vissza

2007. szeptember 08..

Rétság Térségi Tűzoltóverseny

katasztrófavédelem-logó  tűzoltó-logó

Ma Diósjenőn rendezték meg a Rétság Térségi Tűzoltóversenyt 16 csapat részvételével - tűzcsap-szerelés versenyszámban -, az alábbi öt kategóriában.

A verseny végeredménye:

Leány
1. Diósjenő

49,2 másodperc

2. Rétság

57,8 másodperc

Fiú

1. Rétság 40,9 másodperc
2. Diósjenő 48,2 másodperc
3. Nézsa 69,0 másodperc
Felnőtt - női
1. Nógrád 47,2 másodperc
2. Ősagárd 55,7 másodperc

Felnőtt - férfi ÖTE

1. Rétság 34,8 másodperc
2. Nógrád 37,1 másodperc
3. Diósjenő 42,2 másodperc
4. Ősagárd 48,3 másodperc

Létesítményi

1. CF MAIER 37,0 másodperc
2. TDK 38,5 másodperc
3. KNAUS 38,8 másodperc
4. ERDŐKÉMIA 44,5 másodperc
5. SPEKTIVA 64,0 másodperc

képek az eseményről

Rétság Térségi Tűzoltóverseny Diósjenőn - kép a verseny megnyitójáról

Rétság Térségi Tűzoltóverseny Diósjenőn - a diósjenői felnőtt férficsapat versenyben

Rétság Térségi Tűzoltóverseny Diósjenőn - a díjak

további képek a képtárban


TŰZGYÚJTÁSI TILALOM feloldása

A Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium 2007. szeptember 08-tól kezdődően feloldotta a 2007. június 20-án elrendelt általános tűzgyújtási tilalmat, az erdőkre és az erdők melletti területekre vonatkozóan.

A minisztérium egyben felhívja a lakosság és a kirándulók figyelmét, hogy az erdőben tüzet gyújtani csak a kijelölt és kiépített tűzrakó helyen, szélcsendes időben szabad. A tüzet nem szabad felügyelet nélkül hagyni, távozás előtt pedig minden esetben gondoskodni kell eloltásáról.
 

Felhívjuk a telektulajdonosok figyelmét, hogy az őszi avar- és gyomégetés a helyi önkormányzati rendelet szerint továbbra is tilos.


2007. szeptember 07.

Bercel - Diósjenő labdarúgó-mérkőzés plakátja


2007. szeptember 06.

ŐSZI LOMTALANÍTÁS

2007. október 6-án

Ne így rakja ki a hulladékot! - szelektíven gyűjtse!

Kérjük a hulladékot szelektíven szíveskedjenek gyűjteni - külön-külön a fémet, autógumit, elektromos készülékeket és az egyéb (nem háztartási) hulladékot!


2007. szeptember 05.

VÍRUS terjed az MSN-en

Idézet egy fórumból:

"Pár perce kaptam egy hívást egy lánytól,..          ...akart szólni, hogy ha a mesije tegnap átküldött valamit, akkor azt ne nyissam meg, mert neki 1 nap alatt hazavágta az msn-jét, 2 alatt meg az egész gépét. Szóval ha valakinek az msn-je elkezd angolul beszélni, hogy "looooook :P" meg hogy "look, it's funny!", és közben át akar küldeni egy Z058_jpg.zip nevű fájlt, akkor az (ha el is fogadja, mint én), de akkor se nyissa meg, semmiképpen se (mint ahogy én is azonnal töröltem)! A NOD még nem képes felismerni, közben szépen tönkrerakja a gépet."

Ez nem kamu, sajnos én megcsíptem...

Itt az új MSN-vírus - ne fogadjátok el, bárki küldi!

bővebb infó a FÓRUM-on...


A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételének támogatása. A Bursa Hungarica többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás szolgál:

 1. A települési önkormányzatok által nyújtott támogatás:
  A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat létrehozásának célja, hogy a szociális támogatási rendszerben azon a szinten történjen a döntéshozás, ahol a legtöbb ismeret birtokában képesek a rászorultságot elbírálni. Ennek megfelelően az önkormányzat által évente kiírt Bursa Hungarica pályázat helyben kerül elbírálásra. A támogatás havi összegét pályázónként állapítja meg az önkormányzat. A települési önkormányzat által megállapított ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó.

 2. A megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás:
  A megyei önkormányzat kiegészítheti a települési önkormányzat által támogatott pályázó vagy pályázók számára megítélt, települési önkormányzati forrásból fedezendő ösztöndíj összegét. A megyei önkormányzat által megállapított kiegészítő ösztöndíjrész összege minimum 1.000 Ft/fő/hó
  ((1) és (2) együtt: önkormányzati ösztöndíjrész)

 3. Intézményi támogatás:
  Az Oktatási és Kulturális Minisztérium (továbbiakban: minisztérium) a felsőoktatásban már tanuló vagy a továbbiakban tanulni kívánó, szociálisan hátrányos helyzetű fiatalok támogatásához oly módon kíván hozzájárulni, hogy a települési (és a megyei) önkormányzat által megállapított támogatási összeget az önkormányzati támogatással megegyező mértékben – az Oktatási Közlönyben közzétett értékhatárig – kiegészíti. Az intézményi ösztöndíjrész egy főre eső maximuma a 2006. évi fordulóban 5.000 Ft/fő/hó volt. Ez a támogatás a támogatott hallgató azon felsőoktatási intézményében kerül folyósításra, amely intézmény a hallgató után, hallgatói juttatás jogcímen költségvetési támogatásban részesül. (intézményi ösztöndíjrész)

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a 175/2006. (VIII.14.) Korm. rendelet szolgál.

KOORDINÁCIÓ

Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíj pénzkezelési feladatait az Oktatási és Kulturális Minisztérium háttérintézményeként működő, felsőoktatási pályázati programokat lebonyolító Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága Felsőoktatási Pályázati Osztály (FPO) végzi, míg az adatrögzítési feladatokat az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó megyei önkormányzatok látják el.

A Felsőoktatási Pályázati Osztály elérhetősége:
OKM Támogatáskezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
1244 Bp. Pf. 920
Tel.: (1) 301-32-66; (1) 301-32-68
Fax: (1) 301-32-20
E-mail:
bursa@bursa.hu
Internet:
http://www.bursa.hu

A TÁMOGATÁS FOLYÓSÍTÁSA

Az önkormányzati ösztöndíjrész folyósításának technikai lebonyolításáért a OKM Támogatákezelő Felsőoktatási Pályázati Osztály felelős. Az önkormányzatok egy tanulmányi félévre egy összegben utalják a Bursa célszámlára a támogatott hallgatók 5 havi támogatási összegét. A beérkezett támogatási összegeket az FPO a kifizető felsőoktatási intézmények szerint újracsoportosítja, majd továbbutalja a felsőoktatási intézményeknek, amennyiben az intézmény a pályázó ösztöndíjra való jogosultságát visszaigazolta.

Az intézményi ösztöndíjrészt az a felsőoktatási intézmény fizeti ki a támogatott hallgató számára, amely a hallgató után hallgatói juttatás jogcímén költségvetési támogatásban részesül.

KIK PÁLYÁZHATNAK?

"A" típusú pályázat felsőoktatási hallgatók számára

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázhatnak a települési önkormányzatnál, akik

 • az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkeznek

 • szociálisan hátrányos helyzetűek

 • államilag támogatott és teljes idejű (nappali tagozatos) képzés keretében az alábbi képzési típusok egyikében felsőfokú tanulmányokat folytatnak:

 1. felsőfokú szakképzés

 2. felsőfokú alapképzés

 3. mesterképzés

 4. egységes, osztatlan képzés

Figyelem: a pályázónak valamennyi kiemelt feltételnek meg kell felelnie!


Nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra:

 1. a katonai és rendvédelmi felsőoktatási intézmények hallgatói

 2. középfokú oktatási intézmény keretei között folyó felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók

Megjegyzés:

 • Az ösztöndíjra pályázhatnak a 2006. szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Az ő esetükben, amennyiben 2007. nyarán befejezik tanulmányaikat, 10 hónap helyett csak egy félévre, azaz 5 hónapra folyósítható a támogatás.

 • Azon hallgatók is pályázhatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézménnyel a pályázás időpontjában (pl. tanulmányaik halasztása miatt) szünetel.

"B" típusú pályázat felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára

A 12/2001. (IV.28.) OM rendelet értelmében nem részesülhetnek Bursa-támogatásban a rendvédelmi és katonai felsőoktatási intézmények hallgatói.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjra pályázhatnak:

 • az önkormányzat területén állandó lakcímmel rendelkeznek

 • szociálisan hátrányos helyzetűek.

 •  felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyertek

 • a 2007/2008. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében államilag támogatott, teljes idejű (nappali tagozatos) felsőfokú alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben, felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni

Figyelem: a pályázónak valamennyi kiemelt feltételnek meg kell felelnie!

Nem jogosultak a Bursa Hungarica támogatásra:

 • azon pályázók, akik a 2007. évet megelőzően már felvételt nyertek felsőoktatási intézménybe (függetlenül attól, hogy tanulmányaikat meg kezdték-e)

 • azon pályázók, akik katonai vagy rendvédelmi felsőoktatási intézménybe nyernek felvételt

 • azon pályázók, aki tanulmányaikat a 2007/2008. tanévben ténylegesen nem kezdik meg

Letölthető dokumentumok (2008-as pályázati forduló) - nyomtatható:


2007. szeptember 04.

Labdarúgás

A bajnokság állása
1. Őrhalom 2 2 0 0 8-0 6
2. Érsekvadkert 2 2 0 0 8-1 6
3. Nógrádkövesd 2 2 0 0 7-3 6
4. Nézsa 2 2 0 0 4-0 6
5. Nagyoroszi 2 2 0 0 4-1 6
6. Becske 2 1 1 0 6-3 4
7. Patak 2 1 0 1 4-3 3
8. Diósjenő 2 1 0 1 3-2 3
9. Ipolyszög 2 1 0 1 2-2 3
10. Bercel 2 1 0 1 4-5 3
11. Keszeg 2 0 1 1 2-4 1
12. Kétbodony 2 0 0 2 1-4 0
13. Dejtár 2 0 0 2 1-5 0
14. Magyarnándor 2 0 0 2 1-6 0
15. Nógrádsáp 2 0 0 2 1-9 0
16. Hugyag 2 0 0 2 0-8 0

Eredmények: klikk ide!


2007. szeptember 02.

 

Diósjenő - Patak 2:0 (1:0)

Góllövő: Szaszovszky T., Hornos T.

Diósjenő - Patak 2:0 - az első diósjenői gól (Szaszovszky T.)

Diósjenő - Patak 2:0

 

ifi: 2:2 (1:1)

Góllövő: Boros, Bogdán

Diósjenő - Patak ifimeccs 2:2

Diósjenő - Patak ifimeccs 2:2 - Boros Dávid támadásban


2007. augusztus 30.

Diósjenő - Patak labdarúgó mérkőzés plakátja


Már megtekinthetők képtárunkban a Börzsöny hegyifutásról készült képek

Bőgér János a célban

klikk a képre!


2007. augusztus 29.

 

Rangos futóverseny, csodás környezetben
1. Börzsönyi hegyi félmaraton, kismaraton és maratonka, számos nógrádi sikerrel
 

Szombaton az ötletgazda és rendező Ipoly Erdő Zrt. megmutatta, hogy versenyzőbarát hozzáállással (azaz közel 300 000 forint összdíjazással), hatékony hírveréssel, remek szervezéssel, lebonyolítással még a különösen nehéz hegyi terepre is hatalmas és rangos mezőnyt lehet összehozni. A Nógrád megyei Diósjenőn és környékén 206-an indultak a különböző hosszúságú táv valamelyikén.

 

Hazai klasszisunk, Tóth Tamás fölényesen nyerte a „100 000 forintos” főversenyt, a félmaratont (21 km), de megyénk versenyzői is kitettek magukért a három táv valamelyikén.
 

– Ahogy végignézek a mezőnyön, mintha egy országos bajnokságon lennék – jegyezte meg a neves ellenfelei által ma is nagy becsben tartott salgótarjáni kiválóság Kadlót Zoltán (SAC), amikor a nevezésnél meglátta, hogy kik is állnak a rajtvonalhoz mind 21, mind 7 kilométeren. És akkor még nem is tudta azt – bár sejteni lehetett – hogy a 88 fős kismaratoni mezőnyben – ahol indult – mit tud az egyetlen színes bőrű, gazella-mozgású etiópiai, akit a bemelegítés közben e sorok írója még „kikérdezett” egy kicsit. (Arról a fiatalemberről van szó, aki társával együtt érvényes papírok híján érkezett Európába, majd tranzitországként hazánkba, és vagy 3 hónapja magyarországi menekülttábor vendégszeretetét élvezi.)
 

Mint a Moissa keresztnevű fiatalember elmondta, a legjobb százba befért hazájában, de a komolyabb edzések kimaradása miatt nincs csúcsformában, és nem a hegyi futás az erőssége, de az árnyas erdők ellenére is fullasztó hőség csak jó neki. Nem volt ilyen zsákbamacska a magyar bajnok (és Mecser Lajos legendás ötezres – 13:29,2 perces – 34(!!!) évig fennálló csúcsát megdöntő) Csillag Balázs, bár mint a rajt előtt megjegyezte, elkövetkező programjai miatt nem akarja nagyon kifutni magát.

De ott volt még többek között Zatykó, Sági, Benedek – hiába no, hosszú évek óta nem emlékszik a „szakmában” senki sem ilyen vonzó pénzdíjakra – és ők pedig másik tarjáni kiválóságunk, a félmaratonon induló Langer Olivér (SAC-Wink) esélyeit csökkentették. Ezen a távon a gyér számú hölgymezőnyből egyedül az olimpiai kerettagságra hajtó Teveli Petra, és hosszútávfutásunk „nagyasszonya”, Földingné Nagy Judit neve „hozta izgalomba” a szép számú érdeklődőt, szurkolót, a rövidebben pedig valamivel több női résztvevő névsorát böngészve és esélyeit latolgatva az ugyancsak megyeszékhelyi Papp Ildikóban bizakodhattunk.

Aztán az eltolt idejű rajtok után nem sokkal már nem a találgatások, hanem a tények következtek. Nyilván a 3,1 kilométeres gyerektáv résztvevői (43) futottak be először, közöttük számos megyénkbeli és diósjenői is, majd nem sokkal később a „takaréklángon” is szélsebes Csillag, akire bizony egészen a fél távig – azaz fölfelé – ragadt a mi emberünk, „Kagya”, de lefelé aztán döntött a fiatalság lendülete. (A „félelmetes” etiópnak” így is majd fél percet adott Zoli). Egy másik Zoli, (Zánki) és salgótarjáni, ha nem is velük, de a többiekkel eredményesen „harcolt” és amatőrként a mezőny első harmadában végzett. A hölgyeknél a békéscsabai Varga és a mi Pappunk fölváltva vezetett és „gyilkolta” egymást, de a hajrá – ha csak „centikkel” is – az alföldi hölgy sikerét hozta. Félmaratonon Tóth igazolta klasszisát, még csak a közelébe sem jutottak az üldözők.

Sokáig harcolt a magyar élmezőnnyel „Langi”, főleg fölfelé, de a legjobbak fokozatosan elmentek tőle, és lefelé még jobban növelték előnyüket vele és a többiekkel szemben. Itt a gyarmati Szabó Sándor, és a helyi, „ jenői” Mócsári Sándor tett ki magáért, mert benne tudott lenni az egyharmadban. Persze egy versengés nem csak a győztesekről és a legjobb eredményekről szól, hanem a sportolás, a mozgás, esetünkben a futás szeretetéről. Gyerekek és veteránok, férj és feleség futott be boldogan a célba, és örült együtt a most aztán igazán boldog győztesekkel, dobogósokkal. És örültek ennek a remek ötletnek a kigondolói, az Ipoly Erdő vezetői, ráadásul a cég anyagi áldozatvállalása pompás mezőnyt varázsolt a Börzsönybe.

– Már egy ideje érlelődött a hegyi futóverseny ötlete bennünk, míg végre elértünk a tettekhez is – nyilatkozta lapunknak Haraszti Gyula, a Zrt. vezérigazgató-helyettese, aki futást kedvelőként természetesen maga is indult a leghosszabb távon, és elmondta mozgatórúgóik voltak még az erdő közjóléti szerepének, a természet, a Börzsöny szépségeinek megismertetése, az olyan természetbarát sportágak megszerettetése, mint a (hegyi) futás. –Természetesen jövőre is várjuk – de akkor már a teljes maraton távval kiegészítve – a futás szerelmeseit, az erdők barátait, hisz az idei verseny csak a kezdet volt, egy hagyomány megteremtésének első lépcsőfoka – mondotta zárásként.

A kategóriák győztesei és jobb nógrádi női és férfieredmények (abszolút):

Maratonka (3,1 km, 43 induló), lányok: 1. Bujdosó Boglárka (Debrecen) 12,36 perc, 2. Baranyai Anna (SZAFT, Szécsény) 12.58,3. Sági Barbara (Berkenye) 15,26, 5. Méreg Nikoletta (Diósjenő) 15,53. Fiúk: 1. Haragos Richárd (Budapest) 9,50, 5. Monostori Albert 12,25, 7. Boros Dávid 14,43 (mindkettő Diósjenő).

Kismaraton (7 km, 88 ind.), nők: 1. Varga Éva (Békéscsabai AC) 27,17, 2. Papp Ildikó (SAC) 27,18), 6. Kovács Orsolya (Vitalitás, Balassagyarmat) 34,26, 10. Bertyák Gitta (Diósjenő) 39,52. Férfiak: 1. Csillag Balázs (AC Szekszárd) 22,06. 2. Kadlót Zoltán (SAC) 22,16, 23. Zánki Zoltán (Salgótarján) 29,13, 25. Zentai József (HUFEZE, Pásztó) 30,47 26. Zólyomi Dávid (Bgy) 3123, 31. Bőgér János (Diósjenő) 33,03.

Félmaraton (21 km, 75 ind.), nők: 1. Teveli Petra (ÚTE) 1:19,73 óra, 7. Jónás Marietta (Diósjenő) 2:19.16. 8. Lencsés Éva (Nagyoroszi) 2:23,51. Férfiak: 1. Tóth Tamás (MISI SC) 1:07,14,0, 21. Szabó Sándor (Vitalitás) 1:35,50, 22. Mocsári Sándor (Diósjenő) 1:36,06, 33. Borda Gyula (Vitalitás) 1:50,17, 35. Gúth Erik (Patvarc) 1:50,49, 36. Széles Szilárd (SZAFT, Szécsény) 1:50,54.
 

Forrás: Nógrád Megyei Hírlap 2007. augusztus 29-i száma


Környezetszennyezés vagy -károsítás?
Földünk illegális hulladéklerakat, ismeretlen vegyszerekkel
 

Közel négymázsányi, főként szilárd hulladékot helyeztek el ismeretlen tettesek bő egy hónapja Diósjenő külterületén, a bezárt szeméttelep közvetlen tőszomszédságában. A lerakat eddig tisztázatlan mennyiségben vegyi anyagokat is tartalmaz – mivel a vegyszereket tároló többtucatnyi edény többsége összetört, vagy megsérült, korántsem zárható ki a környezetkárosítás bűncselekménye.

Veszélyese hulladékszennyezés Diósjenő határában

Az ügyben augusztus elején vette kezdetét a nyomozás, akkor tett feljelentést a terület tulajdonosa, aki a földrészlet szennyezését észlelte. A helyszíni szemle adataiból, illetve az adatgyűjtésből arra a következtetésre jutottak a rendőrök, hogy valószínűleg korábbi mezőgazdasági tevékenységből származó vegyszerek lehetnek az ismeretlen anyagok, főképp gyomirtó és gombaölő szerek – közölte Valyó Milán hadnagy, a rétsági rendőrkapitányság nyomozója. Tájékoztatták a Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséget is, azt azonban csak a későbbi szakértői vizsgálat fogja pontosan beazonosítani, milyen veszélyességi fokozatúak a kihelyezett anyagok.

 

Ez alapján a bűncselekmény minősítése is változhat: jelenleg hulladékgazdálkodás rendjének megsértése miatt folyik az eljárás, de ha bebizonyosodik, hogy mérgező vegyszerekről van szó, az a környezetkárosítás bűntettét is kimerítheti, ami akár nyolcéves szabadságvesztéssel is büntethető.

A nyomozás során felmerült annak a lehetősége, hogy az egyik Diósjenő melletti majorban található, korábban csirketenyésztésre használt istállóból származó anyagok is vannak a lepakolt hulladék között: abban ugyanis csirkeetető alkatrészeket ismertek fel. A telephely tulajdonosa elismerte, hogy korábban tároltak különböző általa nem ismert anyagokat, amelyekről nem feltételezte, hogy veszélyesek. Mivel azok fémedényekben voltak, hulladék vas gyanánt elajándékozta az egyik helyi fiatalembernek – aki ugyanakkor mindezt tagadta.

Veszélyese hulladékszennyezés Diósjenő határában

A rendőrök a társaság gépkocsiján, illetve a telephely vezetője által megnevezett személy cipőjén is találtak gyanús nyomokat, anyagmaradványokat (jelenleg vizsgálják, hogy ezek az egykori szeméttelepen talált hulladékból származnak-e).

Valamelyik vegyszer vízzel érintkezve sárgás elegyet képez, s az elhelyezés óta eltelt egy hónapban többször is esett az eső: ez a jellegzetes szín mutatkozott a telephely több pontján, sőt még az őrkutya bundáján is. A nyomozás jelenleg is folyamatban van, a rendőrség egyelőre – a szakvélemény elkészültéig – senkit sem gyanúsít.

Egyébiránt azóta az egykori szeméttelep tulajdonosának tudta és beleegyezése nélkül ugyanezen a helyen, néhány méterrel arrébb újabb adag – ezúttal más jellegű, valószínűleg háztartási – hulladékot helyeztek el. Ez ügyben is eljárást indítottak, a részletekről azonban a nyomozás érdekeire hivatkozva egyelőre nem kívántak tájékoztatást adni.

A vegyszereket is tartalmazó lerakatot szabályos keretek között, egy veszélyes anyagok fuvarozására engedéllyel rendelkező társaság segítségével mára elszállították – tudtuk meg Tóth Jánostól, Diósjenő polgármesterétől. Ahogy fogalmazott: ennek költségeit az állja, aki kihelyezte a földterületre a hulladékot. Ugyanezzel a teherautóval, egy másik konténerben közel nyolcvan mázsa elhasználódott gumiabroncsot vittek el ingyenesen a helyi vállalkozóktól. A faluvezetés már nem először, de nem is utoljára szervezett hasonló akciót.
 

Forrás: Nógrád Megyei Hírlap 2007. augusztus 29-i száma


2007. augusztus 28.

Elkészült a Jenői Napló augusztusi száma - olvasáshoz klikk a képre!


Frissítve a Sportegyesület honlapja

(sorsolás, I. forduló eredményei stb.)


2007. augusztus 27.

Szeptember 14-én FALUGYŰLÉS


Labdarúgás

A sorsolás megtekintéséhez: KLIKK!

Területi II. osztály Nyugati csoport új sorsolása

klikk a képre!


2007. augusztus 26.

 

Diósjenő - Nógrádkövesd 1:2 (1:1)

Góllövő: Pergel Cs.

Diósjenő - Nógráskövesd 1:2

Diósjenő - Nógráskövesd 1:2

Ifi: 2:2 (1:0)

Góllövő: Boros D. (2)

Diósjenő - Nógráskövesd ifimérkőzés 2:2

Diósjenő - Nógráskövesd ifimérkőzés 2:2


Figyelem! Használjuk el régi ezreseinket, mert bevonják azokat!

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2007. augusztus 31-én bevonja a 2006. előtt kibocsátott ezer forintos bankjegyeket, így szeptembertől már csak a vörösréz színű, hologram hatású fémcsíkkal ellátott ezer forintosokat fogadják el az üzletekben - közölte az MNB szerdán.

Szeptembertől csak ez az ezres jó!

Szeptembertől csak ez az ezres jó!

Ezt az ezrest vonják be.

Ezt az ezrest vonják be!

A bevonás után a kereskedelmi bankok, a nemzeti bank, a takarékszövetkezetek valamint a posta fiókjaiban lehet beváltani az 1998 és 2004 közötti évszámú 1.000 forintos bankjegyeket. A kereskedelmi bankok, a takarékszövetkezetek valamint a posta fiókjaiban legalább fél évig, az MNB pénztárai húsz évig, 2027 augusztus 31-ig váltják be a bevont pénzt.

A Magyar Nemzeti Bank több mint egy éve, 2006. április 10-én bocsátotta ki az új, korszerű biztonsági elemekkel ellátott 1.000 forintos bankjegyeket. A korábbiakhoz képest az az eltérés, hogy a bankjegy előoldalára vörösréz színű, hullámos vonalú, hologram hatású fémcsík és gyöngyház színű, úgynevezett irizáló nyomat került. A jegybank közleményében felhívja a figyelmet, hogy aki csak teheti, augusztus végéig használja fel régi ezreseit.

Forrás: MNB


2007. augusztus 25.

IPOLY ERDŐ Börzsönyi hegyi félmaraton és családi futás (ForestPress)

A szabad természetben való futás népszerűsítése, ismerkedés a Börzsöny természeti értékeivel,

az erdészek és az erdő kapcsolatával.

bővebb információ: www.ipolyerdo.hu

IPOLY ERDŐ Börzsönyi Hegyi Félmaraton és Családi Futás (ForestPress) - A végeredmény megtekintéséhez KLIKK a képre!

végeredmény: klikk a fenti képre!

IPOLY ERDŐ Börzsönyi Hegyi Félmaraton és Családi Futás - a diósjenői indulók egy csoportja

IPOLY ERDŐ Börzsönyi Hegyi Félmaraton és Családi Futás - a Maratonka rajtja

IPOLY ERDŐ Börzsönyi Hegyi Félmaraton és Családi Futás - Monostori Albert célba ér

IPOLY ERDŐ Börzsönyi Hegyi Félmaraton és Családi Futás - Lengyel Katalin célba ér

IPOLY ERDŐ Börzsönyi Hegyi Félmaraton és Családi Futás - Boros Dávid átveszi a díjat Tóth János polgármestertől

további fotók a képgalériában és a szervező Ipoly Erdő Zrt. honlapján

 

Diósjenői résztvevők

zárójelben a helyezésük


Félmaraton:

Mocsári Sándor (25), Kovács Mihály (61), Jónás Marietta (68), Dr. Ferenczi István (69)


Kismaraton:

Bőgér János (37), ifj. Monostori László (43), Kovács András (46), Bertyák Gitta (56), Varga József (59), Juhász Éva (62), Kovács Viktor (72), Tuskó Erika (74), Strausz Árpád (78), Szabó Noámi (80), Szosznya Krisztina (84), Dr. Laczkovszki Győző (86), Dr. Laczkovszki Győzőné (87).


Maratonka:

Monostori Albert (5), Boros Dávid (9), Kovács Balázs (15), Méreg Nikoletta (16), Pásztor Dániel (27), Szosznya Lilla (30), Lengyel László (31), Germány Zsanett (35), Csabuda Andrea (39), Lengyel Katalin (41).


2007. augusztus 24.

Rétság Térségi Tűzoltóverseny

nagyobb mérethez klikk ide!ISKOLAI TÁJÉKOZTATÓ

TANKÖNYVOSZTÁS:
Augusztus 30. (csütörtök) 10 órától 12-ig
A tankönyvek ingyenesek!

NAPKÖZIS-MENZÁS JELENTKEZÉSEK:
Tankönyvosztáskor az osztályfőnököknél,

vagy a napközis nevelőknél!
(Aki ekkor beiratkozik, szeptember 3-án már kap ellátást!)

ÜNNEPÉLYES TANÉVNYITÓ
ÉS ELSŐ TANÍTÁSI NAP:

Szeptember 3. (hétfő) 8 órától
(Tanítás 11.40-ig, napközi 15 óráig)


                                                                        iskolaigazgató


2007. augusztus 22.

 

A magyar labdarúgó-válogatott barátságos mérkőzésen 3-1-re legyőzte a világbajnoki címvédő

olasz csapatot.


2007. augusztus 20.

 

XVI. Nógrád Megyei Vadásznap Szentén

 

A XVI. Nógrádi Vadásznapon Repiczki Ferenc a Hubertus kereszt Arany fokozatával

A XVI. Nógrád megyei Vadásznapon Repiczki Ferenc Hubertus keresztje és díszoklevele

A XVI. Nógrád Megyei Vadásznapon Repiczki Ferenc a Hubertus kereszt Arany fokozatát kapta. Gratulálunk az elismeréshez!


Augusztus 20-át ünnepeltük

a mai napról eszünkbe jut Szent István, az államalapítás, az új kenyér, az alkotmány és a Szent Korona ünnepe.

2007. augusztus 20-i ünnepség a katolikus templom kertjében - a képgaléria megtekintéséhez KLIKK a képre!

képgaléria: klikk a képre!


2007. augusztus 19.

 

Diósjenő - Nagyoroszi edzőmérkőzés

10:1 (4:0)

Góllövők: Pergel (3), Mezei (2), Szaszovszky, Simon, Vanda, Horváth, Gerda

Diósjenő - Nagyoroszi edzőmérkőzés 10:1

Diósjenő - Nagyoroszi edzőmérkőzés 10:1

 

ifi: 7:3 (3:1)

Góllövők: Bogdán (2), Csabuda Á., Bőgér Á., Bőgér D., Monostori, Nagy Á.

Diósjenő - Nagyoroszi edzőmérkőzés ifimeccs 7:3

 

Diósjenő - Nagyoroszi edzőmérkőzés 10:1 - az ifi-csapat a mérkőzés után

nagyobb mérethez klikk a képre!


2007. augusztus 18.

 

Labdarúgás

 

Az első forduló holnapra meghirdetett, Keszeg elleni mérkőzése elmarad, majd október 23-án lesz megtartva.

   Az is elképzelhető, hogy 16 csapatra bővül a keret...


Képtelen történet

 

Az MTV tegnapi, ESTE című műsora, benne: a berkenyei villapark - KÉPTELEN TÖRTÉNET címmel.

Berkenyei Villapark: 21:45 - 29:30


2007. augusztus 15.

Menetrendváltozás augusztus 18-ától

Nógrád Volán Zrt. logó

klikk a logóra!


Tandíjmentes képzés érettségizetteknek!

további infó: klikk a képre!


2007. augusztus 14.

 

Korábbi tájékoztatásunkkal ellentétben

kukás autó

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

legközelebb

augusztus 20-a helyett

augusztus 18-án szombaton


Augusztus 20-ai ünnepség plakátja

nagyobb mérethez klikk a képre!


2007. augusztus 13.

DióFesztivál

2007. október 13.

A Fesztiválra várjuk azoknak a kézműveseknek a jelentkezését, akik szívesen eljönnének és egy kis bemutató keretein belül ismertetnék meg a gyerekekkel — és az érdeklődőkkel — a kézművességük fortélyait. Valamint várjuk azon — az elsősorban helyi, illetve környékbeli — őstermelők jelentkezését is, akik valamilyen helyi termékkel szeretnének megjelenni a DióFesztiválon. Helyet biztosítunk saját termékek bemutatására, árusítására. Olyan termelők jelentkezését várjuk, akik a helyi, hagyományos ételek, italok ill. helyi kézműves- és hagyományos dolgok, tárgyak készítésében jártasak.

Jelentkezni — és további információt kérni — az info@civildio.hu címen ill. bármelyik egyesületi tagnál lehet.

CivilDió logóDióFesztivál logó


TIGÁZ plakát a gázszünetről