2017-10-03

Meghívó

A Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság rendkívüli ülését
2017. 10. 06. (péntek) 18 órára összehívom.

Ülés helye: Diósjenő Község Önkormányzat Tanácsterme

Napirendi pontokra javaslat

 1. A helyi adókról szóló rendelet módosításának megvitatása / Szállásadók, Orvosok /.

 2. A könyvvizsgálói jelentés (2017.február 21-én, 44 oldal) által feltárt hiányosságok megszüntetésére készített
  intézkedési terv megvitatása.

 3. A Magyar Államkincstár utóellenőrzése során feltárt hiányosságok megszüntetésére készített intézkedési
  terv megvitatása.

 4. Vagyonkezelői szerződés megvitatása.

 5. A Magyar Államkincstár a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál végzett utóellenőrzés során feltárt hiányosságok megvitatása.

 6. Önkormányzati telek bérlésének lehetőségének megvitatása.

 7. Megállapodás megvitatása a fogorvosi ügyeletről.

 8. Étkezési norma és térítési díj módosításának lehetőségének megvitatása.

Testületi Határozatok végre nem hajtása, elmaradások: Polgármester és Jegyző

 Hegedűs József
Pénzügyi,- Jogi-, Ügyrendi Bizottság Elnöke


2017-09-29

Rendkívüli képviselő-testületi ülés2017-09-27

Tájékoztató képviselő-testületi ülésről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44-45. §-ai, valamint a 10/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a képviselő-testület ülését

 2017. szeptember 29-én (péntek) 18 órára
összehívom.

 Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácsterem

Napirendi javaslat:

 1. Tájékoztató a két ülés között végzett munkáról, a lejárt határidőjű határozatok végrehajtásáról.
  Előadó: Tóth János polgármeste

 2. A helyi adókról szóló 9/2015. (X. 29.) rendelet módosítása.
  Előadó: Tóth János polgármester

 3. Diósjenő Község Önkormányzatának átvilágításakor feltárt hiányosságok megszüntetésére készített Intézkedési Terv elfogadása.
  Előadó: Tóth János polgármester

 4. Magyar Államkincstár utóellenőrzése során feltárt hiányosságok megszűntetésére készített Intézkedési Terv elfogadása.
  Előadó: Tóth János polgármester

 5. Vagyonkezelői szerződés jóváhagyása.
  Előadó: Tóth János polgármester

 6. Iskolás gyermekek szállítása iránti kérelem elbírálása.
  Előadó: Tóth János polgármester

 7. Tájékoztató a Roma Nemzetiségi Önkormányzatnál a Magyar Államkincstár által végzett utóellenőrzés során feltárt hiányosságokról.
  Előadó: Tóth János polgármester

 8. Kérelem önkormányzati tulajdonú telek bérlése iránt.
  Előadó: Tóth János polgármester

 9. Megállapodás jóváhagyása a fogorvosi ügyeletről.
  Előadó: Tóth János polgármester

 10. Étkezési norma és térítési díj módosítása.
  Előadó: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2017-09-25


Ládaderbi Diósjenőn, a Börzsönyben
részlet az M2 'Én vagyok itt' 09-25-ei adásából


2017-09-22

István László fotói a szüreti felvonulásról


további fotók


2017-09-21

MEGHÍVÓ

Diósjenő község képviselő-testület
Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottságának
2017. 09. 25-én (hétfő) 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

Napirendi pontok

 1. Beszámoló az Aranydió Óvoda 2017/2018. oktatási év indításáról.
  Előterjesztő: Bacskay Sándorné.

 2. Tájékoztató a Szentgyörgyi István Általános Iskola 2017/2018 oktatási év indításáról.
  Előterjesztő: Nagy László iskolaigazgató

 3. Bursa Hungarica önkormányzati pályázat.
  Előterjesztő: Krupár Attiláné, önkormányzati munkatárs.

 4. Egyéni kérelmek.
  Előterjesztő: biz. elnök.

 5. Egyebek.

Molnár Istvánné
SZOMÉB elnöke


2017-09-20

Meghívó

A Pénzügyi-, Jogi-, Ügyrendi Bizottság rendkívüli ülésre

2017. 09. 22. (péntek) 18 órára

Ülés helye: Diósjenő Község Önkormányzat Tanácsterme

Napirendi pontokra javaslat

 1. Fogorvos ellátással kapcsolatos problémák, szerződés tervezet bizottság részére, bejelentés az OEP felé megtörtént vagy nem, átadás-átvétel jegyzőkönyv megvitatása. A hétfői egyeztetés írásos anyagai.

 2. Sportegyesület kérelmei. A hétfői adat egyeztetés alapján

 3. Szülői kérelem az iskolai problémákról tájékoztatás és kérése

 4. Állatvédelem helyi rendelet felülvizsgálata, bírságolás mértéke

 5. SZMSZ 4. számú mellékletének módosítása. 2017. 01. 24-én testületi határozat alapján létrehozott Pénzügyi-, Jogi-, Költségvetési-, Fejlesztési Bizottság és a Szociális-, Oktatási-, Sport-, Művelődési Bizottságok megszűntetése.

 6. A Polgármester úr felvetése alapján az illetékes Szociális, Oktatási, Művelődési és Értéktár Bizottságának elnökének beszámolója az Önkormányzat 2017 évi rendezvénytervében szereplő szüreti rendezvény megrendezéséről és az esetlegesen felmerült plusz rendezési költségekről történő részletes kimutatás.

 7. Parkjaink és zöldterületeinkről egy egységes megvalósulási tervezet készítése.

 8. 2017. évi költségvetés első félévi teljesülésének tárgyalása.

Hegedűs József
 Pénzügyi,- Jogi-, Ügyrendi Bizottság elnöke

 


2017-09-19

Lomtalanítás 2017. október 7-én

Értesítjük a lakosságot, hogy településünkön a fent jelölt időpontban lomtalanítást tartunk.

A lomtalanítás lebonyolítása eltér az eddig megszokottaktól.

Megszűnik a házhoz menő elszállítás úgy, mint más környező településeken is.

A település több pontján konténereknél, vagy tömörítő gépjárműveknél lehet leadni a lom hulladékot, a kiegészítő plakát szerint megjelölt módon, és formában.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy az új lomtalanítási rendszerhez igazodva, segítsék a lebonyolítás zökkenőmentes végrehajtását!

Megértésüket és közreműködésüket előre is megköszönve:

Tóth János
polgármester


2017-09-16

Szüreti bál

további fotók


Szüreti felvonulás

további fotók


2017-09-15

Házhoz menő zöldhulladékgyűjtés

Településünkön házhoz menő zöldhulladék gyűjtést végez a Zöld Híd B.I.G.G. Nonprofit Kft.

2017. szeptember 25-én
(hétfőn)

A gyűjtés rendjéről a www.zoldhid.hu weboldalon tájékozódhatnak a lakosok.

A speciális, biológiailag lebomló 110 l-es zöldhulladékgyűjtő-zsák a lakosság számára bruttó 50 Ft/db áron elérhető a COOP ABC-ben, a Szabadság utca 11. szám alatt, valamint a Bolt Pékné Módra Kft.-nél a Kossuth út 4. szám alatt.

Kérjük az alábbi rendelkezés betartása mellett helyezzék ki a hulladékot, hogy az elszállítás zökkenőmentesen történjen:

Diósjenő Község Önkormányzatával kötött Hulladék-gazdálkodási közszolgáltatási szerződés értelmében a Közszolgáltató, az Önkormányzat közigazgatási területén háztartásonkénti zöldhulladék gyűjtést végez. A zöldhulladék gyűjtés, a Közszolgáltató által rendszeresített, egyedileg jelölt, biológiailag lebomló, legalább 110 liter űrtartalmú zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásával vagy edényben történik. Egy ingatlan esetében, a kijelölt gyűjtési napon, legfeljebb 10 db zöldhulladék gyűjtő zsák helyezhető a közterületre. A biológiailag lebomló zöldhulladék gyűjtő zsák alkalmazásán felül úgynevezett kötegelt elszállítás is biztosított.
A kötegelés azt jelenti, hogy az ingatlanhasználó által kihelyezett zöldhulladék nem ömlesztve, hanem legalább egy ponton összekötve kerül kihelyezésre. Az összekötegelt gallyak, ágak átmérője maximum 6 cm, hossza maximum 150 cm, térfogata 1 m3 lehet. 

A zöldhulladék elsősorban zöldfelületeken, kertekben képződő biológiailag lebomló hulladék (pl. a falevél, az elpusztult növényi maradványok, a gyomok, a gallyak, a nyesedékek, illetve a fűkaszálék).

Kérjük, ügyeljen rá, hogy a zsákba kizárólag zöldhulladék kerüljön!

A Zöld Híd B.I.G.G. ügyfélszolgálatának elérhetőségei

email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon +36 40 201 026
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 vagy 2661 Balassagyarmat, Pf.:101

Köszönjük megtisztelő figyelmét!


2017-09-14

Rendkívüli képviselő-testületi ülés2017-09-13

Tájékoztató képviselő-testületi ülésről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44-45. §-ai, valamint a 10/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a képviselő-testület rendkívüli ülését

 2017. szeptember 14-én (csütörtök) 16 órára
összehívom.

 Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácsterem

Napirendi javaslat

 

Tárgy

Előterjesztő

1.

Előterjesztés a MAGYAR LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG Telephely korszerűsítési program keretében labdarúgópálya kerítés építés támogatására

Tóth János
polgármester

 Diósjenő, 2017. szeptember 13. 

 Tóth János
polgármester


2017-09-09


2017-09-08

TOP-os támogatások Nógrád megyében


2017-09-07

Szavazz Gubó Lizára!

A szavazás záró időpontja 2017. szeptember 17. éjfél. Szavazni a középdöntőbe jutott versenyzők határidőre beküldött azon versklipjeire lehet, amelyek nem jutottak be egyenes ágon a döntőbe. Minden, a közönségszavazáson résztvevő versklip azonos esélyekkel, nulla szavazatról indult.

A YouTube-on a szervezők által FELTÖLTÖTT videókra leadott like-ok (pozitív értékelések) száma dönti el a versenyzők továbbjutását.


2017-09-07

Újabb ivóvíz-szolgáltatás szüneteltetés


2017-09-01

Hír TV RIASZTÁS - Oszter Sándor tavakat álmodott


2017-08-31


2017-08-27


2017-08-25


2017-08-23

2017. 09. 01-jén, 09. 04-én és 09. 06-án
dr. Laczkovszki Győző háziorvos rendelése áramszünet miatt szünetel.

Sürgős esetben hívja a 104-et,
egyéb esetben a 06/20 298-9098-as mobilt!

Vonalas telefon sem fog működni!!!


2017-08-22

Rendkívüli képviselő-testületi ülés2017-08-20

Szent István-napi ünnepi szentmise


további fotók


2017-08-19

Tájékoztatás

2017. 08. 22. napján 18 órára rendkívüli testületi ülést hívok össze az augusztus 16-ai lakossági fórumon megfogalmazott petíció megvitatására.

Tóth János
polgármester


2017-08-17

TV2 - Tények
"ÖSSZEFOGTAK OSZTER TAVA ELLEN"


A polgármester levele a horgászegyesület vezetőjének


2017-08-11


2017-08-09

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. augusztus 8-i ülésén alkotott alábbi rendeleteit az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

kihirdetem

Diósjenő Község önkormányzata Képviselő-testületének
7/2017.(VIII. 09.) önkormányzati rendelete
a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól

A rendelet 2017. augusztus 10-én lép hatályba.

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2017. (VIII. 9.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetekről

A rendelet 2017. augusztus 10-én lép hatályba.

A rendeletek szövege megtekinthető a Diósjenői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.diosjeno.hu).

Diósjenő, 2017. augusztus 09.

Dr. Bagó József
jegyző


2017-08-08

Képviselő-testületi ülés


2017-08-01

Tájékoztató képviselő-testületi ülésről

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44-45. §-ai, valamint a 10/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján
a képviselő-testület ülését

2017. augusztus 08-án (kedd) 17 órára

összehívom.

 Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácsterme

 

 Napirendi javaslat

 

Tárgy

Előterjesztő

 

Napirend előtt:
- Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről

1.

Beszámoló a Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről

Rendőrség
képviselője

2.

Beszámoló a Diósjenői Polgárőr Egyesület működéséről, Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

Porubszki Zoltán
elnök

3.

Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2016. évi tevékenységéről

Tűzoltó Egyesület képviselője

4.

Beszámoló a Sportegyesület 2016. évi tevékenységéről

Dr. Ferenczi István
elnök

5.

Aranydió Óvoda-Bölcsőde éves beszámolója a 2016-2017. nevelési évéről

Bacskay Sándorné intézményvezető

6.

Beszámoló a 2016. évi területi védőnői ellátásról

Bakosné Schnéman Edina
védőnő

7.

Előterjesztés a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés szabályairól és díjairól szóló rendelet megalkotásáról

Dr. Bagó József
jegyző

8.

Előterjesztés az egészségügyi alapellátási körzetekről szóló önkormányzati rendelet megalkotásáról

Dr. Bagó József
jegyző

9.

Előterjesztés a fogorvosi ellátás további biztosításáról

Tóth János  
polgármester

10.

Előterjesztés iskolabusz járat indításáról a 2017/2018. oktatási évben

Hegedűs József
Pü. biz. elnök

11.

Augusztusi, szeptemberi és októberi rendezvények áttekintése

Molnár Istvánné
Szoc.biz. elnök

12.

Egyebek

 

 Diósjenő, 2017. július 28.

Tóth János

polgármester

2017-07-282017-07-25

MEGHÍVÓ

JOGÁSZ NAPOK "ÉSZAK- MAGYARORSZÁGI JOGPONTOK"
(GINOP-5.3.3-15-2015-00002) PROJEKT

A Kereskedők és Vendéglátók Országos Érdekképviseleti Szövetsége szeretettel és tisztelettel meghívja Önt/Önöket az EU-s társfinanszírozásban működtetett „Észak-Magyarországi Jogpontok” elnevezésű (GINOP-5.3.3-15-2015-00002 azonosítószámú) projektben a 2017. augusztus 5-én (szombaton) Diósjenőn délelőtt 8 órai kezdettel megrendezésre kerülő JOGÁSZ NAPOK rendezvényre.

bővebb információ


2017-07-22

Diós települések XI. országos és
VIII. nemzetközi találkozója Diósdon


további fotók


2017-07-18


Ivóvízhálózat karbantartás
július 21-én 8-14 óráig


Gázszünet
augusztus 2-án 7 órától
augusztus 4-én 7 óráig


Tervezett áramszünetek
augusztus-szeptember hónapokban


2017-07-15

XIX. Jenő-nap


további fotók

Videofelvételek az eseményről


2017-07-10-től 2017-07-14

Vasútmodellező napközis tábor Diósjenőn


további fotók


2017-07-13

Rendkívüli képviselő-testületi ülés


2017-07-11

M E G H Í V Ó

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44-45. §-ai, valamint a 10/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a képviselő-testület rendkívüli ülését

2017. július 13-án (csütörtök) 16 órára

összehívom

Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácsterem

Napirendi javaslat

 

Tárgy

Előterjesztő

1.

Előterjesztés a Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések TOP-2.1.3-15-NG1-2016-00043 kódszámú pályázat keretében megvalósítandó „Diósjenő belterületének csapadékvíz elvezetése” című pályázat keretében a tanácsadói és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása feladatok ellátására benyújtott ajánlatok eredményéről

Dr. Bagó József jegyző

2.

Előterjesztés A Települési Környezetvédelmi Infrastruktúra-fejlesztések TOP-4.1.1-15-NG1 kódszámú pályázat  keretében „Diósjenő-Nógrád-Berkenye települések egészségügyi alapellátásának infrastrukturális fejlesztése” tárgyában a tanácsadói és közbeszerzési eljárás teljes körű lebonyolítása feladatok ellátására benyújtott ajánlatok eredményéről

Dr. Bagó József jegyző

3.

Tájékoztató az adósság-konszolidációban nem részesült önkormányzatok fejlesztési támogatására kiírt és a települési belterületi utak felújítására benyújtott 317 919 azonosítószámú a „Fűzfa, Vasút, Táncsics Mihály, Jókai utcák, valamint a Zrínyi-Béke összekötő út és a Haladás út felújítása” című pályázat keretében kiírt komplex közbeszerzési tanácsadói feladatok ellátására indított eljárás eredményéről

Tóth János polgármester

4.

Előterjesztés a 2017. évi Járási startmunka mintaprogram keretében indított beszerzési eljárás eredménytelenné nyilvánításáról

Dr. Bagó József  jegyző

 Tóth János
polgármester


2017-07-04

Parlagfű elleni közérdekű védekezés2017-07-02

Varga András atya ezüstmiséje a diósjenői

Mindenszentek római katolikus templomban


további fotók

Gömbpanorámák a templombelsőről
(kattints a képekre)

Kötetlen találkozó Berkenyén


2017-06-26-tól 2017-06-30-ig

ÖRÖMHÉT
református napközis tábor

1. nap


további fotók

2. nap


további fotók

3. nap


további fotók

4. nap


további képek

5. nap


további képek

fotó: Mlinárcsek Márta


2017-06-27


2017-06-21


2017-06-19

Kérünk egy like-ot a YouTube-on2017-06-09

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 8-ai ülésén alkotott alábbi rendeleteit az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

kihirdetem.

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormánvzati rendelet módosításáról

A rendelet 2017. június 10-én lép hatályba.
 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(VI. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

A rendelet 2017. június 9-én lép hatályba.

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(VI. 09.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

A rendelet 2017. június 10-én lép hatályba.

A rendeletek szövege megtekinthető a Diósjenői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.diosjeno.hu).

Diósjenő, 2017. június 09.

Dr. Bagó József
jegyző


2017-06-08

Képviselő-testületi ülés


Iker-szerződés

Profi szerződést kaptak a Ferencvárosi Torna Clubtól
a Mazzonetto testvérek, Alessio és Nicoló


2017-06-06

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44-45. §-ai, valamint a 10/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a képviselő-testület ülését
2017. június 8-án (csütörtök) 16 órára
összehívom.
Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácsterem

 

Napirendi javaslat

Tárgy

Előterjesztő

Napirend előtt:

- Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről

1.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

Tóth János polgármester

2.

Előterjesztés Diósjenő Község önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Tóth János polgármester

3.

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

Tóth János polgármester

4.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára

Tóth János polgármester

5.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről

Dr. Bagó József jegyző

6.

Előterjesztés Diósjenő Község Beszerzési Szabályzatára

Dr. Bagó József jegyző

7.

Előterjesztés a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról

Dr. Bagó József jegyző

8.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzata 2017-2020. évi stratégiai belső ellenőrzési tervének és a 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Dr. Bagó József jegyző

9.

Összefoglaló a partnerségi egyeztetésről Diósjenö, 0116/24 hrsz területre vonatkozóan a rendezési terv módosításáról

Tóth János polgármester

10.

Előterjesztés a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat „Jakab-net program" megvásárlásához való hozzájárulásról

Tóth János polgármester

11.

Előterjesztés a Diósjenői Sportegyesület fejlesztési támogatás igényéről

Tóth János polgármester

12.

Előterjesztés Csokonai út 7. szám (486 hrsz.) alatti ingatlan felajánlásáról

Tóth János polgármester

13.

Előterjesztés gyümölcsfelvásárlás céljából ingatlan biztosításáról

Tóth János polgármester

14.

Előterjesztés a 082 hrsz-ú földút bazaltkövezéséről

Tóth János polgármester

15.

Előterjesztés iskolabuszjárat indítás kérelemről

Tóth János polgármester

16.

Júliusi rendezvények áttekintése

Molnár Istvánné

Szoc.biz. elnök

17.

Egyebek

 

Zárt ülésen

 

 

Pénzügyi Bizottság beadványa

 

Tóth János
polgármester


2017-06-03

Nemzeti Összetartozás Napja


további képek
fotó: Tóth Gábor


2017-05-27

Gyermeknap


további képek
fotó: István László


2017-05-26

Tóth Gábor kisfilmje Diósjenőről


Új jegyzője van Diósjenőnek

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatni kívánom Önöket, hogy 2017. február 28. napjával Repiczki Zsuzsanna jegyzőasszony munkaviszonya megszűnt lemondás miatt. Sajnálattal vettem ezt a lemondását, hiszen jegyzőasszony évtizedeken keresztül szolgálta településünket, és jó magam is tíz esztendőn keresztül dolgoztam vele együtt. Sok segítséget nyújtott nekem és a lakosságnak, civil szervezeteinknek. Sok pályázatot írt meg, és kísért végig, melyek eredményesek voltak. Szinte minden rendezvényünk szervezését Ő bonyolította, sok civil szervezet tagjaként szolgálta a települést. Köszönöm az önkormányzat és a település érdekében kifejtett munkáját, az új munkahelyéhez pedig kívánok sok sikert, jó munkahelyi légkört, és természetesen jó kollégákat.

A fent említett események okán a jegyzői állásra pályázat került kiírásra, melyre két fő adta be jelentkezését. Ez a pályázat első körben eredménytelen volt. A második körben meghirdetett pályázatra négy fő adta be jelentkezését.

A nyertes pályázó dr. Bagó József lett, aki 2017. május 15-ei dátummal lett kinevezve Diósjenő Polgármesteri Hivatala jegyzőjének.

Bízom abban, hogy közös erőfeszítéssel túljutunk a jelenlegi nehézségeken, és az előttünk álló sok feladatot eredményesen fogjuk végrehajtani. Kívánok dr. Bagó József jegyző úrnak sok sikert munkájához, melyhez kérem a képviselő-testület és a lakosság támogatását is!

Tóth János
polgármester


Tájékoztató pályázatainkról

Tisztelt Lakosság!

Tájékoztatni kívánom önöket arról is, hogy a közelmúltban kapott értesítést önkormányzatunk arról, hogy két pályázatunk is támogatásban részesült. Erről Balla Mihály országgyűlési képviselő úrtól értesültem, valamint gratulált az elnyert pályázatokhoz, és felhívta a figyelmet az ezzel járó sok munkára. Továbbá tájékoztatást kaptam arról, hogy hazai forrásból megújul a Kossuth út, a Szabadság út Kossuth úttól a Petőfi útig terjedő szakasza, valamint az Arany János út. Ezek az Állami Közútkezelő Kezelésében lévő útszakaszok. Ezeken a szakaszokon kialakításra kerülnek a buszmegállók is.

Jelenleg nyertes pályázataink a következők:

1.) TOP-2.1.3-15 NG1 – Diósjenő belterület védelmét szolgáló vízelvezető hálózat fejlesztése rekonstrukciója. Erre a célra 199.993.611 Ft-ot nyert Önkormányzatunk. Ez a fejlesztés a település következő területeit fogja érinteni: Nádas utca – Dió utca – Nyárfa utca – 2-0-0 árok – Horgász utca – 3-0-0 árok – Fűzfa utca – Vasút utca – Kámor utca – Börzsönyi utca – Csokonai utca – Vörösmarty utca – Petőfi utca -13-0-0 árok – Arany János utca – Petőfi utca – Szabadság út – Üdülősor utca – Öreghegy utca területeket. Ennek a pályázatnak eredményeként az érintett területeken megújulnak a vízelvezető árkok, így vélhetően a hírtelen nagy mennyiségben lehulló csapadék okozta károk a jövőben mérséklődnek.
2.) TOP-4.1.1-15 NG1 – Diósjenő – Nógrád - Berkenye Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése. Erre a célra összesen 183.389.628 Ft-ot kapott a három település. Ebből 127.000.000 Ft-os beruházásból az elkövetkező időszakban, egy új építésű orvosi rendelő fog megépülni Diósjenőn, ami a körzeti, gyermek, fogorvosi, valamint a védőnői szolgálatnak fog helyet biztosítani.
3.) Rendelkezésünkre áll 37,4 millió forint amelyből az Iskolánk konyháját fogjuk felújítani.
4.) Továbbá az a 44millió forint is a rendelkezésünkre áll, amelyet azért kapott Önkormányzatunk, hogy korábban nem adósítottuk el a települést. Ebből az összegből kívánjuk felújítani a Fűzfa, a Vasút, a Zrínyi - Béke összekötő, a Táncsics út Béke – Szabadság út közötti szakaszát, valamint a Jókai utcát.

A fent említett, és elnyert pályázatokon kívül, várjuk még az iskola és az önkormányzat energetikai fejlesztésére beadott pályázat eredményét is.

Bízom abban, hogy a fent említett fejlesztések megvalósulása lakosságunk megelégedését szolgálják.

Tóth János
polgármester2017-05-22


2017-05-20

A Dekornet Custom Creations kisfilmje
a tavaszi Diósjenőről


2017-05-18

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

2017. május 25-én, csütörtökön 17.00-18.00-ig
a Polgármesteri Hivatalban egyéni fogadóórát tart
Blaskóné Csontos Mária képviselőasszony


2017-05-14

2017. május 20-án Dunakeszi – Szob állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonat módosított menetrend szerint közlekedik.

2017. május 26-tól 2017. május 28-ig
Nagymaros – Szob állomások között
végzett pályakarbantartási munkák miatt a vonat módosított menetrend szerint közlekedik.


2017-05-13

Nyugdíjasok napja


további fotók


2017-05-10

Sajtóközlemények

Még nem késő

Részletekben is fizethető a személyi jövedelemadó


2017-05-07

A Dekornet Custom Creations kisfilmje a téli Diósjenőről


2017-05-03

Bűnmegelőzési Hírlevél
2017-0
5

112- segélyhívó


2017-04-28

Bűnmegelőzési Hírlevél
2017-04

A biztonságos internethasználatról


2017-04-27

A Nógrád Megyei Hírlap 2017. 04. 22-i
számában megjelent cikk iskolánkról2017-04-25

NAV - tájékoztatás

A személyi jövedelemadó bevallási kötelezettséggel, és az szja az 1+1 százalékos felajánlással kapcsolatos aktuális információk:

 

1. Hogyan rendelkezhet adója 1+1 százalékáról?
2.
Rendelkező nyilatkozat a befizetendő adó 1+1 százalékáról
3.
1 perc figyelem
4.
Ha egyetért, nincs teendője


2017-04-20

TÁJÉKOZTATÁS

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Nógrád megyei referenseként 2017. április 25. napján ingyenes ügyfélfogadást tartok Salgótarjánban a Nógrád Megyei Regionális Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Irodájában 8.30-12.30 óráig.

Az ügyfélfogadásra vonatkozó információkat a mellékelten csatolt plakát tartalmazza.

Tisztelettel:
Dr. Simon Ágnes


2017-04-19


nagyobb méret


2017-04-17

Beíratás az
Aranydió Óvoda-Bölcsődébe
a 2017/2018-as tanévre

Tájékoztatjuk a kedves szülőket, hogy
a leendő óvodások, bölcsődések beíratása

2017. április 24-én, hétfőn 8-16 óráig,
2017. április 25-én, kedden 8-16 óráig

lesz az Aranydió Óvoda-Bölcsődében.
2643 Diósjenő, Kossuth L. út 13.

Beíratásra várjuk azokat a gyermekeket:

 • akik 2017. szeptember 1-jéig betöltik a két és fél, illetve harmadik életévüket,

 • akik már betöltötték a 3. életévüket, de jelenleg még nem járnak óvodába,

 • valamint az bölcsődei csoportba várunk jelentkezőket, akik második életévüket 2017. szeptember 1-jéig betöltik.

Kérjük önöket, hogy a beíratáshoz hozzák magukkal:

 • a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt,

 • a gyermek TAJ-kártyáját,

 • a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.

Jogorvoslati lehetőség: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 37. § (2)–(3) bekezdése értelmében a szülő a közléstől, ennek tudomására jutástól számított 15 napon belül a gyermek érdekében - az óvodai felvétellel és az óvodából való kizárással kapcsolatban - érdeksérelemre hivatkozással írásbeli kérelemben eljárást indíthat a fenntartónál.


KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

2017. április 25-én kedden 17.00-18.00-ig
a Polgármesteri Hivatalban egyéni fogadóórát tart
Blaskóné Csontos Mária képviselőasszony


2017-04-13

MEGHÍVÓ
Diósjenő község képviselő-testülete Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottságának 2017. április 21-én 18 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó ülésére


2017-04-12

FOGORVOSI RENDELÉS

A fogorvosi rendelés Diósjenőn 2017. április 13-án (csütörtökön) és április 18-án (kedden) szabadság miatt szünetel.

Kérjük szíves megértésüket!


2017-04-01

Gazdafórum - Diósjenő
az Echo TV 2017. április 1-jei adása

Faapríték-készítés és tavaszi veteményezés közmunkaprogram keretében Diósjenőn. Az önkormányzat itt is a mezőgazdaságra építi a foglalkoztatást. Igazi turistacsalogató látványosság a természet adta halastó, ami valóban a horgászok paradicsoma. Lehet itt fogni keszeget, pontyot, csukát, süllőt és még szürkeharcsát is. Megismerkedünk Diósjenő helytörténetével is. A terület nevezetes arról, hogy Marcus Aurelius római császár 173-ban itt győzte le a Pannóniát fenyegető germán törzseket, a kvádokat és a markomannokat.


2017-03-30

Hirdetmény

12-553850 kódszámú vadászterület határát megállapító, valamint tulajdonosi közösséget nyilvántartásba vevő határozat kijavítása


2017-03-29

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2017. április 1-jétől 2017. április 30-ig Vác – Balassagyarmat állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a mellékletben csatolt vonatok módosított menetrend szerint közlekednek.

Drégelypalánk – Balassagyarmat állomások között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat a mellékletben megjelölt menetrend szerint.

A módosított menetrendet a csatolt hirdetmény tartalmazza.


2017-03-28

Az Echo TV Diósjenőn

Az ország mezőgazdasági értékeit bemutató Gazdafórum című magazinműsor műsorvezető-szerkesztője, Horváth Katalin Diósjenőn forgatta a sorozat következő részét.

Adás: szombat reggel 8:00-tól


további fotók


2017-03-27

Blaskóné Csontos Mária
önkormányzati képviselő fogadóórája
2017. március 30. csütörtök
17.00-18.00 óráig
helyszín: a hivatal udvara


Tisztelt Fogyasztóink!

Ezúton értesítjük Önöket arról, hogy kisfeszültségű hálózatunkon

2017. év április hónap 3. napján
üzemzavar megelőzési munkát végzünk.
A munkavégzés időtartama alatt
10:30 órától 15:00 óráig
A villamos energia szolgáltatás
Diósjenő Üdülőterület
Üdülő sor végig
 1686/1 hrsz. út végig
 Petőfi út 31-től végig és 36-tól 52-ig
Arany J. út 1. alatt
szünetel
.

Biztonsági okokból ezúton felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ha a munkálatokat a jelzett időpont előtt befejezzük, a hálózatot előzetes értesítés nélkül visszakapcsoljuk.

Megértésüket és türelmüket köszönjük.

ÉMÁSZ Hálózati Kft.
3525 Miskolc, Dózsa György út 13.
Bejegyezte: Miskolci Törvényszék Cégbírósága
Cégjegyzékszám: 05-09-013453


2017-03-23

FELHÍVÁS

2017. március 28-án

(kedden) a

FOGÁSZATI RENDELÉS/ELLÁTÁS

nem délelőtt, hanem

14:30-tól 19 óráig

vehető igénybe


2017-03-21

Ebzárlat és legeltetési tilalom

Dr. Barna Róbert járási főállatorvos - NMKH BGYJH Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Osztály 2660 Balassagyarmat, Mártírok u. 78. - Balassagyarmati és Rétsági Járás területén lévő valamennyi település közigazgatási területére rókák veszettség elleni orális immunizálása miatt 2017.04.03. 0 órától - 2017.04.24. 0 óráig terjedő időszakra ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendelt el.

bővebb információ


MEGHÍVÓ
Diósjenő község képviselő-testület
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi bizottságának
2017. március 24-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó ülésére


2017-03-16

FELHÍVÁS

2017. március 21-én

(kedden) a

FOGÁSZATI RENDELÉS

továbbképzés miatt

SZÜNETEL


LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
az erdő- és szabadtéri tüzek megelőzésére


Bűnmegelőzési Hírlevél
2017-03

A Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya a következő időszakban havonta küld ilyen jellegű prevenciós tanácsokat, illetve felhívásokat a lakosság részére.


2017-03-15

Ünnepi megemlékezés


további fotók


2017-03-06


2017-02-28

„Most szép lenni katonának…”

A honvédelmi tárca jelentős illetményemelést hajtott végre, ami része az új honvédségi életpályamodellnek. A katonai vezetés céljai egyértelműek: elérni, hogy a katonai pálya vonzó lehetőség legyen az állást keresők körében.

A Magyar Honvédségben a rendszerváltást követően gyökeres változások következtek be, amelyek az utolsó sorkatona leszerelésével teljesedtek ki. Több mint tíz éve hazánkban önkéntes, professzionális haderő működik, a katonaság a fiatal nők és férfiak válogatott csoportjává vált, ahol kizárólag a legjobbak, a legtehetségesebbek, a legelkötelezettebbek szolgálnak. Az elmúlt időszakban a honvédségnél nem volt bérfejlesztés, így nagyon komoly lemaradások keletkeztek a munkaerőpiac többi szereplőjével szemben. Ez változott meg az utóbbi években, hiszen 2015. július 1-jén új bérezési és előmeneteli rendszer lépett hatályba.

Ekkor átlagosan 30 százalékos béremelés valósult meg, amelyet 2019. január 1-jéig évi 5-5 százalékos növekedés követ majd. Összesen tehát átlagosan 50 százalékos illetményemelés várható, amelynek révén minden katona jövedelme nőni fog.

„A sereg az idei évben is több száz munkavállaló jelentkezését várja szerződéses katonai szolgálatra” – tájékoztatta lapunkat Szép Tamás százados, az MH Katonai Igazgatási és Központi Nyilvántartó Parancsnokság salgótarjáni irodavezetője. „A honvédség folyamatosan várja a munkavállalók jelentkezését, elsősorban egészségügyi katona, gépjármű- és berendezés-szerelő, lövész, tüzér, híradó, díszelgő, illetve – „C”, „D” + „E” kategóriás gépjárművezetői engedély megléte esetén – gépkocsivezető (harcjármű-vezető, vontatóvezető) munkakörökbe adhatják be a pályázatukat.”

A jelentkezés feltétele a betöltött 18. életév, magyar állampolgárság megléte, belföldi lakóhellyel való rendelkezés, legalább 8 általános iskolai végzettség és büntetlen előélet. A hivatásos és szerződéses katonák utánpótlása ma már csak toborzás útján történik, ezért az érdeklődők Salgótarjánban a Bartók Béla út 10. alatt lévő irodában tájékozódhatnak a betölthető álláslehetőségekről.”

A salgótarjáni Katonai Igazgatási és Érdekvédelmi Iroda elérhetősége:
Cím: 3100 Salgótarján, Bartók Béla út 10.
Telefon: 32/416-622;
E-mail: nograd.toborzo@regiment.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő: 08:00-12:00, 13:00-18:00
Kedd: 08:00-12:00
Szerda: Zárva
Csütörtök: 08:00-12:00, 13:00-15:30
Péntek: 08:00-12:00


2017-02-27

Képviselő-testületi ülés


2017-02-24

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2017. február 27-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Diósjenő Község Önkormányzata átvilágítása
  Előterjesztő: polgármester

 2. Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és térítési díjának felülvizsgálata
  Előterjesztő: polgármester
 3. 2017. évi költségvetés
  Előterjesztő: polgármester
 4. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  Előterjesztő: polgármester
 5. Rendezési terv módosítás előkészítése
  Előterjesztő: polgármester
 6. Egyebek
  Egyéni kérelmek
  - Diósjenő szállásadók kérelme
  - Optikai hálózat építés
  - A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
  - A polgármester, alpolgármester bérének megállapítása

Tóth János
polgármester


2017-02-23

Farsang a Mákvirág Nyugdíjasklubban


további fotók


Képviselői fogadóóra

Blaskóné Csontos Mária képviselőasszonyt
- a ma 17 órára meghirdetett fogadóórán -
 képviselőtársa, Hegedűs József helyettesíti
a Polgármesteri Hivatalban.


2017-02-22

Rapszódia, ritmus és revü
a Szentgyörgyi Napokon

Iskolánk kiemelkedő jelentőségű rendezvénysorozata az intézmény névadójához kötődik, aki a település szülöttjeként fényes, előadói karriert futott be a 19 -20. század fordulóján.

Emlékét méltó módon ápoljuk a Szentgyörgyi napok keretében hagyományosan megrendezett mesemondó és irodalmi versengéssel. Az ünnepélyes megnyitón fellépett Peller Károly a Budapesti Operettszínház művésze, az Ének az esőben c. musical főszereplője, valamint Teleki Gergő zongoraművész.

Az esemény rangját tovább emelte, hogy meghívásunkat elfogadva, a rendezvényt Balla Mihály országgyűlési képviselő, a Külügyi Bizottság alelnöke, a Nógrád Megyei Fejlesztések Miniszteri Biztosa nyitotta meg.

Vendégként üdvözölhettük Nagyné Barna Orsolyát a Balassagyarmati Tankerületi Központigazgató asszonyát, Selmeczi Zoltán urat, az Oktatási Hivatal Salgótarjáni Pedagógiai Központ főosztályvezetőjét, Tóth János urat, Diósjenő község polgármesterét, Szabó Béla urat a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnökét, Schmidt Józsefné asszonyt, Berkenye község polgármesterét, Bóné Márta Zsuzsanna asszonyt mackó- és babagyűjtőt Kisterenyéről, a kazári Mackó- és babaház gyűjteményének tulajdonosát, Arnóczki Istvánnét, a Mackó Mama Alapítvány elnök asszonyát.

Az idelátogató tanulók és kísérőik nagy örömére az iskola dísztermében 2200 mackóból álló kiállítás fogadta az érdeklődőket.

Az idén a mesemondó verseny és irodalmi vetélkedő témakörei alsó tagozaton és ötödik, hatodik évfolyamokon a kedvenc tündérmese, hetedik és nyolcadik évfolyamon Szabó Magda: Tündér Lala című műve volt. A programot színesítette, hogy rajzpályázat is kiírásra került. Az óvodások és alsó tagozatosok a tündérmese, felső tagozatosok a csoda világunkban, témakörökben készítettek szemet gyönyörködtető alkotásokat. 10 településről 100-nál több pályamunka érkezett. A legtöbb és legigényesebb pályamunkát benyújtó iskolának járó Szentgyörgyi vándordíjat Nagyné Barna Orsolya a Balassagyarmati Tankerületi Központ igazgatója adta át, az idén a váci Karolina Katolikus Általános Iskola, Székesegyházi Kórusiskola és AMI Iskola igazgatójának. A gondos előkészületeknek, a pedagógusok önzetlen munkájának, és a nagyvonalú támogatóknak köszönhetően méltó módon tudtuk fogadni a 350 főt meghaladó versenyzőt, kísérőiket és érdeklődőket, mellyel minden eddigi jelentkezési létszámot sikerült felülmúlni.

A mesemondó versenyre a következő településekről érkeztek jelentkezők: Drégelypalánk (óvoda), Szendehely (óvoda), Érsekvadkert (óvoda, iskola), Ludányhalászi, Nézsa, Keszeg, Nagyoroszi, Drégelypalánk, váci Földváry Károly Általános Iskola, váci Árpád Fejedelem Általános Iskola, váci Karolina Katolikus Iskola, diósjenői Szentgyörgyi István Általános Iskola. Összesen 80 versenyzőt hallgatott meg a hat zsűri.

Az irodalmi vetélkedőre a nézsai Mikszáth Kálmán Általános Iskola, a váci Árpád Fejedelem Általános Iskola és a diósjenői Szentgyörgyi István Általános Iskola hat csapata nevezett.

A népdaléneklő versenyre: Bánk, Rétság, Érsekvadkert, Nagyoroszi, Dejtár, Szendehely, Nógrád, Vác és Diósjenő településekről 30 versenyző érkezett.

A rendezvény záró napja a sporté volt, amikor labdarúgás és asztalitenisz sportágakban mérettettek meg a nevezők. Ez a nap sem nélkülözte a neves vendéget, hiszen Csank János köszöntötte a csapatokat.

A sportversenyre: Vác, Érsekvadkert, Nézsa, Dejtár, Diósjenő települések 8 iskolájának 120 tanulója jött el.

A számok magukért beszélnek, nagy örömünkre minden évben egyre többen vesznek részt rendezvényünkön!

Az esemény nem jöhetett volna létre nagyvonalú támogatóink nélkül:

Diósjenői Iskolás Gyermekekért Alapítvány
Balassagyarmati Tankerületi Központ
Diósjenő Község Önkormányzata
Kiss Gergely vállalkozó
Bagó István vállalkozó
Schmidt Józsefné Berkenye község polgármestere
Mákvirág Nyugdíjas Klub
Szent Antal Karitász csoport
Plus Line kft
Somorjai Ágnes
Koszecz János
Dombai Gábor

A rendezvény sikerét és professzionális szervezettségét sokan méltatták és köszönték a meghívást. Jövőre is szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt.

Nagy László
Szentgyörgyi István Általános Iskola
Intézményvezető

forrás


Fotók, videó az eseményről

Megnyitó


további fotók

Duló Anikó fotói


további fotók


2017-02-16

MEGHÍVÓ

A diósjenői Szentgyörgyi István Általános Iskola
dolgozói és tanulói nevében
szeretettel meghívom Önt
a Szentgyörgyi Napok rendezvényeire.

Nagy László
intézményvezető

nagyobb mérethez kattintson a képekre


2017-02-15

Képviselő-testületi ülés


2017-02-12

Jótékonysági Sportbál 2017

Ismét sikerült február 11-én egy kellemes hangulatú, színes programokkal megtűzdelt zenés-táncos eseményt megrendeznünk. A bál helyszínéül a Szentgyörgyi István Általános Iskola épülete szolgált.

A bál este 20 órakor kezdődött egy rövid elnöki megnyitóval. A konferanszié szerepét Berki Péter tanár úr vállalta, aki az egész este folyamán vidám megjegyzéseivel és pontos műsorvezetésével teljesen gördülékennyé tette a programok folyását.

Mint ahogyan már a tavalyi évben is, kisfilmvetítéssel és képes összefoglalóval próbáltuk bemutatni a jelenlévő közönségnek egyesületünk elmúlt évi munkáját.

A programokba illesztve mintegy négy ilyen vetítésre kerül sor, amelyben felelevenítésre kerültek utánpótlás csapataink Bozsik tornái (a mi bajnokaink cím alatt), az elvégzett pályafelújítás egyes mozzanatai, a nyári verőcei sporttábor képei, továbbá a MOL Zöldövezeti pályázat („Foci zöldebben”) nagy faültetési és parkosítási munkálatai.

Az est nyitótánca a nyolcadik osztályosok keringője volt, amely olyan szépre és egyedire sikeredett, hogy a közönség visszatapsolta a táncosokat, így mindenki örömére újra bemutatták keringő tudásukat.

Ezután lépett táncparkettre a budapesti Quality Dance TSE két kiváló versenytáncosa, Wisinger Flóra és Dégi János. Fellépésük alkalmával latin társastáncokat mutattak be igazi elhivatottsággal és szenvedéllyel.

A táncosokat követően a színpadot Fehér Péter (Pietro Bianco) bűvész foglalta el és szerzett mindenkinek vidám és érdekes pillanatokat.

A bűvész a közönség soraiból is vont be aktív résztvevőket mutatványaihoz, sőt műsorszámát követően mindenkit meglepve, egy jó ideig még a közönség közé elvegyülve folytatta a trükkök bemutatását.

A három műsorszám befejeztével érkezett el az alkalom, hogy minden résztvevő kipróbálhatta saját tánctudását és azt egészen a hajnali órákig gyakorolhatta is.

A kiváló zenéről Glöckl Ferenc Retro Party Dj. zenekara gondoskodott.

Nagyon hamar elérkezett az éjfél, amikor is az egyesület és támogatói által felajánlott tombola tárgy nyeremények sorsolása elkezdődött. Minden nyeremény elkelt és talált új gazdára.

Természetesen a tombola után folytatódott a rendezvény egészen hajnali négy óráig, a résztvevők megelégedésére és jó kedvére tekintettel.

Az est folyamán Józsa Csaba tanár úr, edző támogatásként árverésre felajánlott egy, Nyilasi Tibor - többszörös magyar bajnok, magyar és osztrák gólkirály – által aláírt, eredeti, nemzeti mezt. Erre egészen március 12-ig lehetséges licitálni az egyesület honlapján, vagy a Facebookon.

Köszönjük Mlinárcsek Márti és Hustyava Zoltán bálról készült videofelvételeit és fényképeit.

Reméljük, mindenki jól érezte magát, köszönjük a segítők munkáját, a felajánlók támogatását.

A jótékonysági bál teljes bevételét utánpótlás csapataink sportolásának biztosítására és támogatására fordítjuk.

Dr. Ferenczi István elnök
Diósjenői Sportegyesület


további fotók

Duló Anikó fotói


további fotók


MEGHÍVÓ

Diósjenő község képviselő-testület
Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi bizottságának
2017. február 17-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére


2017-02-11

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2017. február 15-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és térítési díjának felülvizsgálata
  Előterjesztő: polgármester
  Előterjesztés előkészítésében közreműködik: Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság

 2. 2017. évi költségvetés előkészítése
  Előterjesztő: polgármester
  Előterjesztés előkészítésében közreműködik: Pénzügyi, jogi, ügyrendi bizottság, intézményvezetők

 3. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  Előterjesztő: polgármester

 4. Rendezési terv módosítás előkészítése
  Előterjesztő: polgármester

 5. Március 15. megemlékezés, húsvéti népszokások előkészítése
  Előterjesztő: biz.elnök
  Előterjesztés előkészítésében részt vesz és közreműködik: Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottság

 6. Februári, márciusi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: biz.elnök
  Előterjesztés előkészítésében közreműködik: Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők

 7. Egyebek
  Egyéni kérelmek
  - Diósjenő szállásadók kérelme
  - Oszter Sándor vételár ajánlat
  - Dombóvári Dénes kérelem
  - Optikai hálózat építés
  - Szt. Antal Karitász Csoport kérelme
  - Viziközmű vagyon átadás

Tóth János
polgármester


2017-02-08


2017-01-31

Felhívás síkosság-mentesítésre


Kérünk minden magánszemélyt, az intézmények, üzletek, vállalkozások tulajdonosait, hogy a balesetveszély elkerülése
érdekében fokozottan figyeljenek az ingatlanaik előtti járdaszakasz és közterület megtisztításáról, csúszásmentesítéséről.


2017-01-27

Falugyűlés közmeghallgatással egybekötve


további fotók


BŐVÜL ÉS FEJLŐDIK A ZÖLD HÍD PROGRAM

az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Önkormányzati Társulás 2017. évi januári közleménye


2017-01-26


2017-01-24

Rendkívüli képviselő-testületi ülés


további fotók


Tájékoztató
a Polgármesteri Hivatalban beszerezhető többlethulladékgyűjtő zsákokról


Pályázati felhívás

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
(GINOP 1.2.2-16)

Mikro-, kis- és középvállalkozások kapacitásbővítő beruházásainak támogatása
kombinált hiteltermék keretében
(GINOP-1.2.3-8.3.4-16)


2017-01-23

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2017. január 24-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó rendkívüli üléséreNAPIREND

 1. A választási bizottság megbízólevél átadása
  Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök

 2. Az önkormányzati képviselő eskütétele
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. SZMSZ módosítás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2017-01-22

Lemondott képviselői mandátumáról
Szabó Béla önkormányzati képviselő

"Tisztelt Tóth János Polgármester Úr!

Tájékoztatom, hogy a mai nappal, azaz 2017.01.20-val lemondok képviselői mandátumomról.

Indok:

 • Mint azt Ön is tudja országos projekt volt a szociális területen s 2016. november 1-től országos intézményi integrációk jöttek létre. Jelen esetben az eddig önállóan működő Dr. Gölesz Viktor R.I.Á.G.O. is beolvadt. Az a megtiszteltetés ért, hogy vezetőim az integrált intézmény vezetésével bíztak meg, ebből adódóan az integrált szociális intézmény vonatkozásában megnövekedett feladataim végett arra a következtetésre jutottam, hogy még nagyobb felkészültséget igényel a szakmai munka az integrált Nógrád Megyei Reménysugár Szociális Intézet vezetése. Azt Ön is jól tudja, hogy emellett a Magyar Speciális Olimpia Szövetség társelnöki posztját is betöltöm.

 • Bízom benne, hogy intézményvezetőként segíthetem a falu fejlődését akár kulturális, sport vagy egyéb területen.

További eredményes munkát kívánva

                                 Üdvözlettel

Szabó Béla"


2017-01-18

FELHÍVÁS

2017. január 27-én 18 órakor
Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Falugyűléssel egybekötött
közmeghallgatást tart
a Szentgyörgyi István Általános Iskola aulájában.

A Falugyűlés témája:

 1. Tájékoztatás a hulladékszállítással kapcsolatos változásokról
  Terman István a Zöld Híd Régió Kft képviselője

 2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
  Repiczki Zsuzsanna jegyző

 3. Tájékoztatás a 2016. évben elnyert pályázatok eredményeiről, ingatlan vásárlásokról, a volt VILLTESZ épületében rejlő lehetőségekről
  Tóth János polgármester

 4. Közmeghallgatás

Mindenkit szeretettel vár Diósjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete.


2017-01-16


2017-01-09


2016-12-30


kattints a képre!


2016-12-29

FIGYELEM!

Településünkön hamarosan új közszolgáltató, a Zöld Híd Régió Nonprofit Kft. veszi át a hulladékok elszállítását, kezelését. Az új közszolgáltató kérésére pár fontos és hasznos információit szeretnénk megosztani Önnel.

A Zöld Híd Program szolgáltatási területén található 108 település szinte mindegyikét érintő megállapodás született a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. és az Észak-kelet Pest és Nógrád megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás, a Zöld Híd Régió NKft. tulajdonosa között.

A mi településünkön a jelenlegi közszolgáltató befejezi a hulladékgazdálkodási tevékenységét. A szolgáltatás biztonsága és magas színvonala érdekében az állami koordináló szervezet a Zöld Híd Régió NKft.-t kérte fel a hulladékszállítás és kezelés komplex feladatának átvételére. Lényeges információ, hogy miközben a szolgáltatás színvonala emelkedik, a hulladékszállítás díja egyelőre nem változik!

Településünkön az első gyűjtési nap: 2017. JANUÁR 02. HÉTFŐ. A településünkön nem változik meg a gyűjtések napja.

Fokozottan figyeljen a háztartásától történő hulladékelszállítás rendjére!

A kommunális hulladékot kizárólag az eddig használt hulladékgyűjtő edényben vagy az edény mellé elhelyezett, a Zöld Híd által biztosított, többlethulladékos zsákban tudják csak elszállítani. A többlethulladékos zsákok nem ingyenesek és kezdetben az Önkormányzat osztja szét, később lesznek külön kijelölt zsákértékesítési helyek, ezekről a közeljövőben külön  tájékoztatást nyújtunk és megnézheti majd a Zöld Híd honlapján is.

Figyelem! A nem megfelelő zsákokban kihelyezett hulladékokat nem szállítják el!

A szelektíven gyűjtött hulladékok esetében vagy a Zöld Híd által biztosított, szelektíves zsákban vagy bármilyen átlátszó zsákban kihelyezhetjük a szelektív hulladékokat. A Zöld Híd begyűjtést végző munkatársai a kihelyezett gyűjtőzsákoknak megfelelő mennyiségű cserezsákot biztosítanak ingyenesen. Az első, szabályos szelektíves zsákokat az Önkormányzatnál lehet beszerezni.

A településünkön nem lesz változás a szelektív gyűjtés rendjében, változatlanul kéthetente gyűjtik be a szelektív hulladékokat. Az első időpont 2017. január 09. a következő 2017. január 23.

Fontos még!
Kérjük, tisztán, kiöblítve és összetaposva helyezze el a hulladékokat a kukában és a zsákban is, hiszen csak a tiszta hulladékot lehet újrahasznosítani. A gyűjtőzsák lehetőleg ne legyen lyukas és legyen a szájánál összefogható, a gyűjtő edény (kuka) fedele pedig legyen lecsukható állapotban!

Figyelem! A forró hamut semmiképpen ne öntsék az edényzetbe!

A hulladékgyűjtő edények maradnak a lakosoknál.

Minden esetben reggel 6 óráig helyezze ki hulladékait ingatlanja elé!

Tájékoztatjuk továbbá, hogy az új hulladéktörvény értelmében a feladatellátás és a finanszírozás elvált egymástól. 2016. április elsejétől a hulladékgyűjtő közszolgáltatók feladatai közül kikerült a számlázás, a díjbeszedés, a követeléskezelés. Ezeket a feladatköröket az NHKV Zrt. azaz a hulladékgazdálkodást koordináló állami szervezet vette át, a számlák is tőlük érkeznek.

A Zöld Híd ügyfélszolgálatának elérhetőségei
email: ugyfelszolgalat@zoldhid.hu
telefon +36 40 201 026
posta: 2101 Gödöllő, Pf.:75 vagy 2661 Balassagyarmat, Pf.:101

Köszönjük megtisztelő figyelmét!

Repiczki Zsuzsanna
jegyző


 

HÍRARCHÍVUM

 
  41 40

39

38

37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

  21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1