vissza


2014-02-07

Beszélgetés Szabó Bélával,
a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet
és Ápoló Gondozó Otthon igazgatójával a Lánchíd Rádió "Kettesben" című műsorában

a riport a rádió logójára kattintva hallgatható meg


A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2014-02-05

A Nyugdíjas Klub farsangi bálja

további fotók

rövid videó-részlet


2014-02-03


2014-01-31


2014-01-30

 MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2014. február 6-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatalban tartandó
képviselő-testületi ülésre


Személyi jövedelemadó-bevallás

Közeledik 2014. február 17-e, eddig kérhetik a 1353NY nyilatkozat kitöltését a NAV-tól a munkaviszonyban állók, így a közfoglalkoztatott magánszemélyek is. Két - ezzel kapcsolatos - figyelemfelhívás és az említett nyomtatvány az alábbi linkeken érhető el.

Szja-bevallás az adóhatóság közreműködésével - az egyszerűsített bevallás választásának legfontosabb szabályai

A közfoglalkoztatottaknak is segíthet a NAV az adóbevallásban

1353NY nyilatkozat


2014-01-28


2014-01-24

Nyílt nap a Katica csoportban

további képek
fotó: Duló Anikó


2014-01-23


2014-01-19


2014-01-17

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság tájékoztatója


Az Egyenlő Bánásmód Hatóság Nógrád megyében is jogi segítséget nyújt a hátrányos megkülönböztetéssel kapcsolatos sérelmek orvoslására, az Európai Unió által támogatott TÁMOP - a társadalmi szemléletformálás és a hatósági munka erősítése című pályázat alapján.

A program célja a lakosság segítése, tájékoztatása, jogsegélynyújtás. A hatóság az egyenlő bánásmód követelménye megsértésének gyanúja esetén a jogaiban sértett fél kérelmére, vagy a törvényben meghatározott esetekben hivatalból, hatósági eljárást folytat le annak megállapítása érdekében, hogy történt-e hátrányos megkülönböztetés.

A megyei referens, Dr. Nagy Anna ügyvéd a Hatóság megbízásából ingyenes jogi tanácsadást biztosít a sérelmet szenvedett panaszosok számára. Amennyiben a jogsértés az EBH hatáskörébe tartozik, a panasz azonnal felvételre kerül és a kezdeményezőt segítve, helyette a megyei referens továbbítja azt a Hatósághoz, megindítva ezzel az eljárást. Ha a panaszos ügye nem minősíthető diszkriminációnak, a referens a tanácsadás keretében a jogkereső számára iránymutatást ad.

Amennyiben

• neme,
• faji hovatartozása,
• bőrszíne,
• nemzetisége,
• nemzetiségi vagy etnikai
• kisebbséghez való tartozása,
• fogyatékossága,
• életkora,
• egészségi állapota,
• vallási- vagy világmeggyőződése,
• politikai vagy más véleménye,
• anyanyelve,
• családi állapota,
• anyasága vagy apasága,
• szexuális irányultsága,
• nemi identitása,
• vagyoni helyzete
• vagy egyéb tulajdonsága

miatt hátrányos megkülönböztetés éri, forduljon az Egyenlő Bánásmód Hatóság ügyfélszolgálatához

A Nógrád megyei referens ügyfélfogadást tart az alábbi időpontokban és helyszíneken:

2014. február 04. 13h-17 óráig
Nógrád Megyei Kormányhivatal épülete (3100 Salgótarján Zsemlinszki u.9.)

2014. február 11. 8-12 óráig
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.

2014. február 18. 8-12 óráig
Mozgáskorlátozottak Egymást Segítő Egyesülete, 3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 12-14.

2014. február 26. 8-12 óráig
Pásztói Járási Hivatal, 3060 Pásztó, Kölcsey u.35.

A Hatóság és a Nógrád megyei referens elérhetősége:

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság honlap:

http://www.egyenlobanasmod.hu

e-mail.: dr.nagy.anna@freemail.hu
tel. szám: 06-20-388-1029


2014-01-15


2014-01-14

A Nyugdíjas Klub első klubdélutánja

további képek
fotó: Végh József


2014-01-13


2014-01-12

Diósjenő a Börzsönyből

kattints a képekre!


2014-01-11

Sinka Nóra új dala


2014-01-10

NYUGDÍJAS KLUB


SORON KÖVETKEZŐ KLUBDÉLUTÁN
IDŐPONTJA:

2014. 01. 14. 15 óra

HELYSZÍN:
IDŐSEK KLUBJA
2643 DIÓSJENŐ, SZABADSÁG ÚT 37.
 


2014-01-09

Speciális betegágyakat kapott a rehabilitációs intézet

Öt vezérelhető betegágyat kapott a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon magánszemélyek és civil szervezetek összefogásának eredményeként.

Az egymillió forint értékű speciális eszközöket Balla Mihály, a térség országgyűlési képviselője adta át a Nógrád megyei otthonnak. Az ágyak az intézmény lakóinak rehabilitációját segítik majd.

további fotók


2014-01-08
2014-01-01


2013-12-26

Karácsony az oviban és az iskolában
Duló Anikó fotói

további fotók: kattintson a képekre


2013-12-24

Karácsonyi köszöntő


Kedves Diósjenői Polgárok!

Közeledik karácsony ünnepe, amikor lelassulni látszik körülöttünk minden. Elmúlik a bevásárlási lázunk, kifújjuk magunkat és talán elégedetten, de lehet, hogy elégedetlenül nézünk magunk elé, mert nem tudjuk, szeretteink örülni fognak-e ajándékainknak.

Legyen bármilyen kor, amelyben élünk, legyen bármilyen szokás, mégis fontos szabály: hogy ajándékainknak az egymás iránt érzett szeretetünket kell tükröznie. Mert nem attól lesz értékes, hogy sokat költünk rá, hanem attól, hogy vele együtt magunkat is adjuk, amint egykoron magát adta nekünk az élő Isten is.

Vannak, akik ilyenkor számot vetnek a mögöttük hagyott esztendőről. Számba veszik sikereiket, kudarcaikat, jó és rossz élményeiket egyaránt. Összegzik ezeket, és levonják következtetéseiket. Ennek megfelelően kimondják, hogy sikeres, vagy sikertelen évet hagytak maguk mögött. Igen a számvetés fontos. Fontos, hogy emlékezzünk, fontos, hogy emlékeinkben felismerjük hibáinkat, melyeken javítanunk kell a jövőre nézve. Azonban ennek a visszatekintésnek alapját kell, hogy képezze a lelkünk tükre is.

Rohanó világunkban sok mindennel vagyunk kénytelenek foglalkozni, csak a legfontosabbra marad a legkevesebb időnk. Ez pedig nem más, mint a magunk és családunk lelki állapota, melyet a szeretet megfelelő jelenléte tarthat egyensúlyban. A karácsony nem is szól másról, mint a szeretetről. A legjobb alkalom arra, hogy az elmulasztott alkalmakat bepótoljuk és szeretteinket kárpótoljuk a lélekből fakadó szeretettel, azzal a tüneményes varázslattal, amely most bejárja, meghódítja a világot és soha sem veszít időszerűségéből. A szeretet értékelésével, értelmezésével, ezernyi tanulmány foglalkozik. Nekem a következő egyszerű, ám igencsak sokatmondó megfogalmazás vésődött az emlékezetembe: a szeretet nem más, mint a lélekben összekulcsolt kéz. S mennyire igaza van Müller Péter közismert magyar írónak is, amikor azt állítja, hogy: ”Az ember értékét nem az esze, a műveltsége, nem a hatalma vagy a tehetsége, hanem a lényéből áradó melegség minősíti. Vagyis a szeretetnek behunyt szemmel is érezhető jelenléte.” Nos, úgy gondolom, hogy ehhez nem kell külön magyarázatot fűzni és nyilván ahhoz a bölcselkedéshez sem fér kétség, amely szerint a szeretet igazából csak akkor él, ha mindennap él. Ám, mégis köztudott hogy az igazi szívből fakadó szeretetnek, karácsony táján egészen más színezete van. Hogy miért? Mert az őszinte karácsonyi szeretet, amit szívből kap az ember nem maradt benne a jókívánságokban. Az életre kel, belénk költözik, és minden nap velünk van. Nem hagy bennünket egyedül. Ez a szeretet minden ébredésnél vár, megfogja a kezünk, elkísér az utcán, vásárol velünk a boltban, és velünk együtt dolgozik, végzi a feladatokat. Így a hétköznapok, bármit is hoznak, bármit is teszünk, ünnepnapokká válnak. Álljunk meg tehát e bensőséges, szent ünnepen egy kis időre, hogy meggyőződhessünk róla, tudunk-e tiszta szívből szeretni tudunk-e, örülni egymásnak, és ha igen, akkor más dolgunk nem lehet a világon, mint küzdeni a legnemesebbért: egymásért.

A Szentírásból értesülünk a nagy örömről, amely eltöltötte mindazok szívét, akik felkeresték a betlehemi jászolban fekvő kis Jézuskát. Örültek az angyalok is, a pásztorok is, a napkeleti bölcsek is, örüljünk velük mi is. Jézus szeretetet hozott és szeretetet vár tőlünk. A szent ünnep adjon nekünk szent lelkületet. Uralkodjék a szeretet lelkünkben, családunkban és nemzetünkben.

Ezen gondolatokkal kívánok minden diósjenői lakosnak Istentől áldott karácsonyi ünnepeket, valamint boldog új esztendőt.

Tóth János
polgármester

kattintson a képre!


2013-12-23

Házi szennyvízátemelők kiépítését, működtetését érintő jogszabályváltozás
és a Felhasználók tájékoztatása

Tájékoztatni kívánjuk Önöket, hogy a nemrég megjelent 458/2013. (XII. 2.) Korm. rendelet (a viziközmű-szolgáltatás-ról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet módosításáról; hatályos: 2013. 12. 03-tól) a szennyvíz házi beemelőkkel kapcsolatban új feladatokat ír elő az Üzemeltető, Felhasználó és Ellátásért felelős (Önkormányzat, Magyar Állam) részére.

A változásokról összeállítottunk egy Felhasználói tájékoztatót, mely alapján a szennyvízcsatorna Felhasználók kezdeményezhetik az ingatlanukon lévő házi szennyvízátemelő átadását a víziközmű-szolgáltató részére. Az átvételeket 2014. febr. 28-ig kell lefolytatni, de az erről szóló érintett felhasználók részére történő tájékoztatásra a jogszabály 2013. december 31-i határidőt írt elő Társaságunknak.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
2600 Vác, Kodály Zoltán út 3.


2013-12-18

A karácsonyi ünnepkör népszokásai

Végh József helytörténésszel és meglepetésvendégeivel

Simon Katalin

Nógrád Szíve Hagyományőrző Baráti Kör

további fotók


Regölő kisiskolások

további képek
fotó: HReni


2013-12-17

Nyugdíjas klub alakult Diósjenőn

további fotók


2013-12-16


2013-12-14

Karácsonyi közös ünneplés

további képek


2013-12-13

Lucáztak az óvodások

további képek
fotó: Duló Anikó


Pályázati pénzből megvalósított  beruházások ünnepélyes átadása

belterületi utak és járda

iskolai kazánház

Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér (IKSZT)

további képek


2013. december 15-én életbe lépő, 2013/2014 évi közforgalmú vasúti menetrend
75. sz. vasútvonal

Iktatószám: 2013/3112/006

Tisztelt Polgármester Úr!

A 2013. december 15-én életbe lépő 2013/2014. évi Közforgalmú menetrend az Ön településén élők számára is pozitív menetrendi változásokat biztosít. Kérem, tekintse át rövid tájékoztatásunkat, valamint a mellékelt menetrendi mezőt. Kérem továbbá, hogy a fent részletezett információkat az utazóközönség számára, a rendelkezésére álló kommunikációs csatornákon (honlap, helyi újság, stb.) kiemelt figyelemmel eljuttatni szíveskedjék.

A vasúti menetrend a MÁV-START Zrt. internetes menetrendi keresőjében (www.elvira.hu) is elérhető, ahol lehetőség van a vasúti menetjegyek online megvásárlására, és akár annak kinyomtatására is.

A vasútvonalon Vác és Diósjenő állomások között munkanapokon 7 új vonat közlekedik, ezzel a vonalszakaszon munkanapokon óránkénti ütemes menetrend került kialakításra. Az új vonatok indulási időpontjai Vácról: 9.36, 12.36, 21.36, Diósjenőről: 8.30, 10.30, 13.30, 19.30.

A váci vasútállomás átépítése miatt – várhatóan a teljes menetrendi év időtartama alatt, 2014. december 13-ig – a vonatok csak Kisvác megállóhelyig közlekednek. Kisvác megállóhelytől, Vác vasútállomás érintésével, Vác-Alsóváros megállóhelyig vonatpótló autóbusz közlekedik.

Üdvözlettel:

Bálint Andrea
Önkormányzati és társadalmi kapcsolatok referens

KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft.
Személyközlekedési Igazgatóság
1119 Budapest, Thán Károly u. 3-5.
Tel.: 06/1/371-5937
Mobil: 06/30/507-9525
E-mail: balint.andrea@kti.hu
Web: www.kti.hu


2013-12-12


2013-12-10


2013-12-09

Citerás az oviban

további képek
fotó: HReni


Adventi készülődés az iskolában

további képek
fotó: HReni


2013-12-07

Mikulás a Plébánián


további képek
fotó: HReni


MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2013. december 11-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatalban tartandó
képviselő-testületi ülésre

 

Napirend

 1. 2014. évi költségvetési koncepció
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Helyi adórendeletek felülvizsgálata
  Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzé-sek tapasztalata
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző

 3. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi ülésterve
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 4. Egyebek


Tóth János
polgármester2013. december 15-től 2014. december 13-ig
Vác állomás átépítése miatt
a [Vác –]Kisvác – Balassagyarmat vasútvonalon
módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok.
Vác– Kisvác állomások között vonatpótló autóbuszok közlekednek


2013-12-06

Fafaragás az iskolában

további képek
fotó: Duló Anikó


Mikulás az oviban

további képek
fotó: Patkós Klára

további képek
fotó:Duló Anikó


Mikulás az iskolában

további képek
fotó: Duló Anikó


2013-12-032013-12-01


2013-11-30


2013-11-25

Marokedény készítés és korongozás

pénteken keramikus járt az elsősöknél

további képek

kovácsolás
ma a kovács szakmával ismerkedhettek

további képek
fotó: Duló Anikó


Katolikus családi nap
id. Horváth Attila videója az eseményről


2013-11-20


2013-11-19

A VOLÁNBUSZ válasza
Tóth János polgármesternek a lakosság utazási igényeit összefoglaló megkeresésére

nagyobb méret


2013-11-18

A 2011. évi NÉPSZÁMLÁLÁS
Nógrád megyei területi adatai


Kilátás Bárány-bércről

nagyobb mérethez kattints a képre


2013-11-17


2013-11-16

A MÁV-START Zrt. tájékoztatása szerint 2013. november 24-től 2013. december 14-ig Vác állomás átépítése miatt a Vác – Balassagyarmat vasútvonalon az alábbi linkeken elérhető módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok.

2013. november 24-től 2013. december 14-ig Vác állomás átépítése miatt vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat körjárat jellegűen Vác, Alsóváros Volánbusz mh. – Vác, Galcsek utca Volánbusz mh. – Kisvác, Volánbusz mh. – Vác, Galcsek utca Volánbusz mh. – Vác, Alsóváros Volánbusz mh. viszonylatok között, az alábbi linken elérhető menetrend alapján.

Vác állomás átépítése miatt a Vác – Balassagyarmat vasútvonalon az alábbi
módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok

Vác állomás átépítése miatt vonatpótló autóbuszok közlekednek


2013-11-13

Nyílt tanítási napok
az általános iskolában

további képek az elsőosztályosok életéből
fotó: Duló Anikó


2013-11-12

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013-11-11

Egyre több az országban a veszett állat - vigyázzunk a veszettséggel

A veszettségvírus ellen védekezni kell. A tüneteinek jelentkezésekor már gyógyíthatatlan a kór. A veszettség a magyar vörös rókák körében ismét sűrűbben fordul elő. Szeptember közepe óta már tucatnyi állatnál igazolták a fertőzést, a vírus Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok és Pest megyét érinti. Egyelőre rejtély, hogy a betegség hogyan jutott be észrevétlenül az ország közepére. Az Orpheus Állatvédő Egyesület által működtetett ebrendészet pár jó tanáccsal segít, hogy az emberre is halálos kór elkerülhető, megelőzhető lehessen.

bővebb információ: kattints a képre!


2013-11-10

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2013. november 15-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatalban tartandó
képviselő-testületi ülésére

Napirend

 1. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. évi rendezvényterve
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Adventi, karácsonyi ünnep előkészítése
  Előterjesztő: István László elnök

 3. Egyebek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester


2013-11-07

Kőszirti panoráma

nagyobb mérethez kattints a képre


2013-11-06


2013-11-05


2013-11-04

Rákot is okozhat az avarégetés

Az egészségre és a környezetre is káros a hulladékok elégetése, mégis ősszel több ezren szabadulnak meg ezzel a módszerrel a kerti szeméttől.


2013-10-30

ÚJ!
baloldalon az időjárási előrejelzés alatt

ÚTINFORM
a 2-es főúton 6 db élő webkamera képe egy helyen
és
vonatok internetes követése


2013-10-28

Egyeztetés után új menetrend
a sok gondot okozó váci felújításhoz újraszabják a vágányzári menetrendet

bővebb információ


2013-10-25

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Diósjenő belterületi utak korszerűsítése és járdafelújítása”

2013/09/02

Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarország Operatív Program „Kis léptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésre” című konstrukció (Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11) keretében „Diósjenő belterületi utak korszerűsítése és járdafelújítása” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, melyre 66.911.731 Ft támogatást kapott. A projekt összköltsége 70.433.402 forint, amihez az önkormányzat 3.521.671 forint önköltséggel járult. A támogatás 95%-os intenzitású.

a sajtóközlemény teljes szövege

Tóth János
polgármester


Helvét hitvallású gyülekezetek
a Börzsöny vidékén a 17-18. században

Dr. Koczó József előadása a Tájházban

további képek


"Tökjó-buli" az iskolában

további képek
fotó: Duló Anikó


Rongyszőnyegek kiállítása a Tájházban
a Dr. Göllesz Viktor Rehabilitációs Intézet és Ápoló Gondozó Otthon lakóinak munkáiból

további képek


Az embereket Isten felé fordítani

Az idei évben 36 önkéntes munkatársunk vehette át a Caritas Hungarica-díjat október 5-én a Magyar Szentek Templomában. A tavaly alapított elismerés átnyújtásához kapcsolódó hálaadó szentmisét Spányi Antal püspök, a Karitász elnöke mutatta be számos pappal közösen.

Az ünnepi hálaadó szentmisében Spányi Antal püspök atya szentbeszédében kiemelte: a karitászmunkatársak ahhoz is hozzájárulhatnak, hogy Isten és ember kapcsolata rendbe jöjjön, s így a rászorultakban tudatosulhat az is, hogy „Krisztussal együtt hordják a keresztet”. Úgy fogalmazott: akik Krisztus szemével igyekeznek nézni embertársaikat, azok felfedezik a másikban a rászorultat. Rámutatott: az önkénteseknek úgy kell rendelkezésre állniuk, mintha magát Krisztust szolgálnák, őrá figyelnének. A Karitász munkatársainak nyitottnak kell lenniük Isten felé, úgy kell imádkozniuk, hogy mindig meghallják Isten akaratát.

„Amikor megcsapja orrunkat a szegénység szaga, amikor már ugyanazt a jó tanácsot tizedszer adjuk, akkor is Krisztust kell szolgálnunk”. „Sokan érzik úgy, hogy nem fontosak senkinek, és nem törődik velük senki, ezért „engednünk kell, hogy Isten rajtunk keresztül szeresse a szegényeket”, mert „Isten annyira bízik bennünk, hogy rajtunk keresztül akar eljutni azokhoz, akiknek Krisztusra van szükségük. (...) Így lesz az egyház erős, így látja azt a világ is, hogy érdemes az egyházhoz tartozni.”

A Caritas Hungarica Díjat azok a plébániai önkéntes karitászmunkatársak kapják, akik a legtöbbet tettek karitatív tevékenységben a rászorultakért: mint például az idősek, betegek, családok, gyermekek, a társadalom peremére sodródottak támogatása. A díjakat Spányi Antal püspök és Écsy Gábor atya adta át. Az eseményen részt vett Mádl Dalma, segélyszervezetünk jószolgálati nagykövete.

A Váci Egyházmegye díjazottai: Fojta Péterné, Dr. Tóth Kálmán és Poszpisel Gyuláné.

A Katolikus Karitász vezetősége 2012-ben alapította meg a Caritas Hungarica Díjat. A díj célja biztosítani a karitász önkénteseket arról, hogy az Egyház értékeli a rászorulóknak nyújtott karitatív munkájukat. Ennek jeléül külön kitüntetéssel jutalmazza azokat az önkénteseket, akik ezen a téren a Krisztus szeretetének kimagasló fokát érték el.

A díj célja továbbá buzdítani híveket a karitatív tevékenységre Árpád-házi Szent Erzsébet példája nyomán; és példaképül állítani mások elé azokat a köztünk élő híveket, akik Krisztus szeretetével önzetlenül segítenek a rászorulókon Jézus tanítása szellemében: „…mert éhes voltam és ennem adtatok, szomjas voltam és innom adtatok, vándor voltam és befogadtatok, mezítelen voltam és felruháztatok, beteg voltam és meglátogattatok, börtönben voltam is fölkerestetek…” (Mt 31,35-36).

A díjra minden évben egyházmegyénként legfeljebb három plébániai önkéntes karitászmunkatársat javasolhat a helyi karitászigazgató.

Forrás

Gratulálunk a kitüntetéshez!


2013-10-24


2013-10-23

Nemzeti ünnepünk képekben

további képek


2013-10-21

Töklámpások az óvodában

további képek
fotó: Duló Anikó

további képek
fotó: Patkós Fruzsina


2013-10-19

Szüreti bál

az elsősök műsora

a másodikosok műsora

a zumbások műsora

kattints a képekre!
fotó: Duló Anikó


Szüreti felvonulás

további képek

nagyobb mérethez kattints a képre


A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013-10-18

A falugyűlésen elhangzott tájékoztató prezentációja a képre kattintva tölthető le


2013-10-17

Diósjenő környéke ősszel

nagyobb mérethez kattints s képekre


2013-10-16

Pályaválasztási kiállítás
az általános iskolában

további képek
fotó: Duló Anikó


ÉMÁSZ ügyfélfogadás
a Polgármesteri Hivatalban


kattints s képre!


2013-10-15

A képviselőtestület tájékoztatója

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 2013. október 11-én megtartott falugyűlésen néhány hozzászóló minősíthetetlen hangnemben beszélt a képviselő-testület tagjaival.

A falugyűlést követően, október 12-ről 13-ra virradó éjszaka Dr. Filip Dániel képviselőtársunk házát ismeretlen elkövetők megdobálták, megrongálták, kiskorú gyermekeit megrémítették.

Az önkormányzat képviselő-testülete egyhangúlag elhatárolódik az ilyen garázda, emberek testi-lelki épségét veszélyeztető cselekménytől.

Kérjük a jóérzésű lakosságot és a civil szervezeteket, hogy határolódjanak el az effajta minősíthetetlen magatartástól, és kérjük, hogy az ilyen magatartást tanúsítókat taszítsa ki magából a közösség.

Minden építő hangú kritikát a képviselő-testület eddig is, és ezen túl is szívesen fogad.Nekünk az életünk ez a játék

Most 12 évesek vagyunk, ha minden sikerül közülünk kerülnek ki a majdani Magyar válogatott játékosok. Mi a hét minden napján ezért edzünk és hétvégén sem a TV előtt ülünk hanem mérkőzéseket játszunk. Az iskolában ugyanúgy osztályoznak mint a többi 12 éves gyereket. Küzdünk az álmainkért, hogy egyszer felnőtt élsportolók lehessünk.

Számunkra a LABDARÚGÁS a minden.2013-10-14

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2013. október 15-én 19 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatalban tartandó
rendkívüli képviselő-testületi ülésre


Napirend

1. Települési képviselőket ért atrocitások
    Előterjesztő: Tóth János polgármester

Diósjenő, 2013. október 14.

Tóth János
polgármester


2013-10-12

A katolikus fiatalok őszi kirándulása
Verebes-kaszálóra és Bárány-bércre

további képek
fotó: Varga Tamás


2013-10-11

Falugyűlés és közmeghallgatás

további fotók


Lovas rendőrök segítenek
a közbiztonság megerősítésében

további képek
fotó: Tóth János

Diósjenőn a közbiztonság növelése érdekében megjelentek a lovas rendőrök, akik a közeljövőben várhatóan többször jelen lesznek majd településünkön. Főként olyan területeken látnak el járőrszolgálatot, amelyek gépkocsival nehezen közelíthetők meg. A rendőri állományhoz tartozó négylábúak könnyedén veszik az akadályokat, így általuk az eldugott, kevésbé forgalmas településrészeken, üdülőterületeken és az erdőben is garantálható a rendőri jelenlét és a közbiztonság.2013-10-10

Turistaút változások a Börzsönyben

Módosultak a börzsönyi turistautak nyomvonalai, hogy a terhelt, gyakran keréknyomossá váló és nehezen helyreállítható erdészeti szállítóutakról turistabarátabb nyomvonalakon túrázhassatok.

bővebb információ


A fűtési szezon veszélyei

Megkezdődött a fűtési szezon, és ezzel egy időben megjelentek a kéménytüzek, szén-monoxid-mérgezések. A gyakran tragikus kimenetelű események többsége kellő odafigyeléssel és felkészüléssel megelőzhető lenne.

a langlovagok.hu cikke

2013-10-08

Szirénapróba

A Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a lakossági riasztó rendszer riasztó, valamint riasztó-tájékoztató végpontjait, a riasztó eszközök meglétét, állapotát, karbantartottságát és működőképességét ellenőrzi 2013. október 9. napján.

Az ellenőrzés során az ellenőrzést végrehajtó hangos próbával győződik meg az eszköz működőképességéről. A motoros szirénák hangos próbája a morgató szignál kiadásával történik.

A morgató hangpróba során használt: Hangkép – Riasztási jelzés:

Ellenőrzés - Morgató jelzés

A próba során alkalmazott jelalak első részében 6 másodperces időtartamban 400 Hz-ig felfutó jelzés kerül leadásra, majd a jel lefutása következik be.

A hangpróba hangja:

kattints ide!

A lakossági riasztó és tájékoztató rendszer hangos próbájának szövege:

Figyelem! Figyelem!
Önök a lakossági riasztó és tájékoztató eszköz hangos üzempróbáját hallják. A riasztó rendszer működőképességét ellenőrizzük, a lakosságnak nincs teendője.

Tóth János
polgármester2013-10-07

2013. október 15-én 0:00 órától 2013. november 23-án 14:00 óráig Vác állomás átépítése és Vác-Kisvác állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a Vác-Balassagyarmat vasútvonalon az alábbi menetrend szerint közlekednek, illetve Vác-Alsóváros és Kisvác között vonatpótló autóbuszok szállítják az utasokat, az alábbi menetrend alapján.

2013. október15-én 0:00-tól 2013. november 23-án 14:00-ig Vác állomás átépítése és Vác – Kisvác állomások között végzett pálya-karbantartási munkák miatt a Vác – Balassagyarmat vasútvonalon az közlekedő vonatok

2013. október15-től 2013. november 23-ig
Vác állomás átépítése miatt vonatpótló autóbuszok közlekednek


A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013-10-06

A Cserhát-Lőrincz Judo Klub első
I. osztályú eredménye


2013-10-03

90. születésnapján köszöntöttük
Freistág Jánosnét

további képek
fotó: HReni

Sok boldogságot kívánunk "Anci mami"-nak!
Isten éltesse sokáig!


Állatok világnapja 2013
az általános iskolában

további képek
fotó: Duló Anikó


Cserkeszőlő 2013. szeptember

A nógrádi és diósjenői mozgáskorlátozottak, nyugdíjasok őszi fürdőzése Cserkeszőlőn.

további fotók
fotó: Schmittinger Zoltánné


Diósjenőiek
a nógrádi 'Őszi vigalom' rendezvényein

Szüreti felvonulás

Váci Ifjúsági Fúvószenekar

Zumba bemutatók
 (Borda Zsolt & Boda Andrea - Szilágyi Szabolcs)

Molnár Levente

Kőszirt Hagyományőrző Néptánc Egyesület

2:20:20-tól

Zetorock koncert (részlet)


Friss házi tej házhoz szállítva rendelhető!

árak: tej: 180/l, túró: 700/kg, sajt: 1200/kg
szállítás: keddi-pénteki napokon, és igény szerint is!
tel: 06 20 4808844/Kacsáriné Varga Judit


2013-10-02


2013-10-01

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai2013-09-30

Állatok világnapja
az ovisok mai sétája

további képek
fotó: Duló Anikó


2013-09-29

"Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!"
rendezvénysorozat 2. napja képekben

további képek
fotó: HReni


2013-09-28

"Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!"
rendezvénysorozat 1. napja képekben

további képek
fotó: Duló Anikó

további képek
fotó:HReni

 

RAJZVERSENY

Hoffman Emese óvó néni mesélt a gyerekeknek, a gyerekek a hallottak alapján lerajzolták gondolataikat. A művek a rajzra kattintva tekinthetők meg.


MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2013. október 3-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatalban tartandó
képviselő-testületi ülésére

Napirend

 1. A 2013. évi féléves költségvetési tájékoztató
  Előterjesztő: Tóth János polgármester
 2. Közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló rendelet-tervezet
  Előterjesztő: Tóth János polgármester
 3. Egyebek
  - Október 23-ai ünnepség előkészítése
    Előterjesztő: István László elnök
  - Egyéni kérelmek

Tóth János
polgármester


2013-09-27

Fotók az iskolások mai kirándulásáról

további képek
fotó: Duló Anikó


2013-09-25

Rezsicsökkentési fórum Diósjenőn

további fotók

A kormány – ígéretéhez híven – még az idén folytatja a megkezdett rezsicsökkentést. Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális és családügyért felelős államtitkára a Diósjenőn rendezett rezsicsökkentési fórumon elmondta: már megvalósult a 10 százalékos díjcsökkentés, ami még az idén 20 százalékosra bővül. Hangsúlyozta: 2,2 millió aláírás gyűlt össze a rezsicsökkentés támogatására, amit nem lehet figyelmen kívül hagyni.

A fórumon részt vett Balla Mihály országgyűlési képviselő és Tóth János Diósjenő polgármestere is.

Csak Diósjenőn több mint 870-en adták aláírásukat...


2013-09-24

Figyelmeztetés

A sokak által kedvelt Királykúti forrást, 2013. 08. 28-án bevizsgáltatta cégünk. Célunk az volt, hogy népszerűsítsük a helyi forrásvizeinket a pet-palackos ásványvizekkel szemben.

A forrásvíz vizsgálata akkreditált volt, ami azt jelenti, hogy a laboratórium munkatársa végezte a mintavételt, továbbá, hogy a vizsgálati értékek hivatalosak.

Megdöbbentő eredmény született: a királykúti forrás ivóvízül nem fogyasztható, az igen magas E. coli és Enterococcus baktériumszám miatt. Mindkettő bélbaktérium, ami valószínűleg állati ürülékből került oda. Azt nem lehet tudni, hogy állandó vagy eseti baktérium jelenlétről van-e szó, ezért a jövőben szándékozunk még egy mintavételt megrendelni.

A vizsgálatot végző kolléga csak forralás vagy fertőtlenítés után javasolja a vizet fogyasztani.

Véleményünk szerint a fertőtlenítés jelenleg nem kivitelezhető, mellesleg mind a pet-palackos, mind pedig a DMRV-s csapvíz is átesik valamilyen vízfertőtlenítési eljáráson.

Mivel a forrásvíz összetétele igen jó, magas Kalcium, Magnézium és alacsony Nátrium, Nitrit és Nitrát arányszámmal rendelkezik, továbbra is fogyasszuk, de csak felforralva!

Csabuda Péter


2013-09-19

Emléklap az árvízi védekezésben
részt vett önkéntes tűzoltóinknak

Dobson Tibor dandártábornoktól, a Magyar Tűzoltó Szövetség elnökétől szeptember 18-án a Fővárosi Tűzoltó Parancsnokság Tímár termében vehette át az alábbi emléklapokat Kabai Lajos, a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka.


2013-09-18

Felújul a Csóványosi kilátó!

Az elkövetkező hetekben megkezdődhet a Börzsöny legmagasabb pontján álló torony kilátóvá történő rekonstrukciója.

Egy Európai Uniós pályázatnak köszönhetően, az Ipoly Erdő Zrt. saját forrásainak bevonásával, és a szükséges tervek, engedélyek birtokában elhárultak az akadályok, hogy a 938 m magasan álló geodéziai mérőtorony megújulhasson. A turista utak mentén álló építménybe volt idő, amikor be lehetett jutni, manapság azonban hivatalosan biztosan nem. A torony kezelője ugyanis a megyei Földhivatal vélhetően biztonsági okokból lezáratta (társaságunk csupán a környező erdők kezelője).

A bezárt torony jelen állapotáért éppen ezért nem az erdőgazdálkodó felelős, ugyanakkor a gyalogos természetjáró turizmus pártolójaként felelősséget érzünk az oda látogatókért biztonságáért is. Ezért a torony jelenlegi állapotát felmértük és a kilátóvá történő átalakítás élére álltunk. A torony szerkezetileg megfelel a statikai elvárásoknak, azonban a kialakítása nem a turisztikai terhelések elviselésére, hanem az eredeti funkció ellátására lett kialakítva.

Az elnyert pályázat a kilátóvá történő teljes rekonstrukciót célozza. A közbeszerzési eljárás lezárása után heteken belül várható a kilátó teljes körű kivitelezésének megkezdése, amely átadás után már alkalmas lesz a látogatásra.

Addig is kérjük megértésüket, türelmüket!

Forrás2013-09-17

Pénteken temetik
Szarvas András cibakházi plébánost

Szarvas András tb. főesperes, plébános, Cibakháza díszpolgára 2013. szeptember 11-én gyilkosság áldozata lett.

Az elhunytért az engesztelő szentmiseáldozatot 2013. szeptember 20-án 10 órakor mutatják be a cibakházi templomban. Délután 17 órakor a nógrádi templomban szentmise keretében búcsúznak el tőle, ezt követően a helyi temetőben szülei sírjába helyezik örök nyugalomra.

Szarvas András 1940. november 11-én született Nógrádon. 1964. június 21-én szentelték pappá Vácon. 1964-től 1969-ig Tápiósülyön, 1969-től 1970-ig a pestszenterzsébeti Jézus Szíve-plébánián, 1970-től 1978-ig a szentesi főplébánián, 1978-tól 1979-ig Abonyban volt káplán. 1979-től volt Cibakháza plébánosa.

„Isten szolgájának életét az alázat, a szerénység, a segítőkészség, valamint a tettrekészség jellemezte. Sokakkal tett jót, a faluban közkedveltségnek örvendett, felkarolta a szegényeket, annak ellenére, hogy ő is nagyon egyszerű körülmények között élt. Kétkezi munkájával is sokat tett a templomokért, különösen Cserkeszőlőért és Tiszakürtért, nagy gonddal kezelte a cibakházi templomot. Cibakháza Nagyközség Önkormányzata saját halottjának nyilvánította paptestvérünket. Imáinkban szeretettel és hálás szívvel ajánljuk a Jó Pásztornak, Jézusnak oltalmába alázatos, hűséges paptestvérünket. Az atyai házban legyen örök otthona!” – áll a gyászjelentésben.

Magyar Kurír


nagyobb mérethez kattints a képre


2013-09-16

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013-09-15

2013. szeptember 16-tól 2013. október 12-ig és
2013. október 14-től 2013. november 22-ig
Vác állomás átépítése és Vác – Göd állomások között végzett pályakarbantartási munkák miatt a
Budapest – Szob vasútvonalon módosított menetrend szerint közlekednek a vonatok

2013. szeptember 16-tól 2013. november 22-ig
Vác állomás átépítése miatt vonatpótló autóbuszok közlekednek


2013-09-13

A szeptemberi Börzsöny

nagyobb mérethez kattints a képre2013-09-12

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Diósjenő belterületi utak korszerűsítése és járdafelújítása”


2013/09/02

Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarország Operatív Program „Kis léptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésre” című konstrukció (Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11) keretében „Diósjenő belterületi utak korszerűsítése és járdafelújítása” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, melyre 66.911.731 Ft támogatást kapott. A projekt összköltsége 70.433.402 forint, amihez az önkormányzat 3.521.671 forint önköltséggel járult. A támogatás 95 %-os intenzitású.

a sajtóközlemény teljes szövege

nagyobb mérethez kattintson a képre2013-09-10Hamarosan megjelenik a június, július és augusztus eseményeit bemutató nyári számunk...


2013-09-09

Új határidő a földhasználat bejelentésére

1. Mint ismeretes az Országgyűlés az elmúlt év végén elrendelte a 2012. december 31-ig használatba vett, összesen 1 ha, vagy ennél kisebb területek használatának bejelentését 2013. április 30-i határidővel (bizonyos kivételekkel).

A fentiekkel kapcsolatban az Országgyűlés f. év júniusában, a 2013. évi CVII. törvényben úgy rendelkezett, hogy: azok, akik összesen 1 ha-t, illetve ennél kisebb területet használtak 2012. december 31-ig, és elmulasztották ezt f. év április 30-ig az előírt nyomtatványon a területileg illetékes földhivatalban bejelenteni, a bejelentést:

2013. szeptember 30-ig még pótlólag, bírság kiszabása nélkül megtehetik.

Hangsúlyozni kell, hogy; aki a földhasználat bejelentését 2013. április 30-ig már megtette, ezt nem kell ismételten megtennie!

Mellékelten megküldjük a földhasználat bejelentése egyes eseteinek részletes feladatait is tartalmazó aktualizált Tájékoztatót, amely a fenti időponton túl is alkalmazható.

A f. évtől ugyanis minden megkezdett földhasználatot a megkezdéstől számított 30 napon belül kell/kellett bejelenteni.

2. Megjegyezzük, hogy 2013. évi CVII. tv. arról is rendelkezett, hogy azok a földhasználók, akiket 2012. december 31-ig a földhivatalban nyilvántartásba vettek, ám ennek kiegészítésére előírtakat, egyes azonosító adataik bejelentését 2013. március 30-ig nem teljesíthették, ezt ugyancsak

2013. szeptember 30-ig még büntetés nélkül megtehetik.

MAÉT Titkárság


Új képek a katolikus családi napról

további képek
fotó: HReni


2013-09-08

Katolikus családi nap

további képek


2013-09-06

Ajánlat aszfaltozásra

Az OTYS Úttechnika Kft. végzi az útfelújításokat községünkben.

Az önkormányzat megkeresére Szántó Csaba ügyvezető közölte, van szabad kapacitásuk, így  lakossági igényeket is ki tudnak elégíteni.

Az alábbi árajánlatot adták kézi aszfaltbedolgozásra:

-

m2-enként átlag 4 cm vastagságban az aszfalt kézi bedolgozásával együtt, tömörítve 3.900 Ft + ÁFA

-

igény esetén a helyszíni vizsgálat után az esetleges előkészítési munkák egyedi megegyezés szerint a helyszínen történnek.

Bővebb információ:

Szántó Csaba
ügyvezető

OTYS Úttechnika KFT
2030 Érd, Bádogos u. 57.
Tel: 06-20/927-0891


2013-09-04

Krupár Attila
1955-2013

Súlyos betegség után, életének 59. évében elhunyt kolléganőnk férje, Attila, aki hosszú éveken keresztül volt önkormányzatunk dolgozója, valamint önkormányzati képviselő-testületünk tagja.

Őszinte részvétünk feleségének és hozzátartozóinak!

Attilát 2013. szeptember 14-én, szombaton 13 órakor a római katolikus templomban kezdődő engesztelő szentmise után helyezik végső nyugalomra.2013-09-02

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Diósjenő belterületi utak korszerűsítése és járdafelújítása”


2013/09/02

Az Új Széchenyi Terv Észak-Magyarország Operatív Program „Kis léptékű településfejlesztés vidékfejlesztési program kiegészítésre” című konstrukció (Kódszám: ÉMOP-3.1.3-11) keretében „Diósjenő belterületi utak korszerűsítése és járdafelújítása” címmel, sikeres pályázatot nyújtott be, melyre 66.911.731 Ft támogatást kapott. A projekt összköltsége 70.433.402 forint, amihez az önkormányzat 3.521.671 forint önköltséggel járult. A támogatás 95%-os intenzitású.

a sajtóközlemény teljes szövege

Tóth János
polgármester


Tanévnyitó az általános iskolában

további képek

A legkisebbek első napja az iskolában


további képek

(fotó: Duló Anikó)


GÁZSZÜNET
szeptember 10-én 11-től 15 óráig


2013-08-29

Rablóból pandúr
Végh József könyvbemutatója

képek a könyvbemutatóról
(fotó: HReni)


2013-08-24

A Munkaügyi Központ rétságiváci, valamint balassagyarmati kirendeltségének 
legfrissebb állásajánlatai


2013-08-22

KÖTELEZŐ FELÜLVIZSGÁLAT

bővebb információ


vissza