vissza

2007. május 27.

Felsőpetény - Diósjenő 0:1 (0:0)


Gyermeknap


2007. május 24.


Tájékoztatjuk  a  lakosságot, hogy a  

szemétszállítás

május 26-án  (szombaton)

lesz.

Kérjük  a  szemét  kihelyezését  a szokásoknak  

megfelelően reggel  6  óráig.

*

Értesítjük  a  lakosságot, hogy

2007. június 13-án (szerdán)

830 – 1330 óráig

az  ivóvízszolgáltatás  szünetel.


2007. május 23.


2007. május 22.

Felhívás rajzversenyre

Az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete a 2007. évi parlagfűmentesítési programok keretében rajzversenyt hirdet óvodás és általános iskolás gyermekek számára az alábbi kategóriákban:

I.        kategória: óvodások

II.     kategória: alsó tagozatosok

III.   kategória: felső tagozatosok

Az alkotás témája:

„Gyommentes környezetet valamennyiünknek.”

A versenyre bárki benevezhet a kategóriájának megfelelően szabadon választott rajz- és festéstechnikával. Alkotás mérete: A/4-es rajzlap.

A elkészített műveket legkésőbb 2007. június 8-ig kérjük a következő címre beküldeni:

ÁNTSZ Balassagyarmati, Rétsági, Szécsényi Kistérségi Intézet

2660 Balassagyarmat

Madách u. 1.

A rajzok hátoldalán kérjük feltüntetni a pályázó nevét. Külön lapon szerepeljen a következő:

Óvodások esetében: az alkotó neve, életkora, óvoda neve és címe, a felkészítő óvónő neve, valamint az alábbi mondat: XY pályázó szülőjeként beleegyezem a pályamű benyújtásába, bemutatásába, kiállításába.

Iskolások esetében: az alkotó neve, osztálya, iskola neve és címe, a felkészítő pedagógus neve, valamint az alábbi mondat: XY pályázó szülőjeként beleegyezem a pályamű benyújtásába, bemutatásába, kiállításába.

Díjazás: ajándékutalvány formájában, kategóriánként az 1-3. helyezett, továbbá a 3 legtöbb rajzot beküldő intézmény.


2007. május 21.

Így is lehet...

(csatlakozni a "KÖZÖD" programhoz)

 

Börzsönyi u. 47. sz.


Parlagfűmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság és az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat pályázati felhívása civil szervezetek parlagfű mentesítési tevékenységének támogatására

Benyújtási határidő: 2007. május 31.

A „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság együttműködve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálattal a 2007. évi Országos parlagfű mentesítési program keretében az alábbi pályázati felhívást teszi közzé:

A pályázat célja:

Az allergia a negyedik legfontosabb nem-fertőző betegséggé vált világszerte. Az érintettek aránya az iparosodott fogyasztói társadalomban eléri a 30%-ot. Hazánkban közel 2,5 millió ember szenved allergiás megbetegedésben. A legtöbb tünetet kiváltó hazai allergének közül első helyen a parlagfű áll.

Az allergiás megbetegedésben szenvedő lakosok tüneteinek és az újabb megbetegedések, valamint, a levegőben nagy tömegben előforduló és a gondozatlan környezetből származó allergiát okozó pollenek számának csökkentése társadalmi szintű összefogást igénylő feladat és érdek.

Jelen pályázati felhívással lehetőséget kívánunk nyújtani a civil szervezeteknek ahhoz, hogy a parlagfű mentesítés keretében a fertőzött területek felderítésében, a mentesítés ellenőrzésben, valamint az ismeretterjesztésben, a lakosság tájékoztatásában eredményesebbek lehessenek.

A kitűzött cél megvalósítására a támogatás az alábbi célokra igényelhető:

-          Felderítés

-          Ellenőrzés

-          Ismeretterjesztés, tájékoztatás

-          Parlagfű mentesítés

Nem támogathatók azon civil szervezetek:

 • melyeknek az államháztartás bármely alrendszerével szemben 30 napot meghaladó, lejárt és ki nem egyenlített köztartozása van,
 • melyeknek lejárt határidejű, de el nem számolt pályázata van az államháztartás bármely alrendszere felé

A támogatás jellege és mértéke:

A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás.

A támogatás mértéke: a sikeres pályázók 50-500.000  Forint összegű támogatásban részesülhetnek.

A támogatási összeget, a szerződéskötést követő 30 napon belül a Regionális Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatok utalják át a nyertes pályázók számlájára. A sikeres pályázóknak az elnyert összeg felhasználásáról 2007. október 30-ig kell pénzügyi és szakmai beszámolót benyújtaniuk a székhelyük szerint illetékes Regionális Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatokhoz.

A nyertes pályázók kötelesek az elnyert összegből megvalósított felderítési, ellenőrzési, ismeretterjesztési, illetve mentesítő tevékenységeket és azok eredményeit 2007. október 15-ig dokumentálni, és ezt a szakmai és pénzügyi beszámoló részeként a Regionális Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatok rendelkezésére bocsátani.

A rendelkezésre álló összeg mértéke és forrása:

A pályázat támogatására rendelkezésre álló keretösszeg 21 000 000 Ft, melynek forrása: XII. Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium fejezet, 10. cím, 2. alcím, 10. jogcímcsoport, 2 jogcím "Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság által elfogadott programok végrehajtásának támogatása” elnevezésű fejezeti kezelésű előirányzat 2007. évi kerete.

Az elbírálás szempontjai:

Előnyt jelent az önerő biztosítása, de ez nem feltétele a pályázatnak. További előny, ha a pályázó részt vesz az önkormányzatok bevonásával szervezendő „Parlagfűmentes Ház” akcióprogramban.

A pályázat összeállítása:

Pályázati adatlap

Pályamű: a pályázó által teljesíteni kívánt feladat leírása, feladat teljesítési módjának-módszerének leírása, az alkalmazni kívánt módszer választásának indoklása, az elérni kívánt cél megfogalmazása, pontos terv a kivitelezésre, terv az emberi erőforrás biztosítására.

Nyilatkozat

Aláírási címpéldány

Pályázati díj nincs!

A pályázat benyújtásának határideje:     2007. május 31.

A pályázatokat a felsorolt mellékletekkel együtt, egy eredeti és két másolati példányban kell benyújtani, (a három példányt egy borítékban kizárólag postai úton, ajánlott küldeményként) az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-magyarországi Regionális Intézete (Cím: 3300 Eger, Klapka György út 11.) címére kell benyújtani.

A borítékon szerepelnie kell a "Parlagfű pályázat" jeligének.

A pályázati dokumentáció a www.antsz.hu; www.fvm.hu honlapról tölthető le. A pályázati adatlap honlapunkról is letölthető.

Kérjük, hogy a pályázatot a mellékletekkel együtt folyamatos oldalszámozással lássák el, és igazodjanak a "Pályázat összeállítása" című fejezet sorrendjéhez.

Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy az aláírás vagy a pecsét hiánya, valamint bármelyik nyilatkozat, melléklet hiánya, formai hibának számít. A formai hibák pótlására nincs lehetőség, a formai hibás pályázatok érdemi elbírálásra nem kerülnek.

A postai feladás dátuma legkésőbb a beadási határidő napja lehet. A határidő után postára adott pályázatok nem kerülnek elbírására.

Pályázatot nem áll módunkban visszaküldeni.

A támogatás odaítélése:

A benyújtott pályázatokat a „Parlagfűmentes Magyarországért” Tárcaközi Bizottság  és az ÁNTSZ Regionális Intézetei által felkért bírálóbizottság értékeli. A támogatási igényt a benyújtási határidőtől számított legfeljebb 10 munkanapon belül bírálják el és a döntésről a nyertes pályázókat a döntést követően 5 munkanapon belül írásban tájékoztatja és egyidejűleg a szerződéstervezetet megküldi az ÁNTSZ Regionális Intézete. A nyertes pályázók listája a www.antsz.hu honlapon, valamint a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium honlapján (www.fvm.hu) is megjelenik. A támogatásban nem részesülő pályázók külön értesítést nem kapnak.

A nyertes pályázókat a szerződéskötésről a pályázat elbírálásának eredményével egy időben tájékoztatjuk.

Kérdéseikkel forduljanak az ÁNTSZ munkatársaihoz. Regionális szinten a feladat koordinátorai: Harsányi Dorottya és Kissné Demkó Emese egészségfejlesztők, elérhetőségeik:

36/511-910 / 949 telefonszámon vagy az efo@heves.antsz.hu e-mail címen.


Varga Ferenc (Piktor) kitüntetése

május 4-i tudósításunkhoz


2007. május 20.

Diósjenő - Hont 13:0 (9:0)


Zöld számon jelezhetők a jogsértő rendőri intézkedések

Zöld számon jelezhetik a jövőben az állampolgárok, ha úgy ítélik meg, hogy jogsértő módon intézkedtek velük szemben a rendőrök - jelentette be az országos főkapitány helyettese.

a telefonszám: 06-80-204-830


2007. május 19.

Egy éves a CivilDió

 


Gólyapár

a Kossuth Lajos út egyik villanyoszlopán


2007. május 18.

 Nyugat-Nógrád Vízmű Kft. telefonszámai

Szíves tájékoztatásul közöljük T. Fogyasztóinkkal, hogy Társaságunk telefonos elérhetőségei bővültek.

    Az alábbi telefonszámokon hívható központunk, ahonnan a kívánt mellék kapcsolható:

(35) 300-588

(35) 301-473

(35) 301-436

(35) 301-795

(30) 9035-498

   Vízdíjszámlával kapcsolatban a következő közvetlen telefonszámon is lehet érdeklődni:  

  

(35) 301-802

 

  Bízunk benne, hogy a jövőben a telefonos elérhetőségeinkkel kapcsolatban nem lesznek nehézségek.

 

                                                   Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.

                                                    Balassagyarmat


2007. május 16.

Virágtartók

Május 12-én, szombaton folytatódott a "KÖZÖD" program napján megkezdett köztéri virágtartók készítése. Ez alkalommal még többen gyűltünk össze, így most is gyorsan ment a munka.  A rönkök még nem készültek el egészen. Némi alakítás után megtelnek földdel, virággal és ezek után kerülnek ki a helyükre.

   Mi, az elkészítésében eddig részt vettek és ezek után részt vevők csak remélni tudjuk, hogy minél tovább díszítik a falu köztereit a virágtartók és a bennük virágzó dísznövények.


Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság új telefonszámai

Megváltoztak a katasztrófavédelem telefonszámai.

Titkárság:

tel: 32/521-030, 32/521-040, 32/414-196
fax: 32/521-031

Ügyelet:

tel: 32/521-032, 32/411-131
fax: 32/521-041

 

                                                            Körmendy Norbert

                                                           pv. ezds., igazgató


2007. május 13.

Pobori Ferenc polgárőr

kitüntetése

Dr. Túrós András az Országos Polgárőr Szövetség elnöke kiemelkedő polgárőr tevékenysége elismeréséül Pobori Ferenc polgárőrt a Polgárőr Érdemkereszt arany fokozata kitüntetésben részesítette.

 

 

Gratulálunk a kitüntetéshez!


Legénd - Diósjenő 0:2 (0:0)


2007. május 12.

BÖRZSÖNY KUPA női labdarúgó torna II. forduló Kemencén

 

 

2007. május 12-én folytatódott a BÖRZSÖNY női kispályás labdarúgó kupa versenysorozat a Börzsöny kupáért Kemencén, amit a Diósjenői Sportegyesület ajánlott fel a sorozat győztesének.

 

   Kemence község polgármesterének megnyitó beszédével 10 órakor megkezdődött a második versenynap.


   A kemény, helyenként durva és szikrázó, de jellemzően sportszerű játék után a csapatokat és a szurkolókat a Kemencei Sportegyesület és a Polgármesteri hivatal vendégül látta finom falatokkal. A büfét Drégelypalánk és Vidéke Takarékszövetkezet biztosította, mely a diósjenői csapatot díjmentes ellátással szponzorálta.

 

   Köszönjük azok támogatását, akik a játék feltételeit, az ételt, az ásványvizet és az üdítőitalokat biztosították.

 

   A második versenynap eredményeit és a kupasorozat állását az alábbi táblázat mutatja.

 

A mérkőzések eredményei:

Letkés

Bartos Dalma

-

Szalka I.

Bednár (2)

Dávid

1:3
Letkés

Simon Ágnes

- Kemence

Pesek Diána (2)

1:2
Letkés

Forgács Dorottya

- Szalka II.

Dudek Bea

1:1
Letkés - Diósjenő 0:0
Szalka I.

Kolada

 - Szalka II.

Rákóczi Laura

1:1
Diósjenő

Kaliczka Bernadett

Szabó Melinda

- Szalka II.

Rákóczi Laura

2:1
Szalka I.

Kolada (2)

Bednár

 - Diósjenő

Kaliczka Bernadett

3:1
Szalka I.

Kolada

Bednár

- Kemence 2:0
Szalka II. - Kemence

Göncöl Dia

0:1
Diósjenő

Kaliczka Bernadett

Haljárszki Mihályné

- Kemence 2:0

Versenynap végeredménye:

1. Szalka I. 10 pont
2. Diósjenő 7 pont
3. Kemence 6 pont
4. Szalka II. 2 pont
5. Letkés 2 pont

Versenytáblázat állása:

1. Szalka I. 18 pont
2. Kemence 16 pont
3. Diósjenő 14 pont
4. Szalka II. 5 pont
5. Letkés 2 pont

Következő fordulók időpontjai:

2007. június 23.

Letkés 10 óra  

Sporttelep

2007. szeptember ?

Salka (Szlovákia)    

Sporttelep (Kupagyőztes kihirdetése)

Hajrá Diósjenő! Hajrá Lányok, Asszonyok!

Várunk szurkolni mindenkit, aki bíztatni akarja és tudja lányainkat, asszonyainkat!

 

Hornos Márton


Tűzoltóverseny Ősagárdon

Három csapattal indultunk. Diák fiúcsapatunk III. helyezést ért el, ifjúsági leánycsapatunk II. lett, és felnőtt férfi csapatunk a VI. helyen végzett. Gratulálunk csapatainknak!

Az ifjúsági leánycsapat tagjai:

 • Bacskai Mónika

 • Bacskai Katalin

 • Schmittinger Nikolett

 • Vincze Katalin

 • Csernik Erzsébet

 • Szosznya Krisztina

 

A diák fiúcsapat tagjai:

 • Pálinkás Flórián

 • Turcsi Tamás

 • Turcsi Attila

 • Horváth Krisztofer

 • Varga Dániel

 • Varga Zoltán

 

Felnőtt férfi csapat tagjai:

 • Potholeczki Imre

 • Boros Szilárd

 • Klúcsik István

 • ifj. Klúcsik István

 • Schmittinger Tamás

 • Varga Ferenc

 

képek az ősagárdi honlapon

 

képek a DIÓSÖTE honlapján


2007. május 11.

Idősek napja


2007. május 10.

Idősek Otthonának megnyitása

Alsópetényben

Keresnek német nyelvtudással és szakképzettséggel rendelkező alkalmazottakat az alábbi munkakörökbe:

 • otthonvezető

 • vezető ápolónő

 • szakképzet ápolók

 • ergoterapeuta

 • szocialasszisztent

 • segédalkalmazottak

 • ügyintéző

 • konyhavezető , konyhai személyzet

 • takarítók

 • házmester


Az ÁNTSZ lakossági tájékoztatója

Tájékoztatjuk a Nógrád megye területfejlesztési-statiszikai Rétsági Kistérség közigazgatási területén (25 település a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló rendelet mellékletében foglaltak szerint: Rétság, Alsópetény, Bánk, Berkenye, Borsosberény, Diósjenő, Felsőpetény, Horpács, Keszeg, Kétbodony, Kisecset, Legénd, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Nőtincs, Ősagárd, Pusztaberki, Romhány, Szátok, Szendehely, Szente, Tereske, Tolmács) élő lakosságát, hogy 2006 évben a Rétsági Kistérségben élő lakosság körében, 100 ezer lakosra közel 30 új gümőkóros (tbc-s) beteg jutott, amely meghaladta a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelkezés erre vonatkozó bekezdésében foglaltak határértékét (25 százezrelék).

 

   Továbbá tájékoztatjuk a területfejlesztési-statiszikai Balassagyarmati Kistérség közigazgatási területén (28 település a kistérségek megállapításáról, lehatárolásáról és megváltoztatásának rendjéről szóló rendelet mellékletében foglaltak szerint: Balassagyarmat, Becske, Bercel, Cserháthaláp, Cserhátsurány, Csesztve, Csitár, Debercsény, Dejtár, Drégelypalánk, Érsekvadkert, Galgaguta, Herencsény, Hont, Hugyag, Iliny, Ipolyvece, Magyarnándor, Mohora, Nógrádkövesd, Nógrádmarcal, Őrhalom, Patak, Patvarc, Szanda, Szécsénke, Szügy, Terény) élő lakosságát, hogy 2006 évben a Balassagyarmati Kistérségben a 30 évesnél idősebb lakosság körében, 100 ezer lakosra közel 26 új gümőkóros (tbc-s) beteg jutott, amely meghaladta a fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló rendelkezés erre vonatkozó bekezdésében foglaltak határértékét (25 százezrelék).

 

   Ezért a kijelölt két kistérségben az ÁNTSZ Észak-magyarországi Regionális Intézete a gümőkóros betegek felkutatása, illetőleg a fertőzés veszélyének elhárítása céljából a Rétsági és Balassagyarmati kistérségek közigazgatási területén huzamos jelleggel tartózkodó valamennyi 30 éves és ennél idősebb lakosa részére kötelező, ingyenes, évenként egyszeri tüdőszűrő vizsgálatot rendel el, melyet a 2007. évre vonatkozó adatok ismeretében egy év múlva újra felül vizsgál.

 

   A szűrővizsgálaton nem kell részt venni azoknak a személyeknek, akik egy éven belül ilyen vizsgálaton igazoltan részt vettek, illetőleg tüdőgondozó intézetben gyógykezelés alatt állnak.

 

   Felhívjuk a figyelmet a tüdőszűrésen való megjelenés fontosságára, saját és családja egészsége érdekében.

 

   A gümőkór (tbc) és a tüdőrák korai felfedezésének még ma is leghatékonyabb módszere a rendszeres tüdőszűrésen való megjelenés.

 

   Az érintett közigazgatási területeken huzamos jelleggel tartózkodó lakosság számára a tüdőszűrő-vizsgálatot beutaló nélkül és vizitdíj mentesen lehet igénybe venni.

 

   A szűrésen való megjelenésnek nincs feltétele, akár írásban névre szólóan akár egyéb módon is történhet a behívás (felhívás). Behívó hiányában is jogosult minden érintett az ingyenes tüdőszűrésre, ebben az esetben célszerű előzetesen telefonon érdeklődni és egyeztetni a szűrés helyéről és idejéről a lakóhelye szerint illetékes Tüdőgondozóban.

 

    A tüdőszűrő állomást a névre szóló behívóval egy éven belül bármikor fel lehet keresni.

                                                                                             

                                                           Dr. Bodnár Judit sk.

                                                         regionális tisztifőorvos2007. május 06.

Diósjenő - Nógrád 4:0 (1:0)


Anyák napja

Szeretettel köszöntjük az Édesanyákat!


2007. május 04.

Fény-képek a galériában

A rétsági művelődési központban Végh Borbála Karolina munkáiból nyílt kiállítás. A fiatal alkotó képekkel, üvegművészeti alkotásokkal és fotókkal mutatkozott be a rétsági közönségnek.


2007. május 04.

Magyar Tűzoltó Szövetség ünnepi küldöttgyűlése a Parlamentben

Dr. Bende Péter tűzoltó vezérőrnagy a Magyar Tűzoltó Szövetség elnöke Gróf Széchenyi Ödön emlékplakett elismerésben részesítette a tűzvédelem érdekében kifejtett példamutató tevékenységéért Varga Ferenc (Piktor) diósjenői önkéntes tűzoltót. Mintegy negyvenen vettek át elismerést a Vadász-teremben tartott ünnepségen.

Gratulálunk a kitüntetéshez!


2007. május 04.

Mit kell tudni az ellátási kötelezettségről és a beutalásról?

2007. március 26-án arról tájékoztattuk a tisztelt lakosságot, hogy a váci Jávorszki Ödön Kórházat is felkereshetik a diósjenői lakosok. Többen jelezték, hogy ez nem így működik a gyakorlatban, ezért az alábbiakra hívjuk fel a figyelmet:

 • A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező kórháznak kötelező ellátni azt a beteget, aki az adott területen lakik és beutalóval érkezik.

 • Akinek más kórházba szól a beutalója, akkor az a kórház csak akkor láthatja el, ha ezzel a területéhez tartozó betegek ellátását nem veszélyezteti.

 • Ha beutaló nélkül keres fel valaki egy kórházat, akkor neki az ellátása költségének 30 százalékát, legfeljebb 100.000 forintot kell fizetnie.

Sürgősségi ellátást az ország bármely kórházában mindenki többlettérítés nélkül kap.

Aki Vácon kívánja igénybe venni az orvosi ellátást, a beutaló kérésénél ezt jelezze háziorvosának!


2007. május 02.

Pályázat

álláskeresők vállalkozóvá

válását elősegítő támogatások igénybevételére

Az Észak-magyarországi Regionális Munkaügyi Központ meghirdette az álláskeresők vállalkozóvá válását elősegítő támogatások igénybevételére vonatkozó pályázati felhívását.
A pályázat célja az Észak-magyarországi régióban (B-A-Z, Heves, Nógrád megyék) legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak munkaviszonyon kívüli főfoglalkozásban történő vállalkozásának elősegítése.

A pályázati felhívás értelmében pályázatot nyújthatnak be a pályázat beadását megelőzően legalább három hónapja folyamatosan álláskeresőként nyilvántartottak akik önmaguk foglalkoztatását tervezik és rendelkeznek a vállalkozás pénzügyi és piaci megalapozottságát alátámasztó üzleti tervvel.

A vállalkozóvá válás támogatható fajtái, ha az álláskereső:

 • egyéni vállalkozóként vagy

 • új induló társas vállalkozás keretében, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

 • legalább egy naptári éve működő (azaz 2006. január 1-jétől), s 2006. évben nem veszteséges működő, csőd-, vagy felszámolási eljárás, illetve végelszámolás alá nem vont, továbbá lejárt esedékességű, határidőn belül meg nem fizetett köztartozással nem rendelkező társas vállalkozáshoz való csatlakozással, a társaság tevékenységében személyesen közreműködő tagjaként, vagy

 • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 3. §-a 18. pontjában meghatározott mezőgazdasági őstermelőként (a mezőgazdasági őstermelői igazolvány pályázat benyújtását követő kiváltásával) oldja meg foglalkoztatását.(például falusi turizmus)

A támogatások két formában is igényelhető, melyek együttesen és külön-külön is igénybe vehetőek a következők szerint:

 1. Vállalkozóvá válás támogatásaként : legfeljebb 6 hónap időtartamra, havonta a szerződés megkötésekor érvényben lévő legkisebb munkabér összegének megfelelő vissza nem térítendő támogatás és/vagy

 2. Tőkejuttatásként: maximum 3 millió Ft-ig terjedő visszatérítendő támogatás. Támogatási hányad ebben az esetben 80 %.

A pályázó a pályázat benyújtását megelőzően nem rendelkezhet egyéni vállalkozói igazolvánnyal, őstermelői igazolvánnyal és nem lehet tagja működő vállalkozásnak.

A pályázónak rendelkezni kell az igényelt támogatási összeg visszafizetésének biztosításához megfelelő értékű (120 – 200 % mértékű) anyagi biztosítékkal, vállalnia kell önmaga foglalkoztatását a támogatás visszafizetéséig, de legalább három évig.
A támogatást legkésőbb a folyósítás befejezését követő 13. hónap kezdetétől számított, 1 millió 500 ezer Ft támogatásig legfeljebb 4 év (48 hónap, vagy 16 negyedév), 1 millió 500 ezer Ft támogatás felett legfeljebb 5 év (60 hónap, vagy 20 negyedév) alatt, a munkaügyi központ által megállapított egyenlő részletekben (pl. havonta, negyedévente) kell visszafizetni, a szerződésben meghatározott ütemezés szerint.

A pályázatokat a regisztrálás helye szerint illetékes kirendeltségre lehet benyújtani folyamatosan, legkésőbb 2007. december 31-ig. A pályázati dokumentációk letölthetők a www.afsz.hu honlapról. (Forrás: Állami Foglalkoztatási Szolgálat)

Szeretnénk felhívni a figyelmet a szakképzés tárgyi feltételeinek támogatására meghirdetett pályázati felhívásra is.
A pályázat keretében a gyakorlati oktatás tárgyi feltételeinek fejlesztésére irányuló beruházásokra lehet pályázni. A pályázók az Észak-magyarországi régióban működő, tevékenységüket itt végző szakközépiskolák, térségi integrált szakképzési központok, felnőttoktatási intézmények, állami felnőttképzési intézmények és a szakképzési hozzájárulásra kötelezett mikro-, kis- és középvállalkozások.

A pályázat keretében igénybe vehető támogatásról az OKÉV szakemberei 2007. május 15-én 13.00 órai kezdettel a Nógrád Megyei Kereskedelmi és Iparkamara székhelyén 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/A. tartanak tájékoztatót. A pályázat benyújtási határideje 2007. június 1.

A pályázat keretében igényelhető támogatás részletes feltételei hamarosan megjelennek a www.okev.hu oldalon.


A HATÁR ST. Bt. a Mezősoft Kft-vel közösen végzi a megyei vállalkozások, mezőgazdasági termelők, önkormányzatok, intézmények és civil szervezetek részére információs és tanácsadó tevékenységét.

Az irodák az alábbi szolgáltatásokkal várják az ügyfeleiket:

 • pályázatfigyelés

 • pályázati tájékoztatók szervezése

 • pályázat előkészítés, források felkutatása

 • üzleti tervezés (üzleti tervek, megvalósíthatósági tanulmányok készítése)

 • hitelkonstrukciók felkutatása

 • hitelkérelmek kidolgozása

 • Széchenyi-kártya ügyintézés előkészítése

 • Vállalkozói klubok szervezése, működtetése

 • Információs rendezvények szervezése

Az irodák elérhetőségei:

HATÁR ST. Bt. 2660 Balassagyarmat, Rákóczi fejedelem útja 13.
Telefon/fax: 35-301-731;

Mobil: Ott Éva 06-30-599-2168, Mravcsik László 06-30-676-5835
E-mail: postmaster@hatarst.t-online.hu; otteva@starjan.hu ; mravcsik@gabosoft.hu

MEZŐSOFT Kft. – Agrár támogatások és pályázatok
3100 Salgótarján, Lőwy Sándor út 4.
Telefon: 32-512-665; Fax: 32-423-091;

Mobil: Liebmann-né Veres Éva 06-20-955-1142
E-mail: liebmann@starjan.hu

Társaságunk a kiírásra kerülő pályázati felhívásokról folyamatosan, ingyenes szolgáltatásként kívánja ügyfeleit tájékoztatni. Kérjük, ha szolgáltatásunkat nem kívánja igénybe venni jelezzen vissza bármely fenti e-mail címre, s levesszük a listáról.
 

Ha mások számára is hasznosnak találja tájékoztatónkat, kérjük továbbítsa ismerősének!


2007. május 01.

Majális Diósjenőn


2007. április 29.

Ősagárd - Diósjenő 3:3 (1:2)


Diósjenő - Jena 10:2


2007. április 28.

BÖRZSÖNY KUPA

női labdarúgó torna

2007. április 28-án megkezdődött a BÖRZSÖNY női kispályás labdarúgó kupa versenysorozat a Börzsöny kupáért, amit a Diósjenői Sportegyesület ajánlott fel a sorozat győztesének.

a fenti képre klikkelve megtekinthetők a tornáról készült képek

Résztvevő csapatok

Szalka I. (Szlovákia)

Szalka II. (Szlovákia)

Kemence

Letkés

Diósjenő

Az első versenynap eredményeit és a kupasorozat állását az alábbi táblázat mutatja.

   A kemény, de sportszerű játék után a csapatokat és a szurkolókat a Diósjenői Sportegyesület vendégül látta egy-egy tál pörkölttel, amit a játék ideje alatt Csurja László által vezetett szakácscsapat készített el mindenki legnagyobb megelégedettségére.
   Köszönet illeti az egyesület tagjait és támogatóit az áldozatos munkáért, amellyel alkalmassá tették a sporttelepet a rendezvény lebonyolítására.
   Ki kell emelni a színvonalas és korrekt játékvezetést, Józsa Csaba és Kovács Gergely személyében.
  Köszönjük azok támogatását kik az ételt, ásványvizet és az üdítőitalokat biztosították.

Hajrá Diósjenő! Hajrá Lányok, Asszonyok!

A mérkőzések eredményei:

Letkés

 

- Szalka I.

Kolada (2)

Simonka

Czibula

0:4
Letkés - Kemence

Lantos

Beini Aida (3)

Beini Kinda

0:5
Letkés

Forgács

- Szalka II.

Rákóczi (2)

öngól

1:3
Letkés - Diósjenő

Kaliczka (3)

Csonkáné (2)

Haljárszkiné

0:6
Szalka I.

Simonka

Czibula

Horváth

 - Szalka II.

Dudek (2)

3:2
Diósjenő

Kaliczka (3)

Haljárszki (2)

- Szalka II.

Gyuricsek

5:1
Szalka I.

Kolada

 - Diósjenő

Haljárszkiné

1:1
Szalka I. - Kemence 0:0
Szalka II. - Kemence

Pesek (2)

öngól (2)

0:4
Diósjenő - Kemence

Lantos

0:1

Versenynap végeredménye:

1. Kemence 10 pont
2. Szalka I. 8 pont
3. Diósjenő 7 pont
4. Szalka II. 3 pont
5. Letkés 0 pont

Következő fordulók időpontjai:

2007. május 12.  

Kemence 10 óra    

Sporttelep

2007. június 23.

Letkés 10 óra  

Sporttelep

2007. szeptember ?

Salka (Szlovákia)    

Sporttelep (Kupagyőztes kihirdetése)

Hornos Márton


2007. április 27.

 

Megalakult a Polgárőr Egyesületek Kistérségi Szövetsége


2007. április 26.

Eladó építési telkek

2007. április 25.


Diósjenő község Önkormányzat Képviselő –testülete
6/2007. (IV. 24.) számú rendelete
A 2006. évi költségvetés végrehajtásáról

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő – testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. Törvény 82. §. (1) Bekezdése alapján a 2006. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja.

1. §

A képviselő – testület a 2006. évi költségvetés végrehajtását

59.025 e Ft 2006. évi nyitó számla egyenleg
312.547 e Ft bevételi főösszeggel
332.233 e Ft kiadási főösszeggel
39.339 e Ft 2006.évi záró számla egyenleggel jóváhagyja.

2. §

2006. évi egyszerűsített mérleget az 1. számú melléklet mutatja.

3. §

2006. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentést a 2. számú melléklet tartalmazza.

4.§

2006. évi egyszerűsített pénzmaradvány elszámolása a 3. számú melléklet alapján.

5.§

2006. évi költségvetés szakfeladatos bevételeinek és kiadásainak a részletezése a 4. és 5. számú melléklet szerint.

Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


                                    Tóth János           Repiczki Zsuzsanna
                                  polgármester                    jegyző

v

Diósjenő község Önkormányzat Képviselő –testülete
7/2007. (IV. 24.) számú rendelete
a 13/1995. (IX. 26.) számú rendelet módosításáról

1.§

A 7.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A vételár egy összegben való megfizetése esetén a 2. § (3) bekezdésében meghatározott jogosultat: 5% árengedmény illeti meg.

2.§

A 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
Ha a lakást az e rendelet alapján az elővásárlásra jogosult vásárolja meg, részére - kérelmére 15 év részletfizetési kedvezményt kell adni.

3.§

A 8. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:
A részletfizetés ellenében történő vásárlás esetén a szerződés megkötésekor a vételár 20%-át tartozik a vevő egy összegben befizetni az önkormányzat számlájára.


4.§

A 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
A vételár hátralék 15 éves részletfizetési idő alatt vállalt megfizetése esetén 10%-os kamattal kell a vételár hátralékot megfizetni.


5.§

A 9. § (2) bekezdése hatályát veszti, a 9. § (3) bekezdésszámozása 9.§ (2) bekezdés számozásra, a 9. § (4) bekezdés számozása 9. § (3) bekezdés számozásra változik.


6.§

A 15. § (2) bekezdése, a 18. § (1), (2) bekezdése hatályát veszti. A 19. § számozása 18. §-ra, a 20. § számozás 19. §-ra változik.

7.§

E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


                         Tóth János                       Repiczki Zsuzsanna
                       polgármester                              jegyző


2007-04-24

Közútfejlesztések Nógrádban

Jelentős Nógrád megyei útfejlesztésekről is döntött pénteki ülésén az Észak-magyarországi Regionális Fejlesztési Tanács. A testület döntéséről Ercsényi Ferenc, a tanács tagja, és Ürmössy Ákos, a Magyar Közút Kht. területi igazgatója sajtótájékoztatón számolt be. Eszerint a tanács a 2007. és 2008. esztendőre kilenc és félmilliárd forintot osztott szét a három megye között, Nógrád megyének a pénzből két és félmilliárd forint jutott. A Magyar Közút Kht. már meghatározta a közútfejlesztés sorrendjét is, eszerint az első ütemben, a következő másfél évben Salgótarján környékén 14 alsóbbrendű útszakaszt, a Kis-Zagyvavölgyében öt útszakaszt, Szécsény környékén pedig hét darab alsóbbrendű, tehát ötszámjegyű útszakaszt újítanak fel.


2007. április 22.


Diósjenő-Rétság II 3:0 (2:0)


2007. április 18.

a Jenői Napló áprilisi száma


A külterületi utakról

Diósjenő külterületi útjainak helyzete sok problémát okoz az önkormányzatnak, és földtulajdonosoknak egyaránt. Az utak mentén elhelyezett építmények miatt lehetetlenné vált egyes földterületek mezőgazdasági gépekkel, tűzoltójárművel való megközelítése. A helyzet megoldása érdekében a helyi építési szabályzat átgondolása vált szükségessé. Módosított építési szabályzatunk alapján tilos az út képzeletbeli tengelyétől számított 5 m-en belül minden építmény - beleértve a kerítés, karám, villanípásztor is - elhelyezése.

Diósjenő község Önkormányzatának
5/2007. (III. 27.) számú rendelete
a 2005. (IV. 25.) számú rendelet módosításáról


1.§

A rendelet 27.§ (5) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
A külterületi földutak minimális szabályozási szélessége 4,0 m kell, hogy legyen. Az utak tengelyétől számított 5 méteres sávban semmilyen építményt – beleértve a kerítést, karámot, villanypásztort is – nem szabad elhelyezni.

2.§

Jelen rendelet 2007. év április hó 01. napján lép hatályba.

                         Tóth János                       Repiczki Zsuzsanna
                       polgármester                              jegyző

 

vissza