Szociális célú tűzifa támogatás

Hírek, Kiemelt, Közérdekű, Önkormányzati hírek

Tisztelt Lakosság!

Szíves tájékoztatásul közlöm, hogy Diósjenő Község Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtott be a belügyminiszter pályázati felhívására települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó támogatás igényélése céljából.

A belügyminiszter támogató döntést hozott, így Diósjenő Község Önkormányzata 127 erdei m3 keménylombos szociális tűzifa vásárlására kapott támogatást.

Diósjenő Község polgármesterének a szociális célú tűzifatámogatás helyi szabályiról szóló 6/2020. (V. 14.) számú rendelete tartalmazza a szociális tűzifa igénylésére vonatkozó helyi szabályokat:

Diósjenő község Önkormányzata a rendeltben foglalt feltételeknek megfelelően a szociális célú tüzelőanyag támogatáson belül szociális célú tűzifa támogatást nyújt.

A kérelem elbírálásakor előnyt élvez az a kérelmező, aki 3 vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, és a tűzifa vásárlásáról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét.

Szociális célú tűzifa támogatásra az a tűzifával fűtő Diósjenői lakos jogosult, aki:

  • egyedül élő esetén havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át (2020 évben ez: 85.500Ft.)
  • családban élő esetén a család egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át (2020 évben ez: 71.250Ft.)

A szociális célú tüzelőanyag támogatás ugyanazon lakott ingatlanra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek és a háztartások számától. Amennyiben egy ingatlanról több kérelem érkezik, az elbírálás a kérelem érkezésének sorrendjében történik.

 A támogatás megállapítása iránti eljárás kérelemre indul, a szociális célú tűzifa támogatási kérelmeket Diósjenő Község Önkormányzatának Szociális és Kulturális Bizottsága (továbbiakban: Bizottság) bírálja el legkésőbb 2021. január 14. napjáig.

A kérelem nyomtatvány a Polgármesteri Hivatalban átvehető és kitöltve, a szükséges mellékleteket csatolva (családban együtt élők jövedelemigazolása) ügyfélfogadási időben (hétfő 8 00 – 1200, 13 00 – 16 00; szerda: 8 00 – 1200, 13 00 – 16 00) leadható, valamint Diósjenő Község Önkormányzat honlapjáról letölthető: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM NYOMTATVÁNY

A szociális célú tűzifában részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját használatra használhatja fel.

A kérelem benyújtásának határideje: 2020. december 31. napja.

A határidő elmulasztása jogvesztő!

A bizottsági döntést követően legkésőbb a tárgyévet követő év február 15. napjáig a polgármester gondoskodik a tűzifa térítésmentes kiszállításáról/házhoz szállításáról, vagy rendelkezésre állást követően haladéktalanul, legkésőbb azonban 2020. február 15. napjáig.

A szociális célú tüzelőanyag átvételét a jogosult átvételi elismervény aláírásával igazolja.

Diósjenő, 2020. szeptember 28.

 

/: Dr. Nagy Anna s.k. :/

jegyző

 

Az igényléshez szükséges nyomtatvány itt letölthető: TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁS KÉRELEM NYOMTATVÁNY

 

Olvasson tovább!

Zöldhulladék begyűjtése

Tisztelt Lakosság! Diósjenő Község Önkormányzata ismételten gally, és kerti zöldhulladék befogadó akciót hirdet. Diósjenői lakcímkártyát bemutató, vagy üdülőövezeti illetékességet igazoló

Tovább olvasom...

Aktív érdeklődés a Gondosóra Program iránt

Pénteken - hál' Istennek - számos idős lakos élt a lehetőséggel, hogy Glöckl Ferenc alpolgármester segítségét igénybe véve, regisztráljanak

Tovább olvasom...