polgármester)
 1. Közmunka tervezése 2020-2021 évre
  (Szóbeli előterjesztés, előterjesztő : Székely József Ede polgármester)
 1. 7/2017 (VIII. 9.) sz. önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezése és új rendelet alkotása a hivatali helyiségen kívüli valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötések engedélyezéséről és szolgáltatási díjairól
  (Előterjesztő : Dr. Nagy Anna jegyző)
 1. Jegyző közszolgálati jogviszonyban történő kamarai jogtanácsosi alkalmazása
  (Szóbeli előterjesztés, előterjesztő: Dr. Nagy Anna jegyző)
 1. Kamerarendszer pályázat tervezőjének kiválasztása
  (Szóbeli előterjesztés,  előterjesztő: Székely József polgármester)
 1. Önkormányzat tulajdonát képező építési telekárak meghatározása
  (Előterjesztő: Székely József polgármester)
 1. Egyebek

Zárt ülés:

Egyéni kérelmek (Petyánszki Béla kérelme), folyamatban lévő munkaügyi per, köztisztviselői  összeférhetetlenség  megszüntetése
(Előterjesztő : Székely József polgármester, Dr Nagy Anna jegyző

Diósjenő, 2020. január 15.

Székely József Ede s.k.
polgármester

Meghívót kapják:

– Képviselő-testületi tagok
– Bizottsági tagok,
– Dr. Nagy Anna jegyző
– Rafael Richárd Roma Nemzetiségi Önkormányzat elnöke