Égetési Hirdetmény

Tisztelt lakosság, kedves Barátaink!

A lakosság többsége megértette, hogy rendkívül nehéz, kritikus időszak következik, amikor árnyalatnyi különbségek döntenek majd arról, hogy sikerül-e a következő lélegzetvétel. Akik meg nem értették meg, azok számára még egyszer megvilágítom, hogy miért indokolt az avar és kerti hulladék égetésének azonnali betiltása.

Bizonyított tény, hogy nem csak tüsszentéssel és köhögéssel, de a puszta lélegzéssel is vírusokat juttat a levegőbe a fertőzött személy. A vírus nem önmagában, hanem aprócska vízcseppekkel kerül a szabadba.  Azzal képes hosszabb időn át a levegőben maradni, ha rátapadhat a levegőben lévő korom, füst, por részecskékhez. Amikor látjuk a füstöt, amikor érezzük orrunkkal az égetés jellegzetes szagát, akkor pontosan azokat a részecskéket látjuk és szívjuk be, amelyekhez hozzátapadva utazik a vírus. Nem véletlen, hogy a katasztrófavédelemtől kapjuk a kérdéseket, hogy sikerült-e megfékezni a lakossági égetést? Nem véletlen, hogy munkatársaink és a jegyző szerdán is járták a falut, az itt ott felszálló füst után menve, felszólították az égetőket az égetés azonnali megszüntetésére.

Aki még nem értette meg, értse meg most! NEM BABRA MEGY A JÁTÉK! Aki úgy érzi, hogy „okosba” megoldotta a hajnali tüzelést, az mindannyiunk tüdeje ellen követett el merényletet. Keresztülhúzza majd’ háromezer diósjenői lakos erőfeszítéseit. Ezt nem hagyhatjuk!

Diósjenő község Önkormányzatának 9/2006.(XI.27.) sz. rendelete  az avar és kerti hulladékok nyílttéri égetéséről  2020. márciusában hatályon kívül helyezésre került.

Erre tekintettel az 54/2014.(XII.5.) BM.r. (Országos Tűzvédelmi Szabályzat) rendelkezései,  valamint Diósjenő Község Önkormányzatának a Közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének következményeiről szóló 12/2018.(X.2.) sz. rendeletében foglaltak az irányadóak az alábbiak szerint:

OTSZ

225.§.(1)  Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi, valamint a külterületen lévő zártkerti ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.

(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani.

12/2018.(X.2.)sz.r.

17.§.(1) Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, aki avart és kerti hulladékot Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete által meghatározott időponttól eltérően éget vagy a kihirdetett országos, illetve helyi  tilalmat megszegi.

Fentieknek megfelelően, akit a mai naptól avar, kerti hulladék, ne adj isten műanyag vagy gumiégetésen kapunk, az ellen helyszíni bírságot fogunk kiszabni vagy hatósági eljárást fogunk kezdeményezni az illetékes tűzvédelmi hatóságnál.

A 12/2018.(X.2.)sz. önkormányzati rendelet 7.§. (1) és (2) bekezdései értelmében:

(1)Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartás elkövetője 5.000.-Ft-tól 50.000.-Ft-ig terjedő helyszíni bírsággal és természetes személy esetében 200.000.-Ft-ig, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén 2.000.000.-Ft-ig terjedő közigazgatási bírsággal sújtható.

(2)Ha a helyszíni intézkedés alkalmával a közösségi együttélés alapvető szabályait megszegő a jogsértést teljes mértékben elismeri, vele szemben 20.000.-ft-ig terjedő helyszíni bírság kiszabásának van helye.

 A tüzvédelmi hatóság a 259/2011.(XII.7.) sz. Korm. rendelet 7.§.(1)bek. szerint – a rendelet 1.sz. mellékletének 1. és 2. pontjai alapján – 10.000.Ft-tól 1.000.000.-Ft-ig, illetve 20.000.-Ft-tól 3.000.000.-Ft-ig terjedő mértékű tűzvédelmi bírságot szabhat ki.

Adódik a kérdés, hogy mi legyen az avarral? Mi legyen a kert hulladékkal?  Komposztálni kell. Mindenki jól jár vele. A kertünk azért, mert a lehető legjobb tápanyaghoz jut vele. A pénztárcánk azért, mert nem kell drága műtrágyát venni, nem kell virágföldre költeni. Az egészségünk meg azért, mert nem adunk „repülő szőnyeget” a vírus alá.

Lehetőség van a kerti hulladék (ágak) ledaráltatására is. Ezt a tevékenységet Kucsera Imre berkenyei vállalkozó ilyen irányú igény esetén térítés ellenében elvégzi. Elérhetősége: Tel:  06-20/967-4354, 06-30/682-9682.

Nógrádon előttünk járnak. Az ottani háziorvos évekig tartó küzdelme alapján a nógrádi képviselők tavaly tiltották be az égetést. Nem szégyen tanulni.

Ide tartozó kérdés, hogy mi legyen az ÉMÁSZ által az elektromos vezetékek alatt megnyesett fák ágaival. A hatályos szabályozás értelmében nem lett volna szabad olyan fákat ültetni a vezeték alá, amely ágai a vezetékek közé nőhetnek. Ha mégis megtörtént, akkor a tulajdonosnak lenne kötelessége metszeni, nyesni a fát, hogy az ágak ne közelíthessék meg a vezetékeket. Az ÉMÁSZ-nak nem kötelessége a kurtítás. Ha mégis megtette, azzal szívességet tett. Számos helyről elhordatta az ÉMÁSZ az ágakat, de néhány helyről nem, és az ingatlantulajdonosok egy része most az Önkormányzattól várja a helyzet megoldását. Annak a helyzetnek a megoldását, amit ő maga idézett elő azzal, hogy tiltott helyre ültetett, nagyra növő fát.

Az elmúlt időben rengeteg örökölt problémát kellett megoldanunk, és a koronavírus további számos megoldandó feladatot hozott.

De ettől függetlenül, döbbenetesen gazdaságtalan folyamat, hogy két-három ember munkájával megpakoljuk a kisteherautók platóját galyakkal, behordjuk, és aprítékoljuk. A ráfordított munkaerő és üzemanyag költségének nem egészen 2%-a térül meg a gallyak fűtőértékében. Így lesz 100 forintból 2 forint! Ez senkinek sem jó! Annak sem, aki hangosan követeli tőlünk ezt a „szolgáltatást”. Nem is csináljuk.  Az így felszabaduló pénzt és munkaerőt inkább olyan fejlesztésekre fordítjuk, ami a község teljes lakosságát szolgálja. Az idén például ebből lesz ÚJ FOGORVOSI SZÉK. Már meg is rendeltük.

Székely József Ede polgármester