Tájékoztatás képviselő-testületi ülés összehívásáról

Hírek, Közélet, Közérdekű, Önkormányzati hírek

Értesítem a tisztelt lakosságot, hogy
Diósjenő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete
2020. február
28-án, pénteken 16 órakor rendes ülést tart

Az ülés helye: Diósjenő Polgármesteri Hivatal nagyterme

Napirendi javaslat

1./ Beszámoló az előző hónapban megtett intézkedésekről

Polgármesteri beszámoló az előző ülést követően megtett intézkedésekről. szóbeli előterjesztés

2./ Munkaterv szerinti napirendek

2.1. Javaslat az aranydió Óvoda-Bölcsőde nyári zárva tartásának jóváhagyására (előterjesztő: 

Bacskay Sándorné intézményvezető)

2.2. Javaslat az óvoda heti és éves nyitvatartási rendjének elfogadására (előterjesztő: Bacskay Sándorné intézményvezető)

2.3. Könyvvizsgálói jelentés megvitatása (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

2.4. Beszámoló a március 15-i ünnepség előkészületeiről ( szóbeli előterjesztés, előterjesztő: Glöckl Ferenc alpolgármester)

3./ Aktuális napirendek

3.1. Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti Működési Szabályzatáról 

szóló, többször módosított 2/2018.(III.02.) sz. önkormányzati rendelet módosítása (előterjesztő: dr. Nagy Anna jegyző)

3.2. Diósjenő 0131/34 hrsz-ú ingatlan megvásárlása sportpálya létesítése céljából (előterjesztő: dr. Nagy Anna jegyző)

3.3. Petőfi utca rekonstrukciójára beérkezett kivitelezői pályázatok elbírálása (előterjesztő: Székely József Ede polgármester)

3.4 Megbízás az orvosi rendelő további kivitelezésével kapcsolatos jogi alternatívák feltárására (előterjesztő: dr. Nagy Anna jegyző) 

4./ Tájékoztatók, közérdekű kérdések, bejelentések és javaslatok

5./ Egyebek

A Pénzügyi, Vagyonnyilatkozat Ellenőrző és Szociális Bizottság elővéleményezi az alábbi napirendi javaslatokat:

  • 2.4;  
  • 3.1; 3.2.

Diósjenő, 2020. február 24. napja

Székely József Ede s.k. polgármester

Olvasson tovább!

Gally és zöldhulladék átvétel

Tisztelt Lakosság! Folyó hét szombatján (Szeptember 18.) illetve az azt követő három szombaton (szeptember 25., október 2., október 9.) az

Tovább olvasom...