2016-12-23


kattints a képre!


SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

legközelebb HÉTFŐN (december 26-án),
a megszokott rend szerint


2016-12-20

T Á J É K O Z T A T Á S

Diósjenő Községi Önkormányzat
Képviselő-testülete
1/2016. (I. 28.) számú rendelete alapján


A Polgármesteri Hivatalban
2016. december 27 napjától – 2016. december 30 napjáig terjedő időszakra
téli igazgatási szünetet rendelt el
.

Fenti időszakban
az ügyfélfogadás szünetel.

Halaszthatatlan (pl. halotti anyakönyvi) ügyekben ügyelet kerül megszervezésre.


Álláslehetőség a repülőtéren

Az érdeklődők 2016. december 21-én 14 órakor a Polgármesteri Hivatal nagytermében 
kapnak tájékoztatást a részletekről.


2016-12-17

Falukarácsony


további fotók


2016-12-16

Fogyatékossággal élők és nyugdíjasok, szépkorúak számára

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány az Erzsébet-program keretében, az egészség megőrzéséhez szükséges aktív kikapcsolódás elősegítése érdekében fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok számára szociális üdülési pályázatot hirdet. Az Alapítvány a pályázattal elnyerhető támogatást üdülési szolgáltatásra nyújtja. A pályázattal elnyerhető üdülési támogatásra kizárólag a jelen felhívásban meghatározott követelményeknek maradéktalanul megfelelő kedvezményezettek jogosultak.

bővebb információ

PÁLYÁZATOT BENYÚJTANI
2016. DECEMBER 1-30. KÖZÖTT LEHET

Pályázati felhívások

Fogyatékossággal élő pályázók számára

Nagycsaládos pályázók számára

Nyugdíjas pályázók számára


2016-12-13

A Polgármesteri Hivatalban is Lucáztak
az ovisok


további képek
fotó: Repiczki Zsuzsanna


2016-12-12

Képviselő-testületi ülés


2016-12-08


2016-12-06

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. december 12-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére


NAPIREND

 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
  Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzések tapasztalata
  90 napon túli adótartozások állománya
  NAV bevallási állomány

  Előterjesztő: jegyző

 2. Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól
  Előterjesztő: jegyző, könyvviteli szolgáltató

 3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: polgármester

 4. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
  Előterjesztő: polgármester

 5. Egyebek
  1. Diósjenői Sportegyesület 2016. II. félévi tevékenységi beszámolója és pénzügyi helyzete
  Diósjenői Sportegyesület kérelme

  Előterjesztő: polgármester
  2. Volt Villtesz épület funkció meghatározása
  Előterjesztő: polgármester
  3. START munka pályázat 2017.
  START munka pályázat 2016. leltár

  Előterjesztő: jegyző
  4. Pályázatok
  - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése A Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
  - Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása 2016.
  - Önkormányzati étkeztetési feladatok pályázata 2016.
  - Diósjenő község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016 pályázat
  - TOP-1.4.1-15-NG1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Diósjenő, Nógrád, Berkenye óvodai és bölcsödei infrastruktúra fejlesztése, szolgáltatás bővítése pályázat- Bursa Hungarica pályázat
  - Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
  Előterjesztő: polgármester
  5. Kommunális Hulladék szállítás 2017.
  Előterjesztő: polgármester
  6. Könyvvizsgáló kirendelése
  Előterjesztő: jegyző
  7. Polgármesteri Hivatal biztonsági rendszer kiépítése
  Előterjesztő: jegyző
  8. Diósjenő közkifolyók helyzete
  Előterjesztő: polgármester
  9. Ideiglenes buszmegállók létesítése
  Előterjesztő: polgármester
  10. Lomtalanítás költsége
  Előterjesztő: jegyző
  11. Toyota és Mercedesz gépjárművek javításai költségei
  Daihatsu gépjármű
  Előterjesztő: polgármester
  12. Gépjárművezető kijelölése
  Előterjesztő: polgármester
  13. Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: polgármester
    - Csók Csaba földcsere kérelme
    - Kiss Gergely rendezési terv módosítási kérelme
    - Gógucz Attila és Czigán Borbála rendezési terv  módosítási kérelme
    - Marton János ingatlan vásárlási kérelme
    - Dr. Szabó Sándor ügyvéd kérelme
    - Kertész János kérelme
    - Csáki Csaba kérelme
  14. Kilakoltatások helyzete, jogi háttere Diósjenő községben
  Előterjesztő: jegyző
  15. Személyi kérdések
  Előterjesztő: jegyző

Tóth János
polgármester


2016-12-01

Nyílt nap a Rétsági Rendőrkapitányságon

A rendezvény időpontja:
2016. december 9. (péntek) 9 óra
A rendezvény helye:
Rétsági Rendőrkapitányság Rétság, Rákóczi út 8-10. sz.

A nyílt napon az érdeklődőket tájékoztatják a rendészeti szakgimnáziumi, valamint a határvadász-képzés felvételi feltételeiről. Nagy tisztelettel várják az érdeklődőket.


2016-11-30


NE HABOZZON! DOLGOZZON!

Nyugat dunántúli gyárakba keresünk női és férfi munkaerőt akár azonnali munkakezdéssel 3 műszakos munkarendbe könnyű fizikai munkára.

bővebb információ


2016-11-28

2016. december 1-jén
(csütörtökön) továbbképzés miatt
a fogorvosi rendelés szünetel


2016-11-27

Betlehem a Szent István parkban


nagyobb méret


2016-11-22


2016-11-19

Álláslehetőség

A Zöld Híd Régió Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. gépkocsivezető és rakodó munkatársakat keres Rétságon nyíló új telephelyére.


2016-11-16

Szociális célú tüzelőanyag-vásárlás támogatása

Diósjenő község Önkormányzata szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatás címen pályázatot nyújtott be. A pályázat alapján a Belügyminisztérium 48 erdei köbméter keménylombos tűzifát nyert el, amelyet a rászoruló kérelmezők között tud szétosztani.

A kérelmeket a települési támogatáshoz rendszeresített kérelemnyomtatványon 2016. november 30. napjáig nyújthatják be, kérjük ügyeljenek a nyomtatvány valamennyi adatának kitöltésére, valamint szükséges valamennyi ˗ a nyomtatványon feltüntetett ˗ melléklet (igazolás) csatolása.

A kérelmeket a Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottság bírálja el, és dönt a támogatás mértékéről.

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy szociális célú tűzifajuttatásban háztartásonként, vagy ingatlanonként csak egy személy részesülhet.

A 3/2015. (II. 25.) számú rendeletünk vonatkozó része:

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint nyújtandó egyes ellátási formák megállapításának helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet

19.§

 1. A helyi önkormányzatok szociális célú tűzifavásárláshoz kapcsolódó kiegészítő  támogatásáról szóló BM rendelet alapján juttatott szociális célú tűzifára jogosult az az aktív  korúak ellátásában, időskorúak járadékában, lakhatást elősegítő támogatásban részesülő, a rendszeres  gyermekvédelmi kedvezményre jogosult, és a halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő család, akinek lakásában tűzifával történő fűtés van. A jogosultak közül előnyt élvez, aki a  háztartásában három vagy több kiskorú gyermek neveléséről gondoskodik, valamint aki a tűzifa vásárlásról anyagi okok miatt önmaga nem tud gondoskodni, és a tűzifa hiánya veszélyeztetné a téli otthoni melegedés lehetőségét. 

 2. A szociális célú tűzifa a települési támogatáshoz rendszeresített kérelem nyomtatványon benyújtott kérelemmel igényelhető. A Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottság kérelem benyújtása nélkül, polgármesteri vagy képviselői javaslatra, a helyi társadalmi és szociális viszonyok ismerete alapján is juttathat szociális célú tűzifát a jogosultak részére. 

 3. A szociális célú tűzifára jogosultak közül a támogatásban részesülőkről és a támogatás mértékéről a Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottság határozattal dönt, úgy, hogy háztartásonként legfeljebb 5 m3 tűzifa juttatható 

 4. Szociális célú tűzifajuttatásban háztartásonként vagy ingatlanonként csak egy személy részesülhet


2016-11-15

ÁLLÁSBÖRZE

2016. november 21-én (hétfőn)
10:00-12:00 ill. 13:00-14:00 óra között

a NMKH Rétsági Járási Hivatal Foglalkoztatási Osztályán
(2651 Rétság, Radnóti u. 2.)

bővebb információ


2016-11-10

Képviselő-testületi ülés


2016-11-05

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. november 10-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

 

NAPIREND

 1. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi rendezvényterve
  Előterjesztő: polgármester

 2. Adventi, karácsonyi ünnep előkészítése
  Előterjesztő: bizottsági elnök
 3. Decemberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: bizottsági elnök
 4. Egyebek
  Előterjesztő: polgármester
  - Pályázat külterületi utak
  - Kiss Gergely kérelme
 5. Zárt ülésre
  - Csók Csaba kérelme
  - Független könyvvizsgáló megbízása
  - Testvér települési pályázat
  - Bethlen Gábor pályázat
  - Busz javítás költsége
  - Ingatlan vásárlás
  - Buszvezető 4 órás alkalmazása
  - VILLTESZ fűtés
  - Építési norma gyűjtemény
  - Foci pályafelújítás
  - Óvodai játékok
  - Ovi-foci pályázat
  - Börzsöny Térsége Egyesület kérelme
  - Toyota Dina
  - Daihatsu
  - Start pályázat
  - Marton János kérelem

Tóth János
polgármester


2016-11-02

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2016. november 11-től 2016. november 13-ig Göd-Vác állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a fenti vonat módosított menetrend szerint közlekedik.


2016-10-27

Zlin - Nemzetközi Futballtorna

Ismét részt vettünk Csehországban, Zlin városában a Cseh Speciális Olimpia Szövetség által szervezett nemzetközi futballtornán. Nagy érdeklődés vette körül a jeles eseményt, mivel 10 éves évfordulóját ünnepeltük a sportrendezvénynek. A tornára 14 nagyon jól felkészített csapat érkezett. Résztvevő csapatok érkeztek Csehországból, Szlovákiából, Magyarországról. Magyarországról, Diósjenő a Kastély SE, majd Dunakeszi és Zsirával együtt képviseltük hazánkat.

Az első nap divizionálás (csoportbeosztás teljesítmény és tudás alapján) következett. Itt felmérik a csapatok tudását s e szerint csoportosítják a résztvevőket. A Kastély SE az „A” divizó legerősebb csoportjába került a házigazda Zlin, Dunakeszi, Osztrava, Nagybiccse csapataival együtt.

Rendkívül szoros és kiegyenlített mérkőzések zajlottak, aminek nagyon szoros végkimenetele lett. Izzadságos és kemény munka eredménye lett a megérdemelt III. hely. Csapatunk két gólerős egyénisége Lengyel Zoltán, aki 10 gólig jutott, szintén kiváló teljesítményt mutatott be Szabó Attila „Hobo” aki 7 gólig jutott. Boldogan és nagyon fáradtan tértünk haza, s máris készülünk Tapolcára, ahol szintén nemzetközi tornán veszünk részt 2016.11.18-án.

Ezúton köszönöm munkatársaimnak Bobor Péter tanár Úrnak, aki a tolmácsolásban segítette munkánkat, Kaliczka Bernadettnek a Kastély SE elnökének s egyben a tornán partnerjátékosként jeleskedő munkatársnak, Bőgér Ákos partnerjátékosnak, aki rendkívül odaadó sportemberként küzdött.

Szeretném köszönetem kifejezni Nagyné Barna Orsolya Rétsági Tankerületi Igazgató Asszonynak, hogy felkészülés révén a Szentgyörgyi István Általános Iskola tornatermét rendelkezésünkre bocsátotta. Köszönetem fejezem ki Nagy László Igazgató Úrnak, aki a tornaterem beosztását megszervezve lehetőséget biztosított a felkészülésre.

Köszönettel
Szabó Béla igazgató


2016-10-26

Ovi-Foci Diósjenő

Szeretném felhívni azon vállalkozók figyelmét, akik az Ovi-Foci projektet szeretnék támogatni, megtehetik, úgy, hogy vállalkozásuk révén TAO támogatásról írásos meghatalmazást, hozzájárulási nyilatkozatot adnak a Diósjenői Önkormányzat részére, csak és kizárólagosan az Ovi-Foci projekt felhasználására (részletesen a projektről tájékozódhatnak az http://www.ovi-foci.hu).

Kapcsolattartó személy:

Szabó Béla képviselő
06 30 364-0466,
igazgatogollesz@gmail.com

                                 Előre is köszönettel

Szabó Béla
képviselő


2016-10-24

Földgázfogyasztók közérdekű tájékoztatása

A TIGÁZ-tól a FŐGÁZ-hoz érkezett fogyasztók közel fele havonta közel azonos összeget fizet a földgázért, mert a kiegyenlített részszámlázást választotta. A szolgáltatóváltás miatt azonban átmeneti változás áll be a részszámlák összegében. Ennek oka, hogy a fűtési szezon magasabb fogyasztására előre befizetett többletet a TIGÁZ a végelszámoláskor visszafizette, mivel a fűtési szezonban már nem a TIGÁZ lesz a gázszolgáltató. Az előttünk álló időszakban azonban a téli hónapok túlsúlya miatt a következő éves gázmérő-leolvasásig a megszokottnál magasabb összegű részszámlák várhatók.

Fontos tehát, hogy a fogyasztók a végelszámoláskor a TIGÁZ-tól visszakapott pénzüket tartalékolják a következő hónapok várhatóan magasabb részszámláira.

Szeretnénk elkerülni, hogy az átmenetileg jelentkező magasabb kiadás a családokra váratlan pénzügyi terhet rójon, ezért mindent megteszünk annak érdekében, hogy minél több csatornán keresztül elmagyarázzuk fogyasztóinknak a helyzetet.


2016-10-22

Az 1956-os forradalom 60. évfordulójára emlékeztünk


további fotók


2016-10-21

Aktuális állásajánlatok a Rétsági Járásban


2016-10-20

Forgalomkorlátozás

Forgalomkorlátozás a Jenői-tónál

A tói üdülőövezet útjait csak engedéllyel rendelkező mezőgazdasági gépek, és teherautók vehetik igénybe!2016-10-15

Szüreti felvonulás


további fotók


2016-10-132016-10-10

Lomtalanítás

Tisztelt Lakosság!

Az elmúlt hétvégén végrehajtott lomtalanítással kapcsolatban a következő információkat kívánom Önökkel megosztani:

 • Szombaton 8 tehergépkocsi lom lett elszállítva településünkről.

 • A hivatali gépjárművekkel - közmunkásainkkal, valamint a Szociális Gondozó Otthon traktora és lakói segítségével - mintegy 60 m3 autógumit, és 40 m3 elektronikai berendezést sikerült összegyűjteni.

 • A lomtalanítást sajnos egy nap alatt a vállalkozó nem tudta befejezni, mert hatalmas mennyiségű lom gyűlt össze. Várhatóan ezen a héten elviszik mindenhonnan.

Köszönjük minden lakosnak, aki beszállította az elektronikai eszközöket és az autógumikat a volt VILLTESZ területére.

Köszönjük pozitív hozzáállásukat, és türelmüket!

Tóth János
polgármester


2016-10-06

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Diósjenő Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2017 évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók és felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánók számára.

Az Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. E cél elérésének érdekében a kormány mind központi költségvetési, mind önkormányzati forrásokat is mozgósít. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, települési önkormányzat által nyújtott támogatásból, megyei önkormányzatok által nyújtott támogatásból, felsőoktatási intézmények költségvetésében elkülönített forrásából áll.

A pályázat beadásához, a Bursa Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési Rendszerében (továbbiakban: EPER-Bursa rendszer) pályázói regisztráció szükséges, melynek elérési pontja:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx

A regisztrációt követően lehetséges a pályázati adatok feltöltése a csatlakozott önkormányzatok pályázói részére. A személyes és pályázati adatok feltöltését követően a pályázati űrlapot kinyomtatva és aláírva Diósjenő Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál (2643 Diósjenő, Szabadság út 31.) kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együtt érvényes. (kötelező mellékletek: hallgatói jogviszony igazolás - A típusú pályázó esetén -, családban együtt élők jövedelemigazolása). A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia kell. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt.

Bursa Hungarica „A” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (2 tanulmányi félévre pályázható):

 • Állandó bejelentett lakóhelye Diósjenő község területén legyen;

 • Hátrányos szociális helyzet (ln. Pályázati kiírás);

 • Felsőoktatási hallgatói jogviszony igazolása (a pályázati kiírásban közölteknek megfelelően)

Bursa Hungarica „B” típusú ösztöndíj pályázati feltételei (6 tanulmányi félévre pályázható)

 • Állandó bejelentett lakóhelye Diósjenő község területén legyen;

 • Hátrányos szociális helyzet (ln. Pályázati kiírás);

 • Korábban nem nyert felvételt felsőoktatási intézménybe és 2017/2018. tanévtől kezdődően teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú képzésben kíván részt venni.


2016-10-03


2016-10-02

A népszavazás Diósjenői végeredménye

 

Részvételi adatok Diósjenő községben

Névjegyzékbe felvett választópolgárok száma: 2243 fő

 

Megjelentek aránya (pirossal az országos adat)

07:00 óráig 1,16% 1,16%
09:00 óráig 7,98% 7,25%
11:00 óráig 16,99% 16,37%
13:00 óráig 26,88% 23,56%
15:00 óráig 34,06% 30,66%
17:30 óráig 42,26% 39,88%
19:00 órakor 47,48% 43,91%

2016-09-30

Sziréna ellenőrzés

A Nógrád Megyei Katasztófavédelmi Igazgatóság településünkön október 12-én ellenőrzi a lakossági riasztó rendszer riasztó, valamint riasztó-tájékoztató végpontjait, a riasztó eszközök meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét.

Az ellenőrzés során hangos próbával győződnek meg az eszköz működőképességéről. A motoros szirénák hangos próbáját a morgató szignál kiadásával történik.

Hangképek – Riasztási jelzések/szignálok

Morgató szignál meghallgatása

A lakossági riasztó és tájékoztató rendszer hangospróbájának szövege:

Figyelem! Figyelem!

Önök a lakossági riasztó és tájékoztató eszköz hangos üzempróbáját hallják. A riasztó rendszer működőképességét ellenőrizzük, a lakosságnak nincs teendője.


Ügyeletet tartanak a kormányablakok a népszavazás hétvégéjén

 

A Nógrád megyei Kormányablakok nyitvatartása:

2016. október 1-jén (szombaton) 8.00 - 18.00 óráig

Nógrád megyében

Balassagyarmaton, Bátonyterenyén, Pásztón,

Rétságon és Szécsényben;

8.00 - 19.00 óráig Salgótarjánban

2016. október 2-án (vasárnap) 8.00 - 18.00 óráig

Nógrád megyében

Balassagyarmaton, Bátonyterenyén,

Pásztón, Rétságon és Szécsényben;

8.00 - 19.00 óráig Salgótarjánban


2016-09-29

Képviselő-testületi ülés


Lomtalanítás lesz október 8-án

Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2016. október 8-án településünkön lomtalanítás lesz!


2016-09-28

Képek a Mákvirág Nyugdíjasklub életéből


további fotók facebookos oldalunkon


FOGORVOSI RENDELÉS
Dr. Szabó Zsolt Levente

Diósjenőn 2016. október 4. napjától
a 2643 Diósjenő, Kossuth L. út 8. sz. alatti
Fogorvosi rendelőben
az alábbi időpontokban rendel:

kedd: 7:00 órától 13:00 óráig
szerda: 7:00 órától 20:00 óráig
csütörtök: 11:30 órától 16:30 óráig
péntek: 7:00 órától 13:00 óráig


Előzetes bejelentkezés:
06 70 2969442


Helyettesek:
Dr. Bíró Éva
Fogorvosi rendelő: 2640 Szendehely, Szabadság út 2-4.
Dr. Havassy Veszela
Fogorvosi rendelő: 2613 Rád, Petőfi Sándor utca 8.


Tájékoztatás

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy 2016. szeptember 26-án a 4392-es számú belterületi út, tói gáton fekvő 203 m-es szakasza összesen 1.218 m2 felújításra került.

A felújítást önkormányzatunk saját forrásból finanszírozta. A beruházás nettó 4.384.800 Ft, bruttó 5.568.696 Ft-ba került.

Köszönjük a lakosság türelmét a felújítási munkálatok okozta kellemetlenségek miatt.

Tóth János
polgármester

további fotók


Ebzárlat és legeltetési tilalom
Szombaton indul a
rókák veszettség elleni vakcinázása

2016. október 1-15. zajlik hazánkban a rókák őszi veszettség elleni orális vakcinázása. Az érintett térségekben a vakcinázás kezdetétől számított huszonegy napig az illetékes járási főállatorvos ebzárlatot és legeltetési tilalmat rendel el. A csalétekszórás a lakott területeket és a belterületeket nem érinti. A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (NÉBIH) Magyarország veszettségmentessé tétele érdekében szemléletformáló kampányt is indít az Európai Unió támogatásával.

bővebb infó


2016-09-25


MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő–testületének
2016. szeptember 29-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: polgármester

 2. Beszámoló a 2016/2017. oktatási év indításáról
  Előterjesztő: Óvoda vezető

 3. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat
  Előterjesztő: polgármester

 4. Novemberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 5. Egyebek
  SzSzB megbízott tagjainak választása
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző
  Sportegyesület kérelmei
  Egyéni kérelmek
  Pályázatok
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-09-22

Forgalmi rend változás a Jenői-tónál
II. ütem

A tói gátnál áteresz építése történik, emiatt 2016. 09. 26-án (hétfőn) reggel 7 órakor az aszfaltozási munkálatok megkezdődnek. Az út a forgalom elől lezárásra kerül 2016. 09. 27-én (kedden) 7 óráig.


2016-09-20

Forgalmi rend változás a Jenői-tónál

A tói gátnál áteresz építése történik, emiatt 2016. 09. 21-én az útátvágási munkálatok megkezdődnek. Az út a forgalom elől lezárásra kerül 2016. 09.21-én, előre láthatólag reggel 8 órától a délutáni órákig, amikor újra megnyitásra kerül.


2016-09-17

NÓGRÁD MEGYE Salkaházi Sára Díja

Ma a X. Nógrádi Megyenapon Nógrádi Megyei Önkormányzat Közgyűlése Nógrád Megye Salkaházi Sára díját adományozta Szabó Bélának, a Küzdj Bátran Alapítvány elnökének.

bővebb infó


2016-09-10


Szolgáltatóváltás

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2015. augusztusi határozatával a FŐGÁZ-t jelölte ki a Tigáz egyetemes szolgáltatásához tartozó földgázfelhasználók ellátására. A MEKH döntése értelmében legkésőbb 2016. október 1-jével a FŐGÁZ veszi át a Tigáz ügyfeleit.

bővebb információ


2016-09-07


2016-09-06


Az Országos Rendőr-főkapitányság
pályázatot hirdet
a Készenléti Rendőrség Határvadász
Bevetési Osztályainak állományába,
járőrtárs  beosztás betöltésére


2016-09-05

ÖSSZEFOGLALÓ


2016-08-25

"Bölcs Dió" est a Boróka-házban
vendég: Végh József


további képek


2016-08-24


2016-08-21

KÉPVISELŐI FOGADÓÓRA

2016. augusztus 25-én 17 órától
a Polgármesteri Hivatal emeletén,
a nagyteremben
egyéni fogadóórát tart
Blaskóné Csontos Mária
képviselőasszony


2016-08-20

Szent István-napi ünnepség


további képek


2016-08-11


TÁJÉKOZTATÁS

Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2016. (I. 28.) számú rendelete alapján

A Polgármesteri Hivatalban
2016. augusztus 15 napjától – 2016. augusztus 19 napjáig terjedő időszakra
nyári igazgatási szünetet rendelt el.

Fenti időszakban a Polgármesteri Hivatalban
az ügyfélfogadás szünetel.

Halaszthatatlan (pl. halotti anyakönyvi) ügyekben ügyelet kerül megszervezésre.


Elismerés a gyors elfogásért

Jutalomban részesült két polgárőr a diósjenői rablás gyanúsítottjának gyors elfogásáért.

Mint arról már beszámoltunk, az egyik diósjenői dohánybolt eladóját egy férfi 2016. augusztus 6-án 17 óra 25 perc körül késsel a kezében megfenyegette és a bevételt követelte. Az eladó a kérésnek nem tett eleget, a bolt riasztóját bekapcsolta, ekkor a támadó a pulton áthajolva a kasszából nagyobb összegű készpénzt vett ki és a helyszínről elmenekült. A férfit a helyszíntől nem messze - a rendőrök kiérkezéséig - Dr. Hugyecz Renáta és Kapornai Mihály a Diósjenői Polgárőr Egyesület két tagja tartotta vissza.

A polgárőrök példamutató munkája, gyors és szakszerű intézkedése nagymértékben járult hozzá a gyanúsított gyors elfogásához, amiért 2016. augusztus 10-én a Rétsági Rendőrkapitányság épületében elismerésben részesültek.

A jutalmat Dr. Nagy László rendőr dandártábornok, a Nógrád Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője és Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke adta át.

Forrás


2016-08-04

CÖF-CÖKA sajtótájékoztató Diósjenőn

további fotók

Az Unió és a magyar kormány által meghatározott vidékfejlesztési célokat figyelembe véve a pályázóknak segítséget nyújtó CÖKA (Civil Összefogás Közhasznú Alapítvány) sajtótájékoztatót rendezett a diósjenői általános iskolában.

A rendezvény témája többek között a helyi kistermelők összefogása, piacra jutásának elősegítése a falu értelmiségi rétegével összefogva.

A házigazda Tóth János, Diósjenő polgármestere üdvözlő szavai és a megalakuló helyi kistermelői közösségről szóló beszéde után Csizmadia László CÖF-CÖKA elnök ismertette a szakmai segítség lényegét.

A programban résztvevő Nógrád megyei települések polgármesterei és az érdekelt vállalkozók megosztották tapasztalataikat egymással és az érdeklődőkkel.

A meghívott vendégek között jelen volt: Skuczi Nándor, a Nógrád Megyei Közgyűlés elnöke, Becsó Zsolt országgyűlési képviselő, Bíró Anna, a Vidékfejlesztési Hivatal Nógrád megyei referense, Tácsik Bálint, a Nógrád Megyei Földművelésügyi Hivatal vezetője és Dudás György, a Rétsági Járási Hivatal vezetője

Hegedűs Barbara

A CÖF összeállítása a rendezvényről


2016-08-03

Képviselő-testületi ülés


2016-08-01

ÚJABB IDŐPONTVÁLTOZÁS!

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. augusztus 3-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 2. Beszámoló a Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferenci István Sport egyesület elnöke

 3. Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Kabai Lajos tűzoltó egyesület parancsnoka

 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző

 5. Szüreti felvonulás, október 23-ai ünnepség előkészítése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 6. Szeptemberi, októberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 7. Egyebek
  Bölcsi csoport
  Pályázatok
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-07-29

Előjegyzés a balassagyarmati kórházban


MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. augusztus 5-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 2. Beszámoló a Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferenci István Sport egyesület elnöke

 3. Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Kabai Lajos tűzoltó egyesület parancsnoka

 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző

 5. Szüreti felvonulás, október 23-ai ünnepség előkészítése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 6. Szeptemberi, októberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 7. Egyebek
  Bölcsi csoport
  Pályázatok
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-07-28

FELHÍVÁS

A ma 18 órára meghirdetett
képviselő-testületi ülés elmarad
!
(esőzések miatti kárelhárítás)


2016-07-25

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. július 28-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 2. Beszámoló a Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferenci István Sport egyesület elnöke

 3. Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Kabai Lajos tűzoltó egyesület parancsnoka

 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző

 5. Szüreti felvonulás, október 23-ai ünnepség előkészítése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 6. Szeptemberi, októberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 7. Egyebek
  Bölcsi csoport
  Pályázatok
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-07-20

Köszönetnyilvánítás

Tisztelt Diósjenőiek!

Túl vagyunk a „Diós települések X. országos, VII. nemzetközi találkozója, valamint a XVIII. Jenő-nap” megrendezésén.

Nem kis feladatot hajtottunk végre, amit még meg is tetőzött a rossz időjárás. Nagyon sok pluszmunkát adva a szervezőknek. Azonban mindannyian azon voltunk, hogy mindent megoldjunk. Az eredeti helyszínt átköltöztettük az iskolába, ott került lebonyolításra minden program. A hozzánk érkezett mintegy négyszáz vendég semmit nem vett észre a költözésből, és jól érezte magát. Mindenki csak dicsérte rendezvényünket. Ezért a nagy, és sokszor idegfeszítő munkáért köszönetet mondok mindenkinek, aki közreműködött abban, hogy rendezvényünk a lehető legjobban legyen lebonyolítva.

Így köszönöm az Önkormányzat képviselő-testületének, a hivatal dolgozóinak, valamint a közmunkásoknak az előkészítés és lebonyolítás alatt végzett munkáját.

Köszönöm a civil szervezeteknek a főzésben, a rendezvény biztosításában, és a napi programok lebonyolításában való részvételüket.

Köszönöm a vállalkozók segítő hozzáállását.

Köszönöm a pedagógusok lelkes segítségét.

Köszönöm azoknak, akik finom süteményekkel készültek.

Köszönöm a pincéjüket felajánlóknak, hogy fogadták vendégeinket.

Köszönöm a magánszemélyek előkészítésben és bontásban való részvételét.

Köszönöm az egyházak felajánlásait.

Köszönöm a rendezvényről videót készítőknek.

Köszönet mindazoknak, akik eljöttek és megtekintették a műsorokat.

Végül köszönöm a Tankerület és az iskola vezetésének pozitív hozzáállását, segítségét.

Kedves Diósjenőiek! Ha véletlenül valakit, vagy valakiket kihagytam a felsorolásból, kérem, nézze el, nézzék el nekem, hiszen nagyon sokan érezték úgy, segíteni szeretnének.

Köszönettel:

Tóth János

polgármester


2016-07-16

Diós-települések találkozója - 2.nap

Orbán Viktor úr - Magyarország miniszterelnöke - köszöntője

Kattints a levélre!


Kövér László úr - Magyarország Országgyűlésének elnöke - köszöntője


Kattints a képre!


Skuczi Nándor úr - Nógrád Megye Közgyűlésének elnöke - köszöntője

Kattints a képre!


Fotók - II.


további képek


Fotók - I.


további képek


Videók
(Hustyava Panna & Mlinárcsek Márta felvételeiből)

Rendezvényünk az M1 "Ma délelőtt" című műsorában


Egyebek
(ami a többi videóból kimaradt)

Escargoz Zenekar

Musical-operett show

Váci Ifjúsági Fúvószenekar

Eredményhirdetések, díjkiosztások

Diósjenő kulturális műsora

Bihardiószeg kulturális műsora

Gyenesdiás kulturális műsora

Diósviszló kulturális műsora

Diósförgepatony kulturális műsora

Diósd kulturális műsora

Dióskál kulturális műsora

Ünnepélyes megnyitó

Tibidabo zenekar

Ökumenikus istentisztelet


Helyszínváltozás!!!

A Diós-települések nemzetközi találkozója az időjárási előrejelzés miatt új helyszínen, a Szentgyörgyi István Általános Iskolában - Diósjenő, Kossuth út 21. sz. - folytatódik.


2016-07-15

Diós-települések találkozója - 1.nap

Fotók

további fotók

Videó

(Hustyava Panna & Mlinárcsek Márta felvételeiből)


2016-07-07

Képviselő-testületi ülés


2016-07-04

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. július 07-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

 

NAPIREND

 1. Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
  - Rendőrségi beszámoló Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

  Előterjesztő: Rendőrség képviselői

 2. Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
  - Beszámoló a Diósjenői Polgárőr Egyesület működéséről, Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

  Előterjesztő: Polgárőrség képviselői

 3. Beszámoló az Óvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
  Előterjesztő: Óvoda vezető

 4. Védőnői szolgálat tájékoztatója
  Előterjesztő: védőnő

 5. Idősek Klubja tájékoztatója
  Előterjesztő: vezető

 6. Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
  Előterjesztő: polgármester

 7. Augusztusi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: biz. elnök
  Előterjesztés előkészítésében közreműködik: Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők

 8. Egyebek
  Zárt ülés:
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

A mai napon műszaki hiba miatt félbeszakadt a szemétszállítás. Legkésőbb szerdáig minden - ma itt hagyott - háztartási hulladékot elszállít a Vállalkozó.


2016-07-03


2016-07-02

Református családi nap


további fotók (HZ)


további képek
fotó: Balog Marianna


2016-07-01

Ötödik nap
a református napközis táborban


további képek
fotó: MM-HZ


2016-06-30

Negyedik nap
a református napközis táborban


további képek
fotó: MM


2016-05-29

Harmadik nap
a református napközis táborban

további képek
fotó: MM


további képek
fotó: Balog Marianna2016-06-28

Második nap
a református napközis táborban

további képek
fotó: MM


2016-06-27

Első nap a református napközis táborban


további képek
fotó: MM


2016-06-22

Új állampapír-forgalmazó értékesítési pontok Balassagyarmaton és Pásztón

A balassagyarmati értékesítési pont, Pásztó után már a második helyszín, ami rövid időn belül a „modern kincstár stratégia” részeként Nógrád megyében megnyílt. Ennek fontos eleme az is, hogy a pénzforgalmi szolgáltatások területén meg kell újítani a szolgáltatói szerepkört: – Legfontosabb a termékek minél intenzívebb eljuttatása az ügyfelekhez, emellett a kincstár jelenlétének marketing kommunikációja – mondta Balatoni Ildikó pénzforgalmi elnökhelyettes. Kiemelte, hogy az állampapírok ma a legbiztonságosabb befektetési formát jelentik Magyarországon, a termékek mögött mind kamat, mind tőkegarancia áll.

A balassagyarmati ügyfélszolgálat – igazodva a piaci napokhoz, amikor sok környékbeli is a városba látogat – hétfőn, csütörtökön és pénteken várja a kedves ügyfeleket, a Rákóczi fejedelem út 13. szám alatt, a Projektek Házában.

bővebb információ


2016-06-18

A mai napon áldozópappá szentelt
Polcz Zoltán első szentmiséje Nógrádon


további fotók


2016-06-17

A II. világháború diósjenői áldozataira emlékeztünk


további képek


2016-06-12


2016-06-09

Egyesített futballtorna Balassagyarmaton

tovább az intézet honlapjára


2016-06-072016-06-06


a tábor programja


2016-06-04

Nemzeti Összetartozás Napja


további képek
fotó: Hegedűs Barbara


2016-05-30

Burgonyafélék öntözési tilalma

A Nógrád Megyei Kormányhivatal, mint első fokon eljáró élelmiszerlánc felügyeleti szerv (továbbiakban elsőfokú hatóság) a Lókos-patak Ralstonia solanacearum (burgonya baktériumos hervadása és barnarothadása) fertőzése vonatkozásában a 2016-os évben is a Lókos-patakon, a patak összes eredetétől az Ipoly folyóba való betorkolásáig ÖNTÖZÉSI TILALMAT rendel el az alábbiak szerint. A tilalom alá vont patak vizéből TILOS a burgonya (vetőgumó, valamint áruburgonya előállítás) a paradicsom (vetőmag, valamint áruparadicsom, illetve palánta előállítás), a paprika (vetőmag, valamint friss- illetve fűszer paprika, illetve palánta előállítás) és a Ralstonia solanacearum kórokozóra fogékony egyéb gazdanövények növény-állományainak öntözése, valamint TILOS az előzőekben felsorolt növények patakból nyert vízzel történő permetezése.

a határozat itt olvasható2016-05-29

Felhívás

Az egyesület örömmel tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a település sporttörténetét feldolgozó könyvalapú kiadványt kíván megjelentetni a közeljövőben.

A feldolgozást nemcsak a labdarúgásra, hanem minden helyben űzött egykori sportágra szeretnénk kiterjeszteni.

Erre tekintettel felkérünk mindenkit, hogy amennyiben a kiadvány tartalmát színesíteni, bővíteni tudja birtokában lévő fényképekkel, újságcikkekkel, leírásokkal, interjúkkal, tárgyi eszközök bemutatásával, emléktárgyakkal, de akár saját véleményének, visszaemlékezésének leírásával is, az hozza el nekünk. A könyv időrendi bemutatóját az 1900-as évektől kezdődően tervezzük.

A gyűjtött anyag az év folyamán átadásra fog kerülni a mindenki által jól ismert és tisztelt Végh József helytörténész részére, aki további kutatást és gyűjtést fog végezni ebben a témában.

Az anyagokat az alábbi két helyre lehet elhozni és bemutatni:

 • Horváth Attila autószerelő műhelyében, Diósjenő, Zrínyi u.4.
  Varga János építész irodájában, Diósjenő, Dózsa György u. (Boltív Bau Kft.)

A hozott anyagokról elektronikus másolatot, illetve leírást készítünk, majd vissza is adjuk bemutatójának.

Kérjük, hogy járuljon hozzá Ön is településünk sporttörténetének feldolgozásához és megismeréséhez!
Tisztelettel és köszönettel:

Dr. Ferenczi István
elnök


2016-05-28

Gyermeknap


további képek


2016-05-26

"Bölcs Diók"
Végh József beszélgetett Juhász Istvánnal


további fotók


Képviselő-testületi ülés közmeghallgatással


2016-05-22

Fehér hímzés – fekete menyasszony
könyvbemutató az óvodában


további képek
fotó: Végh Tamás

Egy kettős könyv bemutatójára szólt a meghívó – 2016. május 20-ára – a diósjenői óvodába. A diósjenői iskola egykori tanító nénije – Végh Lászlóné, aki szinte az egész falut tanította a betűvetésre – évtizedekkel ezelőtt összegyűjtötte a diósjenői fehérhímzés motívumait. Azt szerette volna, hogy ez az ősrégi kincs ne menjen feledésbe, sőt újra jelenjen meg a mai viseletek, lakásdíszek, hímzéseiben. A diósjenői fehérhímzés oly gazdag változatosságot mutat a hímzésminták változatossága terén, mely országosan is egyedülálló.

A diósjenői viselet másik kiemelkedő érdekessége a fekete menyasszonyi ruha, melyhez csak a koszorú és egy kötény járulhatott hozzá fehér színével. A textil készítésének menetét, s a diósjenői viselet szépségét Végh Zsuzsanna munkája mutatja be a mai olvasó számára. A szerző főiskolai dolgozatának kibővített változatát tartalmazza a „másik” kötet.

A most bemutatott szép kötet sok tekintetben mutat hasonlatosságot az ősszel átadott kétkötetes Diósjenő-monográfiával. Egyrészt ezek borítóját is Halmos Végh Borbála Karolina képzőművész tervezte, másrészt a megjelenés anyagi támogatása Ezúttal is Végh Erzsébetnek köszönhető. A hasonlóság abban is megmutatkozott, hogy a bemutató méltó helyszíne ez alkalommal is a szépen felújított óvodánk aulája volt.MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. május 26-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Közmeghallgatás 18-20 óráig

 2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Szociális ellátási formák igénybevételéről, költségvetésének időarányos alakulásáról beszámoló
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 4. Júliusi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 5. Egyebek
  Zárt ülés:
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  Diósjenő, 2016. május 20.

Tóth János
polgármester2016-05-21

Nyugdíjasok napja


további fotók


2016-05-18

TAVASZI TÚRA ÉS CSALÁDI NAP
A TERMÉSZETBEN

A 2016. február 23-án megalakult Diósjenői Állat- és Természetvédelmi Egyesület

tavaszi kirándulásra hívja a természetbarátokat

2016. május 21-én, szombaton,

mely kirándulásra jöhet a család apraja-nagyja. :)

Gyülekező: 8 óra 30 perctől a COOP üzlet előtt
Indulás: 9 órakor
Úti cél: Závoz-nyereg
Hazaérkezés: 15 órakor

A helyszínen szalonna, kolbász és egyéb finomságok sütése lesz, amire alapanyagot minden résztvevő ízlése szerint hozzon.

Szeretettel várunk minden
diósjenői természetbarátot!

A kirándulással kapcsolatban érdeklődni az alábbi elérhetőségeken lehet:

Mobil: 06-70/674-8983
Email: elnok.date@gmail.com


2016-05-13


SZEMÉTSZÁLLÍTÁS
16-án, hétfőn
a megszokott rend szerint


2016-05-10

X. Turisztikai, Gasztronómiai Kiállítás és Vásár a Budai Várban


további képek
fotó: István László


további képek
fotó: Halász Csaba


2016-05-08


2016-05-07


2016-05-02


Áramszünet május 18-án