Diósjenő Község Polgármesterének 1/2020(IV.17.)sz. határozata Diósjenő község lezárásáról

Diósjenő Község Polgármesterének

1/2020(IV.17.)sz. határozata

Diósjenő község lezárásáról

A jogalkotásról szóló 2010.évi CXXX. törvény 23.§(2) bekezdésben illetve a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011.évi CXXVIII.törvény 46.§.(1) bekezdés alapján kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020.(III.11.)sz. Korm.rendelet 1.§-ra tekintettel továbbá a Kormány 95/2020.(IV.09.) rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbiakat rendelem el:

  1. április 18-án 00 órától a vészhelyzet időtartama alatt a hétvégéken minden szombaton 00. órától minden vasárnap 24 óráig továbbá ilyen irányú kormányzati rendelkezés esetén a munkaszüneti és ünnepnapokon a munkaszüneti nap első napján 00. órától azt utolsó munkaszüneti nap 24 óráig  Diósjenő Községet lezárom, egyúttal a közterületeken való tartózkodást megtiltom!

Diósjenőre beléphetnek:

  • a diósjenői lakcímmel (állandó vagy tartózkodási) rendelkezők,
  • a diósjenői ingatlan tulajdonosok
  • aki diósjenői lakcímmel nem rendelkezik, viszont a településen egyedül élő

hozzátartozó ellátását végzi,

  • Diósjenőn munkát végzők,
  • megkülönböztető jelzéssel ellátott gépjárművek,
  • a Diósjenőre szállítólevéllel áruszállítást végző járművek.
  1. április 18-tól hétvégeken nyitvatartási időben Diósjenő község élelmiszer üzleteiben a dolgozók részére elrendelem a maszk és a védő kesztyű használatát.

Elrendelem, hogy a kereskedelmi egységekben 10 m2-enként egy vásárló tartózkodhat, továbbá a kereskedelmi egységek kötelesek az üzletek előtt a vásárlók részére várakozás céljára területet úgy kijelölni, hogy a várakozók között legalább 2 m-es távolság legyen.

 

 A határozat megsértőivel szemben a Kormány  95/2020.(IV.9.) Korm. rendelete a kijárási korlátozás meghosszabbításáról 3.§-ában kapott felhatalmazás alapján a 71/2020.(III.27.)Korm. rendeletben meghatározott szankciókat kell alkalmazni.

Határidő: Azonnal

Székely József Ede sk.

polgármester

Nyomtatható változat