vissza

2007. április 13-14.

"KÖZÖD"

tisztasági akció

a képek megtekinthetők a képtárban

és egy nappal az akció után, a bekötőút mellett...


Kitüntetés a hívek szolgálatáért

Az írásbeliség hordozói századokon át az egyházak képviselői voltak. Hörömpő Gergely ezt a hagyományt őrzi modern korunkban is. Huszonhat évig szolgálta lelkipásztorként a diósjenői református gyülekezetet.

 

Működése alatt kívülről-belülről megszépült, korszerűsödött a templom, s száz év után újonnan építették a toronysisakot is. Nyugállományba vonulása alkalmából a községért kifejtett erőfeszítéseit a „Diósjenő Szolgálatáért” kitüntetéssel ismerte el az önkormányzat. Nevével gyakran találkozhattunk az egyházi és világi lapokban, hiszen tanulmányai, cikkei, glosszái és versei gyakorta megjelennek. Az írás tudományával megáldott ember ő, aki sohasem azért fog tollat, hogy ily módon szerepeljen, hanem csupán akkor, ha belső késztetés motiválja, ha mondanivalója van az emberek felé. Már dédapja – Borzsák Endre, szekszárdi lelkész – is író volt, több írása megjelent a korabeli lapokban.

Ősei századokra visszamenően lelkészek, vagy kántortanítók voltak. Nagyapja megjelent verseivel is találkozhattunk. ’45 után azonban ő sem volt kívánatos személy, sok más hozzá hasonló emberrel együtt. Osztályidegennek tekintették, de személyes szerencséjére édesapja megszerettette vele az irodalmat, lévén otthon akkora könyvtáruk, hogy még egyetemista korában sem igen kellett más forráshoz nyúlnia. A lelkészi munka a hétköznapokon is irodalmi vénát kíván, hiszen egy ember eltemetése, megkeresztelése, egy vasárnapi prédikáció megfogalmazása is ihletet igényel.

Több mint harminc éve annak már, hogy teológus korában egyik professzora felfigyelt a jegyzetei közé véletlenül keveredett versére. Ő javasolta, hogy vigye el a száz méterre lévő Reformátusok Lapja szerkesztőségébe. Meg is jelent a következő számban. Később aztán egyre több helyen jelentek meg írásai. A Pest Megyei Hírlap hitélet rovata adott helyet rendszeresen elmélkedéseinek. Sosem volt az a típusú ember, aki mindenáron el akarja adni magát, bár természetesen örült minden megjelent írásnak, hiszen hazudik az, aki azt állítja, hogy élvezettel ír az asztalfióknak. A Pillanat című újságban, a református fiatalok havilapjában jelent meg írása, korábban az amerikai magyarok lapjában közöltek néhányat verseiből. A rendszerváltozás előtt – miután olvasták itthon megjelent írásait – foglalkozott velük a Szabad Európa Rádió is, s a Kossuth rádióban hallhatták verseit.

Az elmúlt évek során örömmel értesülhettünk arról, hogy a református lelkipásztorunknak öt verseskötete is megjelent. Legutóbb egy válogatás a Spangár-könyvek sorozatban, melynek Pillanat volt a címe, s amely hívei, tisztelői, barátai körében percek alatt elfogyott.

A búcsúztatójára készülve úgy fogalmazott, hogy nem az ünnepi palástot vette fel, hanem mint Jézus öregedő, dísztelen szolgája, a ma már kopottas régit, amit Diósjenőre érkezésekor hordott. Amelyben oly sok diósjenői embert megkeresztelt – sokan köztük már szülővé lettek – s amelyben sok falusi embert elkísért utolsó útjára. Bizton tudjuk, hogy bár élete sorsa visszakormányozta őt szülővárosába, a nevével fémjelzett időszak nem törölhető ki sem a hívek, sem pásztora emlékezetéből!

            Végh József

Forrás: Nógrád Megyei Hírlap


2007. április 10.

KÖZÖD

Diósjenő Önkormányzata csatlakozott

az országosan meghirdetett

KÖZÖD programhoz,

mely április 14-én kerül megrendezésre.

Ennek keretében kívánunk környezetünkért

minél többet tenni társadalmi munkában.


Kérjük a lakosságot, minél nagyobb létszámmal vegyenek részt a munkákban.

 

bővebb információ a CivilDió honlapján


SZEMÉTSZÁLLÍTÁS

legközelebb április 16-án, hétfőn


2007. április 08.

Diósjenő - Drégelypalánk 3:0 (1:0)


Kellemes húsvéti ünnepeket!

Locsolóversek

Gyermekversek


Kerek erdőn jártam
Kék ibolyát láttam.
El akart hervadni
Meg szabad-e locsolni?

Én kis kertész legény vagyok,
Rózsavízzel locsolkodok.
Úgy locsolom a lányokat,
Mint kertész a virágokat.

Kelj föl párnáidról, szép ibolyavirág,
Nézz ki az ablakon, milyen szép a világ!
Megöntözlek szépen az ég harmatával,
Teljék a tarisznya szép piros tojással!
Zöld erdőben jártam,
Két őzikét láttam.
Az egyik kacsintott,
Ide a forintot!


Én még kicsi vagyok,
Verset nem tudok.
Majd jönnek a nagyok,
Mondanak azok.

Ajtó mellett állok,
Piros tojást várok.
Ha nem adják párjával,
Elszökök a lányával!


Jó reggelt, jó reggelt,
Kedves liliomszál,
Megöntözlek rózsavízzel,
Hogy ne hervadozzál.
Kerek erdőn jártam,
Piros tojást láttam,
Bárány húzta rengő kocsin,
Mindjárt ideszálltam.
Nesze hát rózsavíz,
Gyöngyöm, gyöngyvirágom.
Hol a tojás, piros tojás?
Tarisznyámba várom!


Versek fiataloknak


Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem.
Tarisznya húzza a vállam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok-sok szép virágot.
A legszebbre most találtam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár a puszi!

 

Itt a húsvét, eljött végre,
A szép lányok örömére.
Mert a lányok szép virágok,
Illatos víz illik rájok.
Kit húsvétkor nem locsolnak,
Hervadt virág lesz már holnap.
Ne fuss el hát, szép virágom,
Locsolásért csók jár, három!

 

Ó, tavasszal újult ékes liliomok,
Öntözésre méltó gyönyörű virágok!
Már eljött az idő, hogy megújuljatok,
A Szentlélek Isten szálljon tireátok.
No, ti cimboráim, csuporra, vederre,
Adjuk meg a lánynak a tisztet reggelre!
Hanem egy szót szólok ezen szép leánynak,
Adjon egy pár hímest,
Szívemből kívánom, kegyelem magának!

Pálinkás jó reggelt kívánok e háznak,
Főképp a dolgos szülők jól nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget és szeretetet!

 

Ebben a ház udvarában szép kis bimbó nő.
Nevelje majd szépre, jóra a jó Teremtő!
Vizet hoztam a tövére, szálljon áldás a fejére,
Istentől azt kérem, piros tojás a bérem!
Szabad-e locsolni?

Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.
Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!

 

Eljött a szép húsvét reggele,
Feltámadásunk édes ünnepe.
Ünneplő ruhákba öltöztek a fák,
Pattognak a rügyek, s virít a virág.
A harang zúgása hirdet ünnepet,
Egy kismadár dalol a zöld rétek felett.
Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem,
Akit azzal meglocsolok, megáldja az Isten.
Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok,
Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.

 

Humorosabb verziók


Egy tök, két tök, öntök.

Van nekem egy locsolóm,
Nem kölni van benne.
Ha én azt itt elővenném,
Nagy sikoltás lenne!
Zöld a moha, zöld a páfrány,
Megöntözlek házisárkány!

Húsvét van, odakinn mosolyog az ég is,
Adjanak egy ezrest, mosolygok majd én is!

2007. április 04.

KÖZLEMÉNY

A szécsényi Lipthay Béla Mezőgazdasági Szakképző Iskola tájékoztatja a település egykori diákjait, hogy az iskola a fennállásának 60. évfordulóját 2007. április 27-én 10 órai kezdettel ünnepli. Az ünnepség helyszíne Szécsény Haynald út 11. (volt technikum épület).
A jubileumi ünnepségre és az azt követő diáktalálkozókra, baráti beszélgetésekre a 60 év alatt végzett minden kedves volt diákunkat szeretettel várunk!

Czudor István igazgató sk.
 

LIPTHAY BÉLA MEZŐGAZDASÁGI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM
Levélcím: 3170 Szécsény, Haynald L. u.11., Pf.: 40
Telefon/fax: (32) 370-573, Telefon: (32) 370-936
Web: www.lipthay.hu, E-mail: lipthay@lipthay.hu
OM azonosító: 032 305
 

v


Ebzárlat 2007. április 10 - május 1. között

A község közigazgatási területén 2007. április 10 - május 1. között a rókák veszettség elleni immunizálásáról kiadott 13/2002. (I. 30.) FVM. rendelet 4. §-a alapján ebzárlatot és (a kezelt területen) legeltetési tilalmat rendelt el dr. Solti Miklós hatósági főállatorvos 21.1/142-3/2007. Bgy. határozatában.
Ezen időszak alatt az ebeket kötve/zártan kell tartani, azok közterületen csak pórázzal vezethetők.

A határozat indokolása:

A rókák veszettség elleni repülőgépes (orális) immunizálása megköveteli, hogy a kiszórt csalétket ne az ebek, hanem a rókák és egyéb vadon élő ragadozók vegyék fel. Az elkülönítést az állategészségügyről szóló 2005. évi CLXXVI. tv. 7. §. /4/ a. pontjára hivatkozva írtam elő, mely szerint „Bejelentendő állatbetegség megelőzése, megállapítása, továbbterjedésének megakadályozása, kártételének csökkentése, felszámolása érdekében, továbbá a betegség természetéhez és elterjedtségéhez mérten, az állat-egészségügyi hatóság külön jogszabályban meghatározott esetekben az alábbi járványügyi intézkedéseket rendelheti el: a) elkülönítés". A fellebbezésre tekintet nélküli végrehajtást a tv. 8.§. I\l pontjára hivatkozva rendeltem el, mely szerint: „A járványügyi intézkedések közül egyszerre több is elrendelhető. Az elrendelő határozat - fellebbezésre tekintet nélkül - azonnal végrehajtandó."
Az immunizálás időpontját a MGSZH Központ Állategészségügyi és Állatvédelmi Igazgatóság 02.3/4/2007. ikt. sz. leirata határozta meg.


2007. március 31.

Olvasó nő

Új helyre került a régi Művelődési Ház eladásakor lebontott szobor, Mikus Sándor Kossuth díjas szobrászművész Olvasó nő című alkotása.


2007. március 31.

Bánk és Tolmács nem kér a körjegyzőségből


2007. március 30.

Már letölthető az energiatakarékossági pályázat (NEP-2007)

A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium honlapján már letölthető a lakossági energia-megtakarítás támogatása, valamint a lakossági megújuló energiahordozó-felhasználás támogatása - című pályázat kiírása és a pályázati útmutató. A pályázatot postán lehet beadni, április 10-től. A pályázathoz kapcsolódva működik a szolgáltató, pontos és érdemi információt adó fórum a GKM honlapján. A hagyományos építési technológiával épült házak energiatakarékos felújítására szolgáló pályázatra 2,6 milliárd forint áll rendelkezésre.

A pályázat célja

Vissza nem térítendő támogatással és/vagy kedvezményes kamatozású hitellel járuljon hozzá:

A. A lakások energetikai korszerűsítése: az 1994 előtt, hagyományos technológiával épült lakóingatlanok energia-megtakarítást eredményező utólagos hőszigetelésére, nyílászáróinak utólagos hőszigetelésére, vagy cseréjére, a meglévő fűtési, illetve melegvíz-ellátási berendezéseinek korszerűsítésére irányuló beruházásokhoz.

B. A lakossági megújuló energiafelhasználás növelése: lakóingatlanok vonatkozásában a hagyományos energiahordozók megújuló energiaforrásokkal való helyettesítésére irányuló beruházásokhoz, a megújuló energiaforrásokkal előállított hőenergia vagy villamosenergia-termelő kapacitások létesítésével vagy biomassza, geotermikus energia, szélenergia, valamint szerves hulladékok felhasználásának növelésével, napkollektorok, illetve napelemek létesítésével.

Letölthető pályázati anyag és bővebb ismertető itt.


Sietni kell, hamar elfogy a pénz!


2007. március 26.

HIRDETMÉNY

Diósjenő Polgármesteri Hivatal értesíti

a község lakosságát, hogy

Egészségügyi ellátási szerződés alapján,

fekvő- és járó-betegellátás vonatkozásában

2007. 04. 01-től

kiemelt súlyponti kórházként

a váci Jávorszki Ödön Kórház lett kijelölve.

 
                                                      Tóth János
                                                     polgármester

2007. március 23.

 

Tűzoltó közgyűlés

a közgyűlésről készült képek megtekinthetők a tűzoltó-egyesület honlapján


2007. március 21.

LOMTALANÍTÁS

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy
2007. március 31-én szombaton
tavaszi lomtalanítási akciót tartunk
a község belterületén.
Kérjük, feleslegessé vált tárgyaikat
(bútor, gép, egyéb nem háztartási hulladék)
szombat reggel 6 óráig rakják ki
az ingatlanaik előtti közterületre!


A
veszélyes hulladékot (gumiabroncs, számítógép, tv, elektronikai berendezések stb.) kérjük elkülönítve
kirakni,
mivel ezek elszállítása más módon történik!


2007. március 18.

Diósjenő Önkéntes Tűzoltó Egyesülete

éves közgyűlését 2007. március 23-án tartja.

Az egyesületbe belépni szándékozók személyesen Kabai Lajosnál, vagy a 06 70 244 2157 telefonon jelentkezzenek!


2007. március 15.

 

Képek a március 15-i ünnepségről

 

Az ünnepségről készült képek itt tekinthetők meg

 

2007. március 09. (frissítve március 13-án)

 

Kimondták a végső szót a kórházakról

 

Molnár Lajos egészségügyi miniszter hivatalosan is bejelentette a kórházi ágyszámok átalakításáról és új felosztásáról szóló javaslatot.

 

Hol kapnak a diósjenőiek ellátást?

(a rengeteg hiba miatt még csak tervezet)

az utolsó információ szerint 2007. május 1-től érvényes

 

Szakma-csoport

Fekvőbeteg intézmény

Belgyógyászat

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Sebészet

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Traumatológia

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Szülészet-nőgyógyászat

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Csecsemő- és gyermekgyógyászat

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Fül- orr- gégegyógyászat

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Szemészet

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Bőr- és nemibeteg-gyógyászat

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Neurológia

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Ortopédia

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Urológia

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Onkológia

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Fogászat és szájsebészet

1085 Semmelweis Egyetem

Reumatológia

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Aneszteziológiai és intenzív betegellátás

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Infektológia

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Pszichiátria

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Tüdőgyógyászat

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Sugártherápia, onkoradiológia *

1145 Uzsoki u. Kórház, Bp.

Angiológia, phlebológia, lymphológi *

1076 Péterfy Sándor u. Kórház, Bp.

Haematológia *

1097 Szent László Kórház, Bp.

Allergiológia és klinikai immunológ *

1085 Semmelweis Egyetem

Endokrinológia, anyagcsere és diabetes *

1085 Semmelweis Egyetem

Gasztroenterológia

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Tüdő- és mellkassebészet

1121 OKTPI

Érsebészet *

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Idegsebészet

1145 OITI

Stroke *

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

PIC

1085 Semmelweis Egyetem

Nephrológia

1145 Uzsoki u. Kórház, Bp.

Szívsebészet *

1096 Gottsegen György Orsz.Kard.Int

Kardiológia

1096 Gottsegen György Orsz.Kard.Int

Gyermek- és ifjúsági pszichiátria *

1021 Vadaskert Alapítvány

Alkohológia *

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Drogellátás *

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Addiktológia *

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Sürgősségi betegellátás, oxyológia

3100 Salgótarján, Szent Lázár M.Kh.

Gyermeksebészet *

1089 Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I.

Plasztikai (égési)sebészet *

1146 Bethesda Gyermekkórház, Bp.

AIDS diagnosztika és therápia *

1097 Szent László Kórház, Bp.

Kézsebészet *

1091 Állami Egészségügyi Központ

G06 Csecsemő- és gyermek fül-orr-gége *

1089 Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I.

G07 Gyermekszemészet *

1085 Semmelweis Egyetem

G09 Gyermekneurológia *

1089 Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I.

G19 Gyemek-tüdőgyógyászat *

1085 Semmelweis Egyetem

G31 Gyermek-gasztroenterológia *

1089 Heim Pál Gyermekkórház-Rend.I.

G40 Csecsemő- és gyermekkardiológia *

1085 Semmelweis Egyetem

Krónikus ellátás

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Rehabilitáció

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

Ápolás

2660 Balassagyarmat, Dr. Kenessey Vkh

 

Amit az ellátási kötelezettségről és a beutalásról tudni kell:


   A területi ellátási kötelezettséggel rendelkező kórháznak kötelező ellátni azt a beteget, aki az adott területen lakik és beutalóval érkezik.


   *Akinek más kórházba szól a beutalója, akkor az a kórház csak akkor láthatja el, ha ezzel a területéhez tartozó betegek ellátását nem veszélyezteti.


   *Ha beutaló nélkül vagy más helyre szóló beutalóval keres fel valaki egy kórházat, akkor neki az ellátása költségének 30 százalékát, legfeljebb 100000 forintot kell fizetnie.

   *Sürgősségi ellátást az ország bármely kórházában mindenki többlettérítés nélkül kap.

 

Honnan lehet megtudni, hogy kit milyen betegséggel hol látnak el?


   A legfontosabb: a háziorvos dönti el azt, hogy kit hol látnak el a betegségével. Ő írja a beutalót, amely szükséges a kórházi ellátás igénybevételéhez. Ezért a háziorvosok tudnak minden szükséges információt az új ellátórendszerről és a területi ellátási kötelezettségekről.


   Ezeket az alapvető információkat mindenki megtudhatja a háziorvosától, a Dr. Info telefonszámán (06-40-374636) vagy a
www.terapia2007.hu honlapon.
 

Bővebb információ itt.


2007. március 08.

 

Boldog Nőnapot!

Nőnapi köszöntő

Tavasz hajnalán
Róluk emlékezünk,
A nőkről, kiknek
Életünk köszönhetjük.

Ki mindent
Megtesz értünk, a nő,
Dajkál, ápol,
És felnevel ő.

Hálánk szálljon
Lányra, anyára,
Ki a családot
Összetartja.

Szépséges
nők,
Jó asszonyok,
Kívánunk
boldog,
Víg nőnapot.

                                   Kéri János
 

A Nemzetközi Nőnap az egyszerű, de mégis történelmet alakító nők története. A nők évszázadok óta tartó küzdelmében gyökerezik, melynek célja, hogy a nők a férfiakkal egyenlő feltételek mellett vehessenek részt a társadalom életében. Az ókori Görögországban Lüzisztrata a nemi élet megtagadását kezdeményezte a férfiakkal szemben, hogy a háborúnak véget vethessenek; a francia forradalom idején a nők a "szabadság, egyenlőség, testvériség" kiáltással vonultak Versailles elé, hogy a nők választójogát követeljék.
  A Nemzetközi nőnap hagyománya 1857. március 8-án indult útjára amerikai nők demonstrációival, akik a rossz munkakörülmények, és az alacsony fizetések ellen tiltakoztak. A Nemzetközi nőnap gondolata először a századfordulón merült fel. 1866-ban fogadta el a Nemzetközi Munkásszövetség a nők hivatásszerű munkavégzéséről szóló határozatot.
  1909. február 28-án az Amerikai Szocialista Párt határozata szerint szerte az Egyesült Államokban megtartották az első Nemzetközi Nőnapot. 1913-ig február utolsó vasárnapján ünnepelték a nőket.
  1910-ben a Szocialista Internacionálé résztvevői alapították meg a nőnapot, mint nemzetközi ünnepet, tiszteletadásként a nők jogaiért küzdő mozgalom előtt, és segítségként az egyetemes női választójog kivívásához. A megemlékezés dátumaként pontos időpontot nem jelöltek ki. E döntés alapján a következő évben, 1911. március 19-én első alkalommal ünnepelték a Nemzetközi Nőnapot Ausztriában, Dániában, Németországban és Svájcban. A gyűléseken résztvevő férfiak és nők a szavazati jog és a tisztségvállalás joga mellett a munkavállalás, szakmai továbbképzés jogát is követelték, valamint azt, hogy szűnjön meg a munkahelyi megkülönböztetés.

  Magyarországon 1914-ben ünnepelték meg először a Nemzetközi Nőnapot. Ezen a napon virággal, apróbb ajándékkal köszöntik a fiúk, férfiak a lányokat, asszonyokat, otthon és a munkahelyen.


2007. március 05.

Pályázati felhívás

Diósjenő Községi Önkormányzat Képviselő-testülete bérbeadás útján kívánja hasznosítani a 854/2. hrsz-on, természetben a 2643 Diósjenő, Petőfi S. út 57. szám alatt található 8753 m2 területű Strandfürdő ingatlanát.

 

 

A bérlet feltételei:

Bérbeadás időtartama: 2007. május 6.- 2012. április 30.

A pályázat beadásának határideje: 2007. április 10.

Pályázati dokumentáció a Polgármesteri Hivatalban 1.000 Ft-ért átvehető.

 

Pályázó csak az lehet, aki a pályázati dokumentációt átveszi.


2007. március 04.

 

Megszűnt a vasúti közlekedés

a Diósjenő - Romhány vonalon

 

A Gazdasági Minisztérium döntése alapján 2007. március 4-én megszűnt 14 vasúti mellékvonalon a személyvonat közlekedés.
   A MÁV hivatalos tájékoztatója szerint ezeken a vonalakon a személyszállítás szünetel.
    Sajnos a megszűnő, szünetelő vonalak közé tartozik a Diósjenő-Romhány szakasz is. A 18 km-es útvonalon az utasok szállítását a Nógrád Volán Zrt. autóbuszai végzik.

Készül a búcsúfellépésre

(Az utolsó járat a Diósjenő-Romhány vasútvonalon)

 

A Nógrád Volán Zrt. autóbusz menetrendje

2007. március 04-től

 

3270 Diósjenő, vá.  - Rétság - Romhány, vá.

Balassagyarmat

Diósjenő (vonat)

3:08

4:21

6:05

7:24

7:35

8:56

11:00

12:12

14:30

15:56

17:20

18:38

 

Vác

Diósjenő (vonat)

 

6:28

7:17

8:28

9:17

11:28

12:17

U15:28

U16:17

17:28

18:17

20:28

21:17

 Nógrád VOLÁN

2

4

6

8

10

12

14

Diósjenő, vá.

4:30

7:30

9:30

12:30

16:30

18:48

21:30

Diósjenő, f.szöv.

4:32

7 32

9 32

12 32

16 32

18 50

21 32

Diósjenő, újtelep

4:33

7 33

9 33

12 33

16 33

18 51

21 33

Diósjenő, elág.

4:34

7 34

9 34

12 34

16 34

18 52

21 34

Hantai dűlő

4:37

7 37

9 37

12 37

16 37

18 55

21 37

Tolmácsi elág.

4:41

7 41

9 41

12 41

16 41

18 59

21 41

Tolmács, sz.bolt

4:43

7 43

9 43

12 43

16 43

19 01

21 43

Tolmács, vá. bej. út

4:44

7 44

9 44

12 44

16 44

19 02

21 44

Tolmács, vá. bej. út

4:45

7 45

9 45

12 45

16 45

19 03

21 45

Tolmács, sz.bolt

4:46

7 46

9 46

12 46

16 46

19 04

21 46

Tolmácsi elág.

4:47

7 47

9 47

12 47

16 47

19 05

21 47

Pusztaszántói elág. (TDK)

4:48

7 48

9 48

12 48

16 48

19 06

21 48

Rétság rendőrség

4:49

7 49

9 49

12 49

16 49

19 07

21 49

Rétság, Börzsöny vendéglő

4:50

7 50

9 51

12 50

16 50

19 08

21 50

Rétság, Börzsöny vendéglő

5:00

8 00

10:00

13 00

17 00

19 09

21 51

Romhányi elág.

5:03

8 03

10 03

13 03

17 03

19 12

21 54

Bánk, újtelep

5:06

8 06

10 06

13 06

17 06

19 15

21 57

Bánk, strandfürdő

5:08

8 08

10 08

13 08

17 08

19 17

21 59

Bánk, vá. bej út

5:09

8 09

10 09

13 09

17 09

19 18

22 00

Világospuszta bej. Út

5:13

8 13

10 13

13 13

17 13

19 22

22 04

Romhány, sz.bolt

5:17

8 17

10 17

13 17

17 17

19 26

22 08

Romhány, vá. bej. út

5:18

8 18

10 18

13 18

17 18

19 27

22 09

Romhány, vá.

5:19

8:19

10:19

13:19

17:19

19:28

22:10

 

3270 Romhány, vá.  - Rétság - Diósjenő, vá.

 Nógrád VOLÁN

1

3

5

7

9

11

13

Romhány, vá.

6:20

8:20

1120

14:20

17:20

19:30

22:20

Romhány, vá. bej. út

6 21

8 21

11 21

14 21

17 21

19 31

22 21

Romhány, sz.bolt

6 22

8 22

11 22

14 22

17 22

19 32

22 22

Világospuszta bej. út

6 26

8 26

11 26

14 26

17 26

19 36

22 26

Bánk, vá. bej út

6 30

8 30

11 30

14 30

17 30

19 40

22 30

Bánk, strandfürdő

6 31

8 31

11 31

14 31

17 31

19 41

22 31

Bánk, újtelep

6 33

8 33

11 33

14 33

17 33

19 43

22 33

Romhányi elág.

6 36

8 36

11 36

14 36

17 36

19 46

22 36

Rétság, Börzsöny vendéglő

6 39

8 39

11 39

14 39

17 39

19 49

22 39

Rétság, Börzsöny vendéglő

6 40

8 40

11 40

14 40

17 40

19 50

22 40

Rétság rendőrség

6 41

8 41

11 41

14 41

17 41

19 51

22 41

Pusztaszántói elág. (TDK)

6 42

8 42

11 42

14 42

17 42

19 52

22 42

Tolmácsi elág.

6 43

8 43

11 43

14 43

17 43

19 53

22 43

Tolmács, sz.bolt

6 44

8 44

11 44

14 44

17 44

19 54

22 44

Tolmács, vá. bej. út

6 45

8 45

11 45

14 45

17 45

19 55

22 45

Tolmács, vá. bej. út

6 46

8 46

11 46

14 46

17 46

19 56

22 46

Tolmács, sz.bolt

6 47

8 47

11 47

14 47

17 47

19 57

22 47

Tolmácsi elág.

6 49

8 49

11 49

14 49

17 49

19 59

22 49

Hantai dűlő

6 53

8 53

11 53

14 53

17 53

20 03

22 53

Diósjenő, elág.

6 56

8 56

11 56

14 56

17 56

20 06

22 56

Diósjenő, újtelep

6 57

8 57

11 57

14 57

17 57

20 07

22 57

Diósjenő, f.szöv.

6 58

8 58

11 58

14 58

17 58

20 08

22 58

Diósjenő, vá.

7:00

9:00

12:00

15:00

18:00

20:10

23:00

Diósjenő

Vác  (vonat)

7:25

8:14

9:20

10:09

12:20

13:09

15:20

16:14

18:46

19:35

20:24

21:14

 

Diósjenő

Balassagyarmat

7:27

8:43

9:18

10:33

12:18

13:33

15:18

16:33

18:40

20:00

 

23:18

00:28

6 nyomtatható változat

vissza