Iskola-, óvodakezdési támogatás

T Á J É K O Z T A T Á S

Tisztelt Szülők!

Felhívom szíves figyelmüket, hogy az iskola-, óvodakezdési támogatás (Diósjenő Község
Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2020. (III. 13.) sz. önkormányzati rendelete)
benyújtásának határideje:
 ÓVODÁS, ÁLTALÁNOS ISKOLAI TANULÓ, KÖZÉPFOKÚ NEVELÉSI
OKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK VONATKOZÁSÁBAN MINDEN ÉV
AUGUSZTUS 15. NAPJA;
 FELSŐOKTATÁSI INTÉZMÉNYBEN TANULÓK VONATKOZÁSÁBAN
MINDEN ÉV SZEPTEMBER 15. NAPJA
 A kérelmeket Diósjenői Polgármesteri Hivatalban – 2643 Diósjenő, Szabadság út 31.
– ügyfélfogadási időben lehet benyújtani, ügyfélfogadási időben (hétfő: 08:00 – 12:00
és 13:00 – 16:00, szerda: 08:00 – 12:00 és 13:00 – 16:00)
 A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben átvehető,
vagy a honlapról letölthető.
A benyújtás feltétele:
 speciális-; közép-; és felsőfokú oktatási intézményben tanulók esetében és azon
gyermekek esetében, akik nem a Diósjenői Általános Iskolában tanulnak
iskolalátogatási igazolás csatolása kötelező!
 a kérelem benyújtását megelőzően kérelmező legalább fél éve bejelentett
lakóhellyel rendelkezzen Diósjenőn;
 a támogatásban érintett gyermek legalább egyik szülője vagy közeli
hozzátartozója, illetve más törvényes képviselője (a továbbiakban együtt: szülő) a
gyermekkel azonos Diósjenői bejelentett lakóhellyel rendelkezzen, és
életvitelszerűen a településen éljen.
 a határidőn túl benyújtott kérelmek elbírálására nincs lehetőség.
Kérem tájékoztatásom szíves tudomásulvételét.
Diósjenő, 2023. augusztus 4.

Dr. Nagy Anna megbízásából és nevében:

Bertyák Anett
igazgatási előadó
s.k.

 

A NYOMTATVÁNY INNEN LETÖLTHETŐ