Képviselő-testületi anyagok

Rendeletek

Nemzeti jogszabálytár

2/2018. (III. 02.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról


7/2016 (XII.12.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II.25.) önkormányzati rendelet módosításáról


6/2016 (IX. 29.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról


5/2016 (IV. 28.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
KÖZTERÜLET HASZNÁLATÁRÓL, VÉDELMÉRŐL, DÍJÁRÓL


3/2016 (II. 25.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek
védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint nyújtandó egyes
ellátási formák megállapításának helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet


2/2016 (II. 25.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


13/2015 (XII. 3.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a gépjárműveinek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzatára


9/2015 (X. 29.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi adókról


8/2015 (IX. 24.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
a helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a települési
szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás
kötelező igénybe-vételéről


7/2015. (V.21.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
A 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2015-05-21 -tól


6/2015 (V. 6.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzati képviselők tisztelet díjáról


4/2016 (IV. 28.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
az önkormányzat 2015. évi zárszámadásáról


Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2015. (II. 27.) számú rendelete
a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. tv. rendelkezései, a Gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény rendelkezései szerint nyújtandó egyes ellátási formák megállapításának helyi szabályiról szóló önkormányzati rendelet


Diósjenő Község Önkormányzat képviselő-testületének
1/2015 (II. 27.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről


11/2014 (XII. 12.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Diósjenő Község Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának Szervezeti és Működési Szabályzatáról,
valamint ügyfélfogadásának rendjéről
Hatályos: 2015-10-30 -tól


7/2014 (VII. 31.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
a helyi piac és helyi termelői piac létesítéséről és üzemeltetéséről
Hatályos: 2014-07-31 -tól


5/2014 (IV. 24.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
A 2013. évi költségvetés végrehajtásáról
Hatályos: 2014-04-24 -tól


4/2014. (III. 6.) DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÖNKORMÁNYZATI
RENDELETE
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről
Hatályos: 2014-03-06 -tól


DIÓSJENŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2/2014.(II. 06.) RENDELETE
az építményadóról, telekadóról a magánszemélyek kommunális adójáról az idegenforgalmi adóról, valamint az
iparűzési adóról
Hatályos: 2014-02-07 -tól


DIÓSJENŐ KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLET
1/1999. (II. 09.) SZÁMÚ RENDELETE
élelmezési norma és térítési díj megállapításáról
Hatályos: 2014-02-06 –tól


Testületi ülések meghívói, előterjesztések, kihirdetések

2017-10-13

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2017. október 12-ei ülésén alkotott alábbi rendeleteit az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

kihirdetem

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testület
9/2017. (X. 13) számú rendelete a többször módosított,
az 1/2003. (I. 28.) számú rendelet módosítására
Élelmezési norma és térítési díj megállapításáról


A rendelet 2017. október 13-án lép hatályba.

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
10/2017. (X. 13.) önkormányzati rendelete
A község helyi építési szabályzatát megállapító 4/2008. (VI. 13.) rendeletének módosítására


A rendelet 2017. október 28-án lép hatályba.

A rendeletek szövege megtekinthető a Diósjenői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján.
 

Diósjenő, 2017. október 13.

Dr. Bagó József
jegyző


2017-06-09

Önkormányzati rendeletek kihirdetése

Diósjenő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. június 8-ai ülésén alkotott alábbi rendeleteit az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának megfelelően a mai napon

kihirdetem.

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2017. (VI. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016. (II. 25.) önkormánvzati rendelet módosításáról

A rendelet 2017. június 10-én lép hatályba.
 

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017.(VI. 09.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról

A rendelet 2017. június 9-én lép hatályba.

Diósjenő Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2017.(VI. 09.) önkormányzati rendelete a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól

A rendelet 2017. június 10-én lép hatályba.

A rendeletek szövege megtekinthető a Diósjenői Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, valamint az önkormányzat hivatalos honlapján (www.diosjeno.hu).

Diósjenő, 2017. június 09.

Dr. Bagó József
jegyző


2017-06-06

MEGHÍVÓ

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 44-45. §-ai, valamint a 10/2014. (XII. 12.) önkormányzati rendelet 26. §-a alapján a képviselő-testület ülését
2017. június 8-án (csütörtök) 16 órára
összehívom.
Az ülés helye: Községi Önkormányzat tanácsterem

 

Napirendi javaslat

Tárgy

Előterjesztő

Napirend előtt:

- Polgármester tájékoztatója a két ülés közötti fontosabb eseményekről

1.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítására

Tóth János polgármester

2.

Előterjesztés Diósjenő Község önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítéséről

Tóth János polgármester

3.

Előterjesztés a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló rendelet megalkotására

Tóth János polgármester

4.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatára

Tóth János polgármester

5.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési tervéről

Dr. Bagó József jegyző

6.

Előterjesztés Diósjenő Község Beszerzési Szabályzatára

Dr. Bagó József jegyző

7.

Előterjesztés a jegyző gyámhatósági hatáskörben végzett feladatairól a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat 2016. évi munkájáról

Dr. Bagó József jegyző

8.

Előterjesztés Diósjenő Község Önkormányzata 2017-2020. évi stratégiai belső ellenőrzési tervének és a 2017. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyására

Dr. Bagó József jegyző

9.

Összefoglaló a partnerségi egyeztetésről Diósjenö, 0116/24 hrsz területre vonatkozóan a rendezési terv módosításáról

Tóth János polgármester

10.

Előterjesztés a Nyugat-Nógrád Család- és Gyermekjóléti Szolgálat „Jakab-net program" megvásárlásához való hozzájárulásról

Tóth János polgármester

11.

Előterjesztés a Diósjenői Sportegyesület fejlesztési támogatás igényéről

Tóth János polgármester

12.

Előterjesztés Csokonai út 7. szám (486 hrsz.) alatti ingatlan felajánlásáról

Tóth János polgármester

13.

Előterjesztés gyümölcsfelvásárlás céljából ingatlan biztosításáról

Tóth János polgármester

14.

Előterjesztés a 082 hrsz-ú földút bazaltkövezéséről

Tóth János polgármester

15.

Előterjesztés iskolabuszjárat indítás kérelemről

Tóth János polgármester

16.

Júliusi rendezvények áttekintése

Molnár Istvánné

Szoc.biz. elnök

17.

Egyebek

 

Zárt ülésen

 

 

Pénzügyi Bizottság beadványa

 

Tóth János
polgármester


2017-02-24

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2017. február 27-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Diósjenő Község Önkormányzata átvilágítása
  Előterjesztő: polgármester

 2. Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és térítési díjának felülvizsgálata
  Előterjesztő: polgármester
 3. 2017. évi költségvetés
  Előterjesztő: polgármester
 4. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  Előterjesztő: polgármester
 5. Rendezési terv módosítás előkészítése
  Előterjesztő: polgármester
 6. Egyebek
  Egyéni kérelmek
  - Diósjenő szállásadók kérelme
  - Optikai hálózat építés
  - A polgármester 2017. évi szabadságolási ütemtervének jóváhagyása
  - A polgármester, alpolgármester bérének megállapítása

Tóth János
polgármester2017-01-23

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2017. január 24-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó rendkívüli üléséreNAPIREND

 1. A választási bizottság megbízólevél átadása
  Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök

 2. Az önkormányzati képviselő eskütétele
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. SZMSZ módosítás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2017-01-18

FELHÍVÁS

2017. január 27-én 18 órakor
Diósjenő Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
Falugyűléssel egybekötött
közmeghallgatást tart
a Szentgyörgyi István Általános Iskola aulájában.

A Falugyűlés témája:

 1. Tájékoztatás a hulladékszállítással kapcsolatos változásokról
  Terman István a Zöld Híd Régió Kft képviselője

 2. Tájékoztatás az Önkormányzat 2016. évi gazdálkodásáról
  Repiczki Zsuzsanna jegyző

 3. Tájékoztatás a 2016. évben elnyert pályázatok eredményeiről, ingatlan vásárlásokról, a volt VILLTESZ épületében rejlő lehetőségekről
  Tóth János polgármester

 4. Közmeghallgatás

Mindenkit szeretettel vár Diósjenő Önkormányzatának Képviselő-testülete.


2016-12-06

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. december 12-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére


NAPIREND

 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
  Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzések tapasztalata
  90 napon túli adótartozások állománya
  NAV bevallási állomány

  Előterjesztő: jegyző

 2. Részletes tájékoztató a szakfeladatok 2016. háromnegyedévi teljesített bevételeiről és kiadásairól
  Előterjesztő: jegyző, könyvviteli szolgáltató

 3. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: polgármester

 4. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi munkaterve
  Előterjesztő: polgármester

 5. Egyebek
  1. Diósjenői Sportegyesület 2016. II. félévi tevékenységi beszámolója és pénzügyi helyzete
  Diósjenői Sportegyesület kérelme

  Előterjesztő: polgármester
  2. Volt Villtesz épület funkció meghatározása
  Előterjesztő: polgármester
  3. START munka pályázat 2017.
  START munka pályázat 2016. leltár

  Előterjesztő: jegyző
  4. Pályázatok
  - A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése A Felhívás kódszáma: VP6-7.2.1-7.4.1.2-16
  - Adósságkonszolidációban nem részesültek támogatása 2016.
  - Önkormányzati étkeztetési feladatok pályázata 2016.
  - Diósjenő község Önkormányzat ASP központhoz való csatlakozása című KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2016 pályázat
  - TOP-1.4.1-15-NG1 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével Diósjenő, Nógrád, Berkenye óvodai és bölcsödei infrastruktúra fejlesztése, szolgáltatás bővítése pályázat- Bursa Hungarica pályázat
  - Helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő támogatása
  Előterjesztő: polgármester
  5. Kommunális Hulladék szállítás 2017.
  Előterjesztő: polgármester
  6. Könyvvizsgáló kirendelése
  Előterjesztő: jegyző
  7. Polgármesteri Hivatal biztonsági rendszer kiépítése
  Előterjesztő: jegyző
  8. Diósjenő közkifolyók helyzete
  Előterjesztő: polgármester
  9. Ideiglenes buszmegállók létesítése
  Előterjesztő: polgármester
  10. Lomtalanítás költsége
  Előterjesztő: jegyző
  11. Toyota és Mercedesz gépjárművek javításai költségei
  Daihatsu gépjármű
  Előterjesztő: polgármester
  12. Gépjárművezető kijelölése
  Előterjesztő: polgármester
  13. Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: polgármester
    - Csók Csaba földcsere kérelme
    - Kiss Gergely rendezési terv módosítási kérelme
    - Gógucz Attila és Czigán Borbála rendezési terv  módosítási kérelme
    - Marton János ingatlan vásárlási kérelme
    - Dr. Szabó Sándor ügyvéd kérelme
    - Kertész János kérelme
    - Csáki Csaba kérelme
  14. Kilakoltatások helyzete, jogi háttere Diósjenő községben
  Előterjesztő: jegyző
  15. Személyi kérdések
  Előterjesztő: jegyző

Tóth János
polgármester


2016-11-05

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. november 10-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

 

NAPIREND

 1. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2017. évi rendezvényterve
  Előterjesztő: polgármester

 2. Adventi, karácsonyi ünnep előkészítése
  Előterjesztő: bizottsági elnök
 3. Decemberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: bizottsági elnök
 4. Egyebek
  Előterjesztő: polgármester
  - Pályázat külterületi utak
  - Kiss Gergely kérelme
 5. Zárt ülésre
  - Csók Csaba kérelme
  - Független könyvvizsgáló megbízása
  - Testvér települési pályázat
  - Bethlen Gábor pályázat
  - Busz javítás költsége
  - Ingatlan vásárlás
  - Buszvezető 4 órás alkalmazása
  - VILLTESZ fűtés
  - Építési norma gyűjtemény
  - Foci pályafelújítás
  - Óvodai játékok
  - Ovi-foci pályázat
  - Börzsöny Térsége Egyesület kérelme
  - Toyota Dina
  - Daihatsu
  - Start pályázat
  - Marton János kérelem

Tóth János
polgármester


2016-09-25

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő–testületének
2016. szeptember 29-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: polgármester

 2. Beszámoló a 2016/2017. oktatási év indításáról
  Előterjesztő: Óvoda vezető

 3. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat
  Előterjesztő: polgármester

 4. Novemberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 5. Egyebek
  SzSzB megbízott tagjainak választása
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző
  Sportegyesület kérelmei
  Egyéni kérelmek
  Pályázatok
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-07-25

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. augusztus 3-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Beszámoló az önkormányzat szociális ellátásairól
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 2. Beszámoló a Sportegyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Ferenci István Sport egyesület elnöke

 3. Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2015. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Kabai Lajos tűzoltó egyesület parancsnoka

 4. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal működéséről
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző

 5. Szüreti felvonulás, október 23-ai ünnepség előkészítése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 6. Szeptemberi, októberi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 7. Egyebek
  Bölcsi csoport
  Pályázatok
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-07-04

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. július 07-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

 

NAPIREND

 1. Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
  - Rendőrségi beszámoló Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

  Előterjesztő: Rendőrség képviselői

 2. Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
  - Beszámoló a Diósjenői Polgárőr Egyesület működéséről, Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról

  Előterjesztő: Polgárőrség képviselői

 3. Beszámoló az Óvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2016/2017. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
  Előterjesztő: Óvoda vezető

 4. Védőnői szolgálat tájékoztatója
  Előterjesztő: védőnő

 5. Idősek Klubja tájékoztatója
  Előterjesztő: vezető

 6. Augusztus 20-ai ünnepség előkészítése
  Előterjesztő: polgármester

 7. Augusztusi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: biz. elnök
  Előterjesztés előkészítésében közreműködik: Szociális, oktatási, művelődési, értéktár bizottság, intézményvezetők

 8. Egyebek
  Zárt ülés:
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-05-22

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. május 26-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Közmeghallgatás 18-20 óráig

 2. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Szociális ellátási formák igénybevételéről, költségvetésének időarányos alakulásáról beszámoló
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 4. Júliusi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 5. Egyebek
  Zárt ülés:
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  Diósjenő, 2016. május 20.

Tóth János
polgármester


2016-04-25

 MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. április 28-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendelt-sége 2015. évi tevékenységéről szóló tájékoztatója
  Balassagyarmati Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság 2015. évet értékelő beszámoló jelentése

  Előterjesztő: Balassagyarmati Katasztrófavédelmi Kirendeltség/Tűzoltó parancsnokság megbízottja
  Határozati javaslat

 2. Beszámoló az 2015. évi költségvetés végrehajtásáról.
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. A közterület használatáról, védelméről, díjáról szóló 6/2010. (V. 28.) Diósjenő Község Önkormányzati rendelet áttekintése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 4. Közmeghallgatás előkészítése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 5. Turisztikai kiállítás, Összetartozás napja előkészítése, Júniusi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz.elnök

 6. Egyebek

 • Közterület elnevezése

 • Telkesíthető területek

 • Telek árak meghatározása

 1. Zárt ülés:
  Egyéni kérelmek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-04-02

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. április 5-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Közbeszerzési terv
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Közbeszerzési szabályzat
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Fejlesztési terv
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 4. Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 5. Májusi rendezvények áttekintése
  Majális, Környezetvédelmi nap, Idősek Napja, Gyermeknap előkészítése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné biz. elnök

 6. Egyebek
  Szentgyörgyi István Általános Iskola vízcsőrendszer kiváltása
  Egyéni kérelmek - zárt ülés
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2016-02-23

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. február 25-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. 2016. évi költségvetés
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Fejlesztési terv
  Előterjesztő:
  Tóth János polgármester

 4. Áprilisi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné bizottsági elnök

 5. Egyebek - zárt ülésen

  - Fogorvosi álláspályázat elbírálása

  - Egyéni kérelmek
    Előterjesztő: polgármester

Tóth János
polgármester


2016-01-26

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2016. január 28-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Étkeztetés nyersanyagköltségeinek és térítési díjának felülvizsgálata
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Március 15. megemlékezés, húsvéti népszokások előkészítése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné bizottsági elnök

 4. Februári, márciusi rendezvények áttekintése
  Előterjesztő: Molnár Istvánné bizottsági elnök

 5. Egyebek

  - Gasztronómiai és turisztikai kiállítás Budai vár

  - Iskolai tankonyha

  - Önkormányzati tulajdonú bérbe adott területekre  beadandó pályázatok szabályai

  - Polgármester 2016. évi szabadságolási  ütemtervének jóváhagyása

  - Diósjenői Polgármesteri Hivatalban 2016. évi     igazgatási szünet elrendeléséről

  - Kötelező betelepítési kvóta

  - Jenő települések találkozója

  - Szociális kérelmek
    Előterjesztő: polgármester

Tóth János
polgármester


2015-11-27

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2015. december 03-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. Az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének módosítása
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi rendezvényterve
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi munkaterve
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 4. Gépjárművek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzata
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 5. Adventi, karácsonyi ünnep előkészítése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 6. Egyebek
  - Nyugat-Nógrád Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltatási Társulás kérelmei
  - Szociális kérelmek
  Előterjesztő: polgármester

Tóth János
polgármester


2015-10-27

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2015. október 29-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

NAPIREND

 1. Helyi adórendeletek felülvizsgálata.
  Helyi adórendeletek végrehajtása, adóellenőrzések tapasztalata

  Előterjesztő: jegyző

 2. Beszámoló a 2015/2016. oktatási év indításáról
  Előterjesztő: Bacskay Sándorné Óvoda vezető

 3. Diósjenő községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. évi rendezvényterve
  Előterjesztő: polgármester

 4. Gépjárművek igénybevételéről és használatának rendjéről szóló szabályzata
  Előterjesztő: polgármester

 5. Testvértelepülési megállapodás
  Előterjesztő: polgármester

 6. Egyebek
  - Sportegyesület kérelme

  Előterjesztő: polgármester

Tóth János
polgármester


2015-09-22

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2015. szeptember 24-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

NAPIREND

 1. 2015. I. félév költségvetés végrehajtása
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybe-vételéről
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. 2015. évi szociális tüzelőanyag pályázat
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 4. Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 5. 2016. évi Járási startmunka mintaprogramok - ráépülő program pályázat
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 6. Fogorvosi álláshely pályázat kiírása
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 7. Testvértelepülési pályázat külsős céggel történő megíratása
  Előterjesztő: Hegedűs József

 8. Diós települések találkozója – Jenő nap
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 9. Lomtalanítás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 10. Október 23-ai ünnepség
  Előterjesztő: Szabó Béla

 11. Szüreti felvonulás
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna

 12. Egyéni kérelmek - zárt ülés

Tóth János
polgármester


2015-07-13

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2015. július 16-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére


Napirend:

 1. Idősek Klubja tájékoztatója
  Előterjesztő: Déri Ágnes

 2. Védőnői szolgálat tájékoztatója
  Előterjesztő: Mocsári Sándorné védőnő

 3. Beszámoló a Diósjenői Önkéntes Tűzoltó Egyesület 2014. évi tevékenységéről
  Előterjesztő: Tűzoltó egyesület parancsnoka

 4. Tájékoztató a Sportegyesület tevékenységéről
  Előterjesztő: Dr. Ferenczi István Sport egyesület elnöke

 5. Sportegyesület és Diósjenő község Önkormányzata közötti szerződés
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 6. Diósjenő Idősek Klubja alapító okiratának módosítása
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző
  Határozati javaslat

 7. Szemétszállítás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 8. Augusztus 20-ai ünnepség, Szüreti felvonulás előkészítése
  Előterjesztő: Szabó Béla elnök

 9. Szerződés kötés előkészítése (zárt ülés)
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  Diósjenő, 2015. július 13.

Tóth János
polgármester


2015-06-12

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2015. június 18-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

Napirend:

 1. Az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának értékelése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Közbiztonság helyzetéről szóló tájékoztató
  - Rendőrségi tájékoztató a Rétság Rendőrkapitányság illetékességi területéhez tartozó Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről
  Előterjesztő: Rendőrség képviselője
  - Beszámoló a Diósjenői Polgárőr Egyesület működéséről, Diósjenő község közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról
  Előterjesztő: Porubszki Zoltán polgárőr egyesület elnöke

 3. Beszámoló az óvoda működéséről, az óvodai nevelési és gazdálkodási tevékenységről, az óvodai étkeztetés tapasztalatairól, valamint a 2015/2016. nevelési év előkészületeiről; az óvodai nyári szünet ideje, és a nyári szünetben elvégzendő karbantartási, felújítási feladatok
  Előterjesztő: Bacskay Sándorné óvodavezető

 4. Szociális ellátási formák igénybevételéről, költségvetésének időarányos alakulásáról beszámoló
  Előterjesztő: Szabó Béla elnök

 5. Egyebek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester
  - Észak-Kelet Pest és Nógrád Megyei Regionális Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Önkormányzati Társulás támogatási kérelme
  - Egyéni kérelmek
     - Hellner Péter kérelme
     - Dombóvári Dénes kérelme

Tóth János
polgármester


2015-05-19

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2015. május 21-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó
ülésére

 

Napirend

 1. Beszámoló az 2014. évi költségvetés végrehajtásáról
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Egyebek
  - VILLTESZ épületének megvásárlása
  - Strandfürdő üzemeltetése
  - Pályázati lehetőségek
  - Jenő-nap
  - Egyéni kérelmek

  Előterjesztő: Tóth János polgármester

Tóth János
polgármester


2015-05-05

MEGHÍVÓ

Diósjenő község Képviselő-testületének
2015. május 6-án 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében tartandó ülésére

Napirend

 1. Megbízólevelek átadása az új képviselőknek
  Előterjesztő: Hekli Gáborné HVB elnök

 2. Az új önkormányzati képviselők eskütétele
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. SZMSZ módosítás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 4. Az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 5. Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 6. Egyebek
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

előterjesztések

Tóth János
polgármester


2015-04-17

MEGHÍVÓ
Diósjenő Község Önkormányzati
Képviselő-testületének
2015. április 20-án, hétfőn 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

Napirend

 1. Beszámoló az 2014. évi költségvetés végrehajtásáról - határozti javaslat
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. Közmeghallgatás előkészítése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Egyebek

  3.1. Helyi újság kiadásának kérdése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.2. Börzsönyi út súlykorlátozás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.3. Vasútállomásnál a veszélyes fa kivágásának kérdése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.4. TESZEDD mozgalomhoz történő csatlakozás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.5. Lomtalanítás
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.6. Kisbusz pályázat
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.7. Strand üzemeltetése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.8. VILLTESZ épületének bérlése
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

  3.9. Majális rendezvény napi menetrendje, részletes programja
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.10. Gyereknap helyszíne rendezvény programterve
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.11. Jenő Nap
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.12. Szentgyörgyi Iskola lépcsőjének felújítása
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.13. Pedagógiai kitüntetés oklevelének, plakettjének tervezése, odaítélésének feltételeinek, paramétereinek megalkotása
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.14. Karbantartási feladatok éves strukturálása
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.15. Turisztikai lehetőség felvetése, "Vízimalom étterem, panzió"
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.16. Buszmegállók
  Előterjesztő: Szabó Béla képviselő

  3.17. Iskolai kazánház vízmentesítése
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.18. Kerti kiülő felújítása az iskola udvarán
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.19. Különleges fáink helyi védettség alá helyezése
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.20. Kárpátaljai testvértelepülésünk megsegítése
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.21. Diósjenői mintaporta kezdeményezés testületi vitára bocsátása
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.22. Marton Gergelyné kérelme
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.23. Temetői urnafalak létesítése
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.24. Beszámoló az Ipoly Erdővel folytatott tárgyalásról
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.25. Öreghegy katasztrófavédelmi mentesítése és előkészítése birka-kecske legeltetésre
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.26. Gyógynövénykert létesítése
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.27. Elismerő határozat Kalocsai Attila volt képviselőtársunk részére
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

  3.28. Diósjenő Önkormányzat gazdasági társaság alakítása
  Előterjesztő: Dr. Ferenczi István képviselő

  3.29. Entente Florale Europe – Pályázati részvétel 2016
  Előterjesztő: Dr. Ferenczi István képviselő

Tóth János
polgármester


MEGHÍVÓ

Diósjenő Község Önkormányzata

képviselő-testületének
2015. március 5-én 18 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

Napirend:

 1. Közbeszerzési terv (2011. évi CVIII. törvény)
  Előterjesztő: Repiczki Zsuzsanna jegyző

 2. Óvodai beiratkozás időpontjának meghatározása
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Húsvéti népszokások, Majális, Környezet-védelmi nap, Idősek Napja, Gyermeknap, Összetartozás napja, Jenő-nap, Diós-települések találkozójának előkészítése
  Előterjesztő: Szabó Béla elnök

 4. Gyógynövénykert előkészítése
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

 5. Diósjenő község önkormányzata lapjának szervezeti és működési szabályzata
  Előterjesztő: Székely József Ede alpolgármester

 6. Egyebek

 1. Betekintés kérése a községi konyha üzemeltetési szerződésbe, a decemberi hasonló tárgyú előterjesztés, valamint a rövidesen lejáró határidejű szerződés kapcsán.
  Előterjesztő : Székely József Ede

 2. A decemberben általam benyújtott grafikai terv alapján a Diósjenői Honlap megújításának folytatása. (honlapterv)
  Előterjesztő: Székely József Ede

 3. Kalocsai Attila volt képviselőtársunk - vízközművel kapcsolatos - javaslatának részletes testületi tárgyalásához szükséges kérdések feltevése.
  Előterjesztő: Székely József Ede

 4. Testületi ülések nyilvánossága tárgyában kiegészítő határozatok meghozatala.
  Előterjesztő: Székely József Ede

 5. Tájékoztatás kérése a köztéri megfigyelő kamerarendszer nem működő elemei üzembehelyezésének folyamatáról.
  Előterjesztő: Székely József Ede

 6. Lemondott tiszteletdíjak elkülönített számla jelenlegi egyenlege, és év végi várható egyenlege.
  Előterjesztő: Székely József Ede

 7. Adóhátralékok listájának ismételt kérése.
  Előterjesztő: Székely József Ede

 8. Kinnlevőségek listájának ismételt kérése.
  Előterjesztő : Székely József Ede

 9. Közvilágítás valamint útproblémák megoldása a Petőfi utca egy részén, German Ildikó megkeresése alapján.
  Előterjesztő: Juhászné Marsi Éva

 10. Kőszórás a Táncsics M. utca legrosszabb szakaszaira.
  Előterjesztő: Juhászné Marsi Éva

 11. A 2015 február 21-i részleges falubejárás tapasztalatainak részleges összefoglalója.
  Előterjesztő : Juhászné Marsi Éva

 12. Kőszórás a Kinizsi utca legkritikusabb szakaszára.
  Előterjesztő: Székely József Ede

 13. Javaslat az iskolára szerelendő napelemek hálózatra táplálása vonatkozásában.
  Előterjesztő: Székely József Ede

 14. Javaslat a csekkes befizetések rendszerének átalakításáról.
  Előterjesztő: Juhászné Marsi Éva

 15. Csatorna közmű rákötésének engedélyezési kérelme, egy magánszemély megkeresése alapján. (zárt ülésen kívánja tárgyalni az előterjesztő)
  Előterjesztő: Juhászné Marsi Éva

   

Tóth János
polgármester


MEGHÍVÓ

Diósjenő község képviselő-testületének
2015. február 27-én 19:30 órai kezdettel
a Polgármesteri Hivatal nagytermében
tartandó ülésére

 

Napirend

 1. Az új önkormányzati képviselő eskütétele
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 2. 2015. évi költségvetés
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 3. Helyi szociális rendelet felülvizsgálata
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 4. A helyi környezetvédelemről, a közterületek és ingatlanok rendjéről, a köztisztasággal és a települési szilárd és folyékony hulladékkal összefüggő tevékenységről, a szervezett köztisztasági közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló rendelet felülvizs-gálata
  Előterjesztő: Tóth János polgármester

 5. Egyebek
  - Sportöltöző

  Előterjesztő: Szabó Béla elnök

Diósjenő, 2015. február 24.

Tóth János
polgármester