Adóügyi tájékoztató

Tisztelt Adózóink!

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy aki még nem rendezte az előírt adókat, melyek 2022. második félévi fizetési határideje:

2022.szeptember 15.

az tegye meg a további késedelmi pótlék felszámítás, illetve az esetleges végrehajtási eljárás megindításának és az ehhez kapcsolódó költségek felszámításának elkerülése érdekében.
A befizetés történhet postai úton, illetve utalással az alábbi számlaszámokra:

Magánszemélyek kommunális adó számla: 50464362-10001167

Építményadó számla: 50464362-10001150

Iparűzési adó számla: 50464362-10001174

Idegenforgalmi adó számla: 50464362-10001143

Telekadó számla: 50464362-10001129

Késedelmi pótlék számla: 50464362-10001222

Amennyiben nem rendelkezik postai csekkel, az adóügyi irodában, ügyfélfogadási időben kérhet.

Ügyfélfogadási idő: hétfőn és szerdán: 8 órától 16 óráig tart. (Ebédidő: 12 órától 13 óráig)

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatás használatával valamennyi adónem tekintetében lehetőség van a kiválasztott önkormányzati adóhatósághoz tartozó helyi adóegyenleg (adószámla és a felszámított késedelmi pótlék) elektronikus lekérdezésére.

Az E-önkormányzat portálon elérhető szolgáltatások igénybevételéhez KAÜ azonosítás szükséges.

A gépjárműadóval kapcsolatos adóhatósági feladatokat 2021. január 1. napjától az Nemzeti Adó- ­és Vámhatóság (NA V) látja el, ezért a 2021. évi gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő befizetési kötelezettségeket a NAV által megjelölt számlaszámokra kell teljesíteni. Tévesen az önkormányzati gépjárműadó számlára teljesített befizetéseket nem utaljuk tovább a NAV számlájára.

Az alábbi tájékoztatót INNEN LETÖLTHETI pdf formátumban is.