A veretlen tábornok

Egyéb kategória, Helytörténet, Kiemelt

Aradi vértanúk emléknapja – A veretlen tábornok!

Diósjenő vonatkozásában sokszor emlegetjük Damjanich tábornokot, hiszen az emlékezet úgy őrizte meg, hogy a Jenői legények az általa vezetett veressipkások között verekedtek. Bízvást mondhatjuk, hogy ő volt a legsikeresebb honvéd parancsnok, hiszen soha nem veszített csatát. Ortodox volt és szerb nemzetiségű, így utolsó óráin szerb gyóntató pópát rendeltek hozzá. Nem tartott igényt a szolgálataira, magyar papot kért magához, aki – Sulyánszky György minorita szerzetes személyében meg is érkezett hozzá. A szerzetes visszaemlékezéséből tudjuk, hogy Damjanich áttért katolikus hitre.  Így búcsúzott Sulyánszkytól: „Most már nyugodtan halok meg, mert magyar pap által áldattam meg.”

Törött lába miatt, szekéren vitték bajtársai után, az úton nyugodtan szivarozott. Lehet, hogy az töltötte el ilyen nyugalommal, mert pontosan tudta, hogy rövidesen hozzáértő szakember kezei közé kerül. Azért lehetett ilyen biztos a dolgában, mert úgy hírlik, hogy Csehországból rendelt magának – saját költségen – egy hozzáértő hóhért.

Jó tudni, hogy ilyen ember vezette a Jenői honvédeket.

Székely József

polgármester

Olvasson tovább!

Lengyel meghívás

Őexcellenciája, Sebastian Kęciek úr, a Lengyel Köztársaság rendkívüli és meghatalmazott nagykövete meghívására, fogadásra voltam hivatalos, a budapesti nagykövetségre. Nagykövet úrnak

Tovább olvasom...

Kistraktorok felkészítve a téli munkákra

Halász Csaba felszerelte a kistraktorokat a hótakarítás és síkosság mentesítés eszközeivel. Köszönjük a gondos előrelátást! Szórósó és bazaltzúzalék betárolva.

Tovább olvasom...