Tájékoztatás iskolai étkezési térítési díjfizetésről

Egyéb kategória, Hírek, Kiemelt, Közérdekű

Tájékoztatás iskolai étkezési térítési díjfizetésről

Tájékoztatom az iskolai térítési díjfizetéssel érintett szülőket, hogy 2020.01.01-től új elszámolási és fizetési rendszert vezet be Diósjenő Község Önkormányzata. A változtatást elsősorban a szabályok betartása, másodsorban a pontos elszámolás, harmadsorban pedig a szülők terheinek könnyítése miatt hoztuk.

2019.12.31-ig bezárólag tárgyhónap elején került megállapításra a térítési díj, mely a teljes hónapot lefedte. Csak a hónap letelte után vált egyértelművé, hogy hány adagot vett igénybe a gyermek. Ha kevesebbet, mint a kifizetett étkezés, túlfizetése keletkezett a szülőnek, melyet következő hónapban kompenzáltunk. A térítési díjat csak készpénzben a Polgármesteri Hivatal pénztárában lehetett kifizetni.

Ezzel szemben a következő változások mellett döntöttünk:

  • 01.01-től tárgyhónapot követő hónapban állapítjuk meg a fizetendő összeget.
  • Minden térítési díjjal érintett gyermek részére az igénybe vett mennyiségről a Polgármesteri Hivatal pénzügyesei kiállítják az átutalási számlát, melyet az iskolában a szülő átvesz.
  • A számlát a rajta szereplő fizetési határidőig kell kiegyenlíteni.
  • A számla fizetése teljesíthető készpénz-átutalási megbízással (sárga csekk), mely a számla tartozéka, vagy átutalással a 11741031-15451622 bankszámlaszámra. Átutalásnál kérjük a megjegyzés rovatban a gyermek nevét és a fizetendő hónapot feltüntetni szíveskedjenek.
  • Ha egyik fizetési mód sem megfelelő, akkor természetesen a Polgármesteri Hivatalban is kifizethető a számla készpénzben.
  • Késedelmes fizetés esetén gondoskodunk a számla összegének behajtásáról.

Továbbá tájékoztatom Önöket, hogy a 2019. évi térítési díj hátralékról is számla készül. Az esetleges túlfizetések a január havi számlából jóváírásra kerülnek.

Dr. Nagy Anna s.k.
jegyző

Olvasson tovább!

Babaköszöntő ünnepség Diósjenőn

Régi hagyományt élesztett fel Diósjenő Önkormányzata. Székely József polgármester és Glöckl Ferenc alpolgármester rövid ünnepség keretében köszöntötte Diósjenő legifjabbjait

Tovább olvasom...